Izdvajamo

 

Poštovani mediji i ostali,

U petak, 26. maja 2023. godine od 11.00 sati, na lokaciji bivšeg logora Trnopolje kod Prijedora, članice Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni Savez udruženja logoraša regije Banja Luka, Udruženje Iogoraša "Prijedor '92." i Udruženje logoraša Kozarac, realizuju manifestaciju obilježavanja i pamčenja 31. godišnjice od formiranja koncentracionog logora Trnopolje, terora kroz koji su prolazili logoraši tokom agresije za našu jedinu državu Bosnu i Hercegovinu, i žrtve koju su oni podnijeli u toj borbi. Logor Trnopolje, poznat kao najmasovniji logor za civile nakon 2. Svjetskog rata, kroz koji je prošlo preko 23000 logoraša. Torture koje je prošao toliki broj logoraša je teško i opisati, a kamo li shvatiti i osjetiti. Ono što možemo danas je isporučiti prava logorašima, istinu i pravično sudenje!

Posmatrajuči globalne trendove, ne možemo da se otmemo zaključku da u ljudskoj historiji, često dođu periodi velikih ispita za demokratiju, pravdu i istinu, i da na tim ispitima često padnu oni za koje smo smatrali da bi ih trebali, kao formalni nosioci tih vrijednosti, prvi položiti. Vremena u kojima živimo upravo su takva, dešavanja u Ukrajini, dešavanja u našoj regiji, pa i dešavanja i odluke značajnih osoba u našoj državi, počesto odstupaju od tih načela demokratije, pravde i istine. Svugdje postoje oni koji kontinuirano vuku u greške, bol i patnju svih drugih i drugačijih, ali hvala Bogu, pa isto tako uvijek postoje i oni sprenmi na žrtvu na strani pravde i istine, po svaku cijenu!

Logoraši su predvodnici takvih, logoraši Trnopolja, Omarske, Keraterma, ali i logoraši Sušice, Dretelja, Batkovića, Heliodroma, Luke, Kamenice, Šljivovice i svih drugih 657 logora. Logoraši i danas, neumomo svjedoče o istini i pravdi u BiH, u SAD, Njemačkoj, Italiji... i ne odustaju! Ugledajmo se na logoraše, ali dajmo i lični doprinos da svjetlo istine, mir i suživot na često gorkoj, ali zdravoj istini zavlada, ne samo na ovim našim prostorima, nego i šire. Opredjelimo se i budimo borci svjetla istine i pravde, a ne mraka i beznađa... krajnji je momenat...

DA SE NE ZABORAVI-DA SE NE PONOVI

Predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini

prof.Seid Omerović,mr.ecc

Emil Velić podsjeća da je upravo u Kozarcu obnovljena i svečano otvorena prva džamija u RS-u, zbog čega je dobila naziv "Prva džamija nade", jer su je prije 17 godina otvorili predstavnici Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine i tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. "I ovdje je zanimljivost da je sve urađeno sredstvima građana, a jedna od najstarijih mještanki, Fatima Hadžić, dala je svoju životnu ušteđevinu, čime je zapravo i počela obnova ove 'prve džamije', sada već davne 1999. godine", prisjeća se Sakib Džaferović.