Izdvajamo

 

Tokom ove sedmice, 09.maja 2024. godine, Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, obilježava Dan logoraša Bosne i Hercegovine, čitavim nizom aktivnosti, sjećanja i pamčenja događaja, promocijom knjiga logoraša, te promocijama projekata od opštedruštvenog značaja sa javnim ustanovama i drugima. Pa iako na taj dan, nema posebnog obilježavanja, mi logoraši cijelu sedmicu, mjesece i kontinuirani period od 3 decenije, podsjećamo, pamtimo i aktivno doprinosimo državi Bosni i Hercegovini. Aktivno doprinosino stvarajući novu vrijednost, donoseći istinu i pravdu ne samo na sudovima u BiH, nego širom Evrope SAD (Arizoni) i dalje, a iako smo kao populacija, istinska marginalna kategorija stanovništva...

Nužno je primjetiti, da mi logoraši, 3 decenije nemamo previše kurtoaznih saopštenja, obraćanja, pojavļjivanja na televiziji i formalnih događaja radi nas samih, nego u kontinuitetu opstajemo, aktivno doprinosimo, sarađujemo, borimo se i investiramo u nove vrijednosti za našu državu, baš kao što je to i cijele ove sedmice oko 9,maja- Dana logoraša BiH: obilježavamo, pamtimo i podsjećamo na logore u Federaciji, Brčko distriku BiH, RS-u, promovišemo nove knjige logoraša Eseta Muračevića, nove projekte izgradnje memorijalnog centra sa JU ,,Memorijal kantona Sarajevo" na prostoru nekadašnjeg logora ,.Kon-Tiki", zajedničkog projekta digitalizacije oko 160.000 dokumenata dosjea logoraša za buduće generacije i istraživače itd.. I sve to u relativnoj tišini, i relativnoj skromnosti, bez prevelike pompe i samoreklame.., a aktivno doprinosimo i stvaramo širom Bosne i Hercegovine...

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, zajedno sa svim članicama i partnerima, na teritoriju cijele naše države,već 3 decenije u kontinuitetu čuva, pamti i stalno podsjećana na žrtvu koju su svojim tijelima, psihom, a nerijetko i životima dali logoraši za našu državu, Bosnu i Hercegovinu. Na žalost, kao što smo to napominjali i tokom ove sedmice, niti na jednom dijelu Bosne i Hercegovine, ova brojna postratna populacija od 200.000 logoraša, a danas procjenjenih oko 51% od toga, nema ni jedno kvalitetno zakonsko, sistemsko rješenje i to nam je najteža borba koju vodimo !!!

Logoraši nemaju niti u Federaciji, a ni i u RS i Brčko distriktu BiH, niti jedno kvalitetno zakonsko rješenje problema ove populacije koje se mnogi sjete kada im je korisno za pomenuti, ali po automatizmu zaborave, onda kada ima ona više ne treba radi postizanja njihovih ciljeva..???

Ove godine MORAMO postići (ne samo obećavati) kvalitetnu zakonsku zaštitu logoraša-žrtava ratne torture, pryo u Federaciji, a onda i popravļjati postojeća ,rješenja" na području cijele naše države, Moramo zajedno spriječiti aktivne trendove ,zakonskih tortura" logoraša kroz troškove Pravobranilaštva RS i otimanja imovine logoraša danas, moramo priznati žrtvu logoraša za državu i vidjeti da su logoraši i dan danas aktivna, a ne pasivna kategorija, koja i dan danas, doprinosi, stvara i neumomo se bori za istinu i pravdu!

Predsjednik Saveza Logoraša u Bosni i Hercegovini
prof.Seid Omerović, mr.ecc.

Nikada zločine naših komšija zaboraviti nećemo i dok smo živi o njima ćemo svjedočiti i sve ljude na njih podsjećati. Istinu o našem stradanju ćemo konstantno širiti, a pravdu na ovosvjetskim sudovima uporno tražiti. Za istinu ćemo živjeti, raditi i umirati! Zbog toga danas na ovom mjestu želimo još jednom jasno kazati da su nas naše komšije u nedjeljnim, poslijepodnevnim satima, 24. maja 1992. godine, svojim paravojnim snagama napali, da su tada nad nama agresorski čin započeli i u narednom vremenu realizirali, da su na području naše općine više od 3.000 naših najmiliji poubijali, a njihova tijela u mnogobrojne jame i grobnice skrili, da su naše majke i sestre silovali, da su nas u logore zatvorili i u njima najtežim torturama mučili, da su naše imetke pljačkali i uništavali, da su naše džamije palili i rušili, da su nas sa ognjišta naših protjerali, da su nam povratak na njih osporavali, da se ni nakon 25 godina za zločine svoje nisu pokajali, da zločince iz svog naroda nisu izdvojili već su se s njima poistovjetili, da kosti naših najmilijih još uvijek na njima znanim mjestima kriju, da svoju omladinu lažima o nama truju, da na započetom zlu devedesetih godina i dalje ustrajavaju.

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.