Izdvajamo

 

U prostorijama Policijske uprave Prijedor danas je održan sastanak subjekata multisektorskog tima koji učestvuju u sprovođenju Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici i zaštiti žrtava nasilja na području grada Prijedora.

Pored izvještaja za mjesec decembar protekle godine, tema sastanka bila je analiza svih prijavljenih slučajeva nasilja u porodici tokom decembra mjeseca na području grada Prijedora i aktivnosti koje su subjekti preduzeli u cilju dokumentovanja događaja i pružanja pomoći, podrške i zaštite žrtvama nasilja.

Kontinuiran rad multisektorskog tima kroz redovne mjesečne sastanke doprinosi unapređenju međusobne saradnje u cilju sprečavanju nasilja u porodici i adekvatnijem pružanju pomoći žrtvama nasilja.

Na području grada Prijedora u decembru mjesecu evidentirano je ukupno 13 krivičnih djela nasilja u porodici. Nadležnom tužilaštvu dostavljeno je 13 izvještaja, a krivična djela počinjena su na štetu 16 lica.

PU Prijedor

Molim dragog Allaha da u ove mubarek dane obaspe svojom milošću sve ljude na ovom dunjaluku. Amin...