Izdvajamo

 

Na području Policijske uprave Prijedor u periodu od 13. do 15. septembra u okviru akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ realizovana je pojačana kontrola tehničke ispravnosti motornih vozila sa akcentom na kontrolu tehničke ispravnosti autobusa, posebno onih kojima se vrši prevoz učenika.

U toku akcije kontrolisana su 442 vozila, a na vanredni tehnički pregled upućeno je 58 vozila. Vanrednim tehničkim pregledom kod 44 vozila utvrđena je tehnička neispravnost.

Iz saobraćaja je isključeno 46 vozila, od čega 38 zbog utvrđene tehničke neispravnosti i osam zbog odbijanja vozača da vozilo podvrgne tehničkom pregledu.

Od ukupnog broja vozila upućenih na vanredni tehnički pregled, 10 je autobusa. Vanrednim tehničkim pregledom kod dva autobusa utvrđena je tehnička neispravnost. Zbog utvrđene tehničke neispravnosti i odbijanja vozača da vozilo podvrgne tehničkom pregledu iz saobraćaja su isključena dva autobusa.

Od ukupnog broja kontrolisanih učesnika sankcionisano je 280 vozača ili 63,3% kontrolisanih, od kojih 242 po akcentu akcije.

Policijska uprava Prijedor apeluje na vozače motornih vozila da prilikom učestvovanja u saobraćaju poštuju saobraćajna pravila i propise i da posebnu pažnju posvete tehničkoj ispravnosti vozila.

PU Prijedor

sa akcentom na kontrolu tehničke ispravnosti autobusa, posebno onih kojima se vrši prevoz učenika.

U toku akcije kontrolisana su 442 vozila, a na vanredni tehnički pregled upućeno je 58 vozila. Vanrednim tehničkim pregledom kod 44 vozila utvrđena je tehnička neispravnost.

Iz saobraćaja je isključeno 46 vozila, od čega 38 zbog utvrđene tehničke neispravnosti i osam zbog odbijanja vozača da vozilo podvrgne tehničkom pregledu.

Od ukupnog broja vozila upućenih na vanredni tehnički pregled, 10 je autobusa. Vanrednim tehničkim pregledom kod dva autobusa utvrđena je tehnička neispravnost. Zbog utvrđene tehničke neispravnosti i odbijanja vozača da vozilo podvrgne tehničkom pregledu iz saobraćaja su isključena dva autobusa.

Od ukupnog broja kontrolisanih učesnika sankcionisano je 280 vozača ili 63,3% kontrolisanih, od kojih 242 po akcentu akcije.

Policijska uprava Prijedor apeluje na vozače motornih vozila da prilikom učestvovanja u saobraćaju poštuju saobraćajna pravila i propise i da posebnu pažnju posvete tehničkoj ispravnosti vozila.

PU Prijedor

Hvala ti Caja od zemlje do neba,
sve za svoju raju, tako i treba!!
Svakog cetvrtka vidim nova lica,
poslije teskog radnog dana, ti si poslastica.
I kad sunce grije i kad kisa po prozoru kvrca,
zato ti hvala iskreno od srca.

Senad Bajrektarevic