Izdvajamo

 

Na inicijativu Policijske uprave Prijedor danas je u prostorijama Policijske uprave održan sastanak sa predstavnicima Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, Odsjeka Komunalne policije i Udruženja ugostitelja na području grada Prijedora, na temu planiranih aktivnosti povodom predstojećih maturskih proslava.

Na sastanku su definisane obaveze postupanja svih relevantnih subjekata koji će u narednom periodu preduzeti niz preventivnih i represivnih mjera kako bi ove manifestacije protekle bezbjedno za sve učesnike.

Organizatorima maturskih proslava ukazano je na zakonsku obavezu prijavljivanja svih javnih skupova, maturskih proslava i defilea, dok je vlasnicima ugostiteljskih objekata ukazano na zakonsku regulativu u pogledu zabrane točenja alkohola maloljetnim licima.

Relevantni subjekti će u međusobnoj saradnji preduzeti aktivnosti na kontroli rada ugostiteljskih objekata sa ciljem sprečavanja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, dok će policijski službenici uz pojačano prisustvo u blizini obrazovnih ustanova pojačati i kontrolu učesnika u saobraćaju, posebno mladih vozača.

Na sastanku je zaključeno da će se u narednom periodu preduzeti sve potrebne preventivne mjere i aktivnosti kako bi se spriječilo narušavanje javnog reda i mira, očuvalo stanje bezbjednosti i maturske proslave protekle bez bezbjednosnih incidenata i neželjenih posljedica.

Hoce li  ikada priznati.... ...... oni što pokušaše da unište našu buducnost.