Izdvajamo

U dosadašnjim pregovorima sa predstavnicima lokalne vlasti kojeg su vodili predstavnici inicijative roditelja ubijene djece, inicijative Jer me se tiče, Centra za mlade Kvart i Fondacije za izgradnju kulture sjećanja, predloženo je sedam lokacija za budući spomenik ubijenoj djeci Prijedora. Sastanci su tokom 2019.godine u više navrata održavani sa rukovodstvom Skupštine grada i predstavnicima odborničkih klubova stranaka u lokalnom parlamentu, te sa gradonačelnikom i drugim predstavnicima izvršne vlasti. Niko od predstavnika vlasti na tim sastancima nije izrazio protivljenje zahtjevu roditelja ubijene djece da se u centru grada podigne spomenik. Predstavnici vlasti također imaju mogućnost da predlože neke druge adekvatne lokacije za spomenik u užem centru grada. Do ovog trenutka takvi prijedlozi još nisu izneseni pred inicijativu roditelja ubijene djece.

Prijedlog lokacija se trenutno nalazi kod Odjeljenja za prostorno uređenje Grada koje treba dati stručno mišljenje o svakoj od sedam lokacija. Nakon izbora lokacije slijedi raspisivanje javnog konkursa za idejno rješenje a uporedo sa tim i provođenje svih administrativnih procedura za izgradnju spomenika.

U nastavku slijedi foto prikaz svih sedam, do sada, predloženih lokacija za spomenik ubijenoj djeci Prijedora.

 

Trg Zorana Karlice (Moguće je iskoristiti dio postojećeg kompleksa sa fontanama).

 

Slobodna zelena površina ispred objekta Gradske uprave.

Pješačka zona ulice Kralja Petra I Oslobodioca

Ugao Pećanskog parka na spoju ulica Vožda Karađorđa i Majora Milana Tepića.

Ugao parka nasuprot ulaza u ljetnju baštu na Starom gradu.

Dio Parkinga na Jerezi do Svetosavske ulice.

Most na Bereku – ulica Ahmeta Babića.


zamisli.ba

Neumitno se bliži dan kada će Vam postaviti pitanje: “Tata, gdje si ti bio kada su ubijali djecu po Prijedoru?”

Fikret Bačić