Izdvajamo

 


Na konferenciji za novinare koja je održana danas u Policijskoj upravi Prijedor načelnik Policijske uprave Dragan Milojica, načelnik Sektora kriminalističke policije Goran Karan i načelnik Sektora policije Zoran Jež prezentovali su rezultate rada za mjesec oktobar tekuće godine.

Načelnik Milojica je istakao da je stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Prijedor zadvoljavajuće i dodao da je na području ove Uprave tokom oktobra mjeseca evidentirano ukupno 77 krivičnih djela, od čega 14 krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu. Ukupna rasvjetljenost prijavljenih krivičnih djela iznosi 96%, dok rasvjetljenost krivičnih djela po nepoznatom počiniocu iznosi 78,6%. Nije evidentirano nijedno krivično djelo koje bi izazvalo veću pažnju javnosti ili uznemirenost građana.

Krajem oktobra mjeseca evidentirano je krivično djelo „Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje“ kada je lice prilikom kontrole saobraćaja usmjerilo pištolj prema policijskim službenicima. Lice je lišeno slobode i uz izvještaj o krivičnom djelu predato Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor, po čijem prijedlogu je nadležni sud odredio mjeru pritvora.

Na području Kozarske Dubice evidentirana su krivična djela „Krijumčarenje lica“ i „Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnih djela krijumčarenje migranata“, za koja je Tužilaštvu BiH dostavljen izvještaj protiv tri lica iz Dervente.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Goran Karan je rekao da je u oktobru mjesecu evidentirano 5 krivičnih djela privrednog kriminaliteta, od kojih su četiri koruptivnog karaktera. Materijalna šteta i protivpravno stečena imovinska korist iznosi preko 302.100,00 KM.

Iz oblasti zloupotrebe opojnih droga evidentirana su tri krivična djela i 16 prekršaja, a iz oblasti javnog reda i mira evidentirana su 34 prekršaja.

Načelnik Sektora policije Zoran Jež je rekao da je evidentno smanjenje broja saobraćajnih nezgoda. Naveo je da je u oktobru evidentirano 85 saobraćajnih nezgoda,

što je za 9,6% manje u odnosu na uporedni period. Jež je istakao da je stanje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja zadovoljavajuće i da nije evidentirana nijedna saobraćajna nezgoda sa smrtnom posljedicom.

Od višestrukih počinioca prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja oduzeto je ukupno 5 vozila.

PU Prijedor

"Ako pravdu ne nađeš na ovozemaljskoj sudnici, svoju parnicu usmjeri ka ahiretskoj sudnici, gdje će svjedoci biti meleki, gdje su sve tužbe brižno čuvane i gdje je sudija Najpravedniji i Najmudriji od svih!"

Aid el-Karni