Izdvajamo

 

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor povodom početka drugog polugodišta školske 2022/2023 godine preduzimaju preventivne i represivne aktivnosti sa ciljem podizanja svijesti vozača i zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju imajući u vidu da je na putevima i u školskim zonama povećano prisustvo djece školskog uzrasta i učesnika u saobraćaju.

U blizini školskih ustanova i na putnim pravcima kojima se kreću djeca školskog uzrasta pojačano je prisustvo policijskih službenika, a u narednom periodu vršiće se i pojačana kontrola učesnika u saobraćaju.

S obzirom da je početak školske godine praćen lošim vremenskim uslovima za odvijanje saobraćaja Policijska uprava Prijedor upućuje apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, a posebno vozačima da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima i stanju na kolovozu, sa posebnom pažnjom u blizini škola kako bi najmlađi učesnici bili bezbjedni u saobraćaju.

PU Prijedor

Paradoks našeg vremena!

Naučili smo kako da preživljavamo, ali ne i kako da živimo. Dodajemo godine životu, ali ne i život godinama.

"Paradoks našeg vremena je da imamo veće zgrade, ali kraće živce; šire puteve, ali uže vidike; trošimo više, a imamo manje; kupujemo više, uživamo manje. Imamo veće kuće, a manje porodice; više udobnosti, a manje vremena; imamo više diploma, ali manje razuma; više znanja, a manje rasuđivanja; više stručnjaka, a još više problema; više znanja u medicini, a sve manje zdravlja.

Kaže Uzvišeni: “Znajte da život na ovom svijetu nije drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onom svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.” (El-Hadid, 20.)

#Lijepa_riječ