Izdvajamo

Gradski štab za vanredne situacije grada Prijedora dana 13.09 2014.godine u 11,30 časova donosi sljedeće ZAKLJUČKE:


1.Vodostaj rijeke Sane dostigao je nivo od 460 cm i ima tendeciju daljeg rasta zbog visokog vodostaj manjih vodotoka na slivnom području rijeke Sane i na području grada Prijedora.

2. Proglašava se treći stepen pripravnosti – vanredno stanje zaštite od poplava na području grada Prijedora.

3. Mjere zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara na područjuma koja su ugrožena poplavom vršiti na u skladu sa operativnim planovima zaštite od poplava grada Prijedora.

4.Obavezuju se svi subjekti i građani grada Prijedora da vlastite kapaciete i sredstava prema ukazanim potrebana a na zahtjev Štaba za vanredne situacije grada Prijedora, stave u funkciju zaštite i spasavanja stanovništva u ugroženim područjima.

5. O stanju i potrebnim mjerama zaštite i spasavanja blagovremeno i redovno obavještavati stanovništvo na ugroženim područjima.

KOMANDANT ŠTABA
Marko Pavić

Fotografisao jutros u 9.00 sati

Fotografisao danas u 13.00 sati

Slijede fotografije koje sam jutros i danas pravio.


Ubili mi dajdu, ubili i njegovog sina. Ubili sve moje jarane, komšije,prijatelje. Zapalili moju kucu, a i kuce svih mojih dragih. Silovali naše majke,sestre, rodice,žene.

Necu i ne mogu im ni  oprostiti ni zaboraviti.

Ali eto život je kao rijeka,tece i ne zaustavlja se.