Izdvajamo

 

Na današnji dan 1992. godine, pri izvođenju borbenog zadatka u rejonu Grabeža poginuo je Adil Bešić, komandant 2. bataljona 502. viteške brdske brigade ARBiH. Za svoje zasluge tokom agresije posthumno je odlikovan ratnim priznanjem “Zlatni ljiljan” te “Orednom heroja oslobodilačkog rata” u činu majora ARBiH.

Adil Bešić rođen je 5. aprila 1964. godine u Banjoj Luci. Ime je dobio po svojoj majci Adili koja je umrla osam dana nakon njegovog rođenja. Završio je Vojnu akademiju, smjer Kopnena vojska. Početkom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu priključio se jedinicama Teritorijalne odbrane RBiH u Bihaću, gdje je raspoređen na mjesto komandanta Odreda TO “Vrsta”, koji je ubrzo prerastao u 2. bataljon 2. bihaćke brigade.

Krajiški simbol herojstva

Pripadnici 5. korpusa ARBiH 21. novembra 1992. godine “blic” akcijom zauzeli su desetak bunkera na Grabežu, te se narednih dana pripremali za veliku bitku za oslobađanje cijelog rejona. U noći pogibije, dok su se borci odmarali, Adil je samoinicijativno napustio odmor i uputio se prema minskom polju koji je postavio, da poskida mine.

- Ta njegova hrabrost mu je uzela život. Nismo znali da smo 5-10 metara od neprijatelja. Šušnuli smo, čuo se pucanj, koji ga je pogodio u čelo. Kada sam ga zovnuo, nije se javio (…) Adil je poginuo herojski onako kako se školovao, kao obavještajac izviđač na prvoj crti, ali kao komandant bataljona – kazao je Hamdija Abdić Tigar, komandant 502. brdske brigade, koji je bio pored Adila u trenutku njegove pogibije.

Adil Bešić je zbog svog ratnog umijeća i ljudskih osobina postao krajiški simbol herojstva. Bataljon kojim je komandovao nakon njegove pogibije dobio je naziv po njemu, kao i bivša kasarna JNA u Bihaću, koju danas koriste Oružane snage BiH.

avaz.ba

Zakon o fotografisanju

Malo ponavljanja gradiva o tome što je dozvoljeno, a što nije, po pitanju fotografiranja:

Opširnije...