Izdvajamo

Na farmu Jusufa Arifagića iz Trnopolja, u koju je u proteklih šest godina ovaj povratnik u saradnji sa norveškom vladom uložio osam miliona KM, stiglo je novih 200 muznih krava norveške pasmine. Većina krava su već 7.ili 8. mjesec steone. Već za par mjeseci u štali bi trebalo da bude još skoro 200 grla.

Arifagić planira do kraja 2016. godine izgraditi centar muznih krava sa više hiljada grla koji će biti jedan od najvećih u Evropi, a naredni transport planiran je krajem augusta ili početkom septembra ove godine.

Par fotografija i kratki video sa ovog događaja.


Budite ponosni na naše kozaračke borce, oficire i generale armije Republike Bosne i Hercegovine. Budite ponosni na naše očeve i majke, braću i sestre, jer oni živješe i umiraše časno. Budite ponosni jer pripadate narodu koji tlačen, proganjan i na pravdi Boga ubijan, a koji druge nije tlačio, proganjao i na pravdi Boga ubijao! Spram dušmanima budite ponosni i prkosni, a spram svojom braćom i prijateljima ponizni i milostivi! Neka nas sviju Uzvišeni Allah na tom putu pomogne!

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.