Izdvajamo

 

 

SPISAK DONATORA ZA ŠEHIDSKO TURBE

2009.-2010. GODINA

R/B

Ime i prezime

Iznos

Valuta

 

Abedinoski Fadil

59,00

KM

 

Adžemović Armin

20,00

KM

 

Adžemović Mihriba

100,00

KM

 

Alagić Edina

50,00

KM

 

Alagić Emin (Samir, Amela)

100,00

KM

 

Alagić Muhiba

10,00

KM

 

Alić (Bahrije) Dževad

39,00

KM

 

Alić (Edhema) Nihad

97,50

KM

 

Alić (Fadil) Rasim

125,35

KM

 

Alić (Idriza) Senad

97,50

KM

 

Alić (Rasima) Asim

50,00

KM

 

Alić (Rasima) Fadil

250,00

KM

 

Alić (Redže) Husein

195,00

KM

 

Alić Adem

100,00

KM

 

Alić Asim

50,00

KM

 

Alić Fate

70,00

KM

 

Alić Fatima i Saul

195,00

KM

 

Alić Fikret

100,00

KM

 

Alić Ismeta

97,50

KM

 

Alić Izet

100,00

KM

 

Alić Kasim

292,00

KM

 

Alić Mevla

30,00

KM

 

Alić Mirzeta

100,00

KM

 

Alić Nedžad

100,00

KM

 

Alić Ramiz

200,00

KM

 

Alić Redžep

50,00

KM

 

Alić Saud, Fatima i Sunita

97,50

KM

 

Alić Taib

100,00

KM

 

Alihodžić Muhamed

195,00

KM

 

Ališić Mahmut

20,00

KM

 

Ališić Mirsad

20,00

KM

 

Arifagić (Dede) Adem

100,00

KM

 

Arifagić (Hase) Safija

50,00

KM

 

Arifagić Asija

100,00

KM

 

Arifagić Mirsad

100,00

CHF

 

Arifagić Munira

50,00

KM

 

Arifagić Sefer

50,00

KM

 

Arnautović Asima

50,00

KM

 

Asimani Abdulah

20,00

KM

 

Asimov zet

20,00

KM

 

Avdagić Sabira

50,00

KM

 

Avdagić Suad

100,00

KM

 

Babić Šemso

97,50

KM

 

Bahonjić Draguna

70,00

KM

 

Bahonjić Kasim

50,00

KM

 

Bajrić Šemsudin

50,00

KM

 

Balić (Šefika) Refik

97,50

KM

 

Balić Adem

50,00

KM

 

Balić Ale

50,00

KM

 

Balić Hase

50,00

KM

 

Balić Hate

25,00

KM

 

Balić Hatidža

39,00

KM

 

Balić Zulfo

50,00

KM

 

Baraković Mirsada

100,00

KM

 

Bašić Husein i Sejad

50,00

KM

 

Bašić Ilijaz

300,00

KM

 

Bašić Nedžad

50,00

KM

 

Bašić Sejad

100,00

KM

 

Batić Emir, Adem i Sakib

292,50

KM

 

Batić Muharem

25,00

KM

 

Batić Redžep

50,00

KM

 

Batić Sifeta

50,00

KM

 

Bečić (Muhe) Hamdija

10,00

KM

 

Bečić Hasan

189,00

KM

 

Bećirbegović Draguna

195,00

KM

 

Benova Džehil

10,00

KM

 

Bešić (Adema) Jusuf

100,00

KM

 

Bešić (rođ.Mujaknović) Sebina

100,00

KM

 

Bešić Dursum

200,00

KM

 

Bešić Džemila

150,00

KM

 

Bešić Edhem

64,00

KM

 

Bešić Eniz

10,00

KM

 

Bešić Hamdija

100,00

KM

 

Bešić Ibrahim i Rahima

200,00

KM

 

Bešić Ismeta

58,50

KM

 

Bešić Kelima

60,00

KM

 

Bešić Medina

50,00

KM

 

Bešić Munib

50,00

KM

 

Bešić Redžep

20,00

KM

 

Bešić Safija

50,00

KM

 

Bešić Sulejman

20,00

KM

 

Bešić Suvad

100,00

KM

 

Bešić Šaban

50,00

KM

 

Bešić Vahid

50,00

KM

 

Bešić Zejna

19,50

KM

 

Bešlagić Asija

150,00

KM

 

Bešlagić Bejdo

195,00

KM

 

Bešlagić Kasim

100,00

KM

 

Bešlagić Muhamed

50,00

KM

 

Bešlagić Šuhra

20,00

KM

 

Bilal Namka

100,00

KM

 

Blažević (Kadira) Idriz

100,00

KM

 

Blažević Bahra

97,50

KM

 

Blažević Ismet

50,00

KM

 

Blažević Nazif

50,00

KM

 

Blažević Nihad

39,00

KM

 

Cerić Nedžad i Nermina

50,00

KM

 

Crnalić (Mehmeda) Suad

97,50

KM

 

Crnić Jasim

97,50

KM

 

Crnić Mustafa

30,00

KM

 

Crnić Nihad

10,00

KM

 

Crnić Osman

10,00

KM

 

Crnić Rasma

20,00

KM

 

Crnić Sabra

50,00

KM

 

Crnić Suada

140,00

KM

 

Crnić Sudo

10,00

KM

 

Čirkin Emir

97,50

KM

 

Čirkin Hamdija

50,00

KM

 

Čirkin Šefik

50,00

KM

 

Čivić Dževad

20,00

CHF

 

Čolić (Sejde) Seid

100,00

KM

 

Čolić Elvira

50,00

KM

 

Čolić Elvira

50,00

KM

 

Čolić Hakija

100,00

KM

 

Čolić Irfan

50,00

KM

 

Čolić (Sejde) Jusuf

97,50

KM

 

Čolić Muharem

50,00

KM

 

Čustić Sabit

97,50

KM

 

Ćolić Adis

200,00

KM

 

Ćolić Bakir

100,00

KM

 

Ćolić Hanifa

250,00

KM

 

Ćolić Irfan

100,00

KM

 

Ćolić Sefer

200,00

KM

 

Dautović (Muje) Rasema

1000,00

KM

 

Dautović (Seada) Adnan

100,00

KM

 

Dautović Idriz

50,00

KM

 

Dautović Maho

50,00

KM

 

Dautović Mirsad

100,00

KM

 

Dautović Rasema

300,00

KM

 

Delić Mujaga ef.

50,00

KM

 

Denić Ibro

50,00

KM

 

Denić Nihad

50,00

KM

 

Denić Zineta

195,00

KM

 

Denić Zuhra

50,00

KM

 

Denić Zumra

120,00

KM

 

Dergić (Ćamila) Mehmed

50,00

KM

 

Dergić Džemal

50,00

KM

 

Dergić Esmir i Jasmin

39,00

KM

 

Dergić Kemal

20,00

KM

 

Deumić Aziz

120,00

KM

 

Deumić Edin

40,00

KM

 

Deumić Ismet

39,00

KM

 

Deumić Mehemed

50,00

KM

 

Deumić Senad

39,00

KM

 

Deumić Senija

100,00

KM

 

Dizdarević Nihad

20,00

CHF

 

Draja Emka

50,00

KM

 

Duračak Muharem i Dina

100,00

KM

 

Duračak Rasma

300,00

KM

 

Duračak Senad

10,00

KM

 

Duratović Fahrudin

46,20

KM

 

Džaferović (Dede) Jasmin

500,00

KM

 

Džaferović Islam

97,50

KM

 

Džaferović Rahima

39,00

KM

 

Džaferović Suvad

97,50

KM

 

Džafić Merima

43,40

KM

 

Džafić Mevlida

43,40

KM

 

Džemat

10,00

KM

 

Džemat Mujkanovići

300,00

KM

 

Džilić Hasan

50,00

CHF

 

Đonlagić Abdulah

50,00

KM

 

Đonlagić Asima

100,00

KM

 

Đonlagić Dedo i Fate

150,00

KM

 

Đonlagić Enko

20,00

KM

 

Đonlagić Fatima

49,00

KM

 

Đonlagić Hamed

48,75

KM

 

Đonlagić Namka

200,00

KM

 

Đonlagić h. Samir

250,00

KM

 

Đonlagić Šuhra

125,35

KM

 

Ehleman Mina

60,00

KM

 

Elezović Besim

300,00

KM

 

Elezović Sebina

50,00

KM

 

Elkasović Asima

48,75

KM

 

Elkasović Senad i Nasiha

50,00

KM

 

Elkasović Sevlija

195,00

KM

 

Elkasović Subha

100,00

KM

 

Elkaz (Hase) Enes

138,70

KM

 

Elkaz Elvis-ČUPO

197,50

KM

 

Elkaz Enes

100,00

CHF

 

Elkaz Enes

100,00

KM

 

Elkaz Husein

50,00

KM

 

Elkaz Šefik

195,00

KM

 

Elkazević (Refika) Rifet

292,50

KM

 

Elkazević Seida

50,00

KM

 

Elkazović Adem i Bahrija

168,00

KM

 

Elkazović Mujo

975,00

KM

 

Fazlić (Begana) Džemal

50,00

KM

 

Fazlić (Begana) Ishak

100,00

KM

 

Fazlić (Edhema) Hamdija

20,00

KM

 

Fazlić (Huseina) Ahmet

200,00

KM

 

Fazlić (Rasima) Salih

100,00

KM

 

Fazlić Derviša i Ibrahim

100,00

KM

 

Fazlić Faik

50,00

KM

 

Fazlić Fida

50,00

KM

 

Fazlić Ibrahim i Derviša

50,00

KM

 

Fazlić Ismeta

100,00

KM

 

Fazlić Omer

40,00

KM

 

Fazlić Salih

100,00

KM

 

Fazlić Šukrija

97,50

KM

 

Fazlić Tale

97,50

KM

 

Filović Husnija

30,00

KM

 

Forić (Almaza) Mensur

200,00

KM

 

Forić (Mehe) Mehmed

97,50

KM

 

Forić (Osmana) Samir

100,00

KM

 

Forić Adis i Vasif

100,00

KM

 

Forić Asima

50,00

KM

 

Forić Aziz

100,00

KM

 

Forić Bejdo

195,00

KM

 

Forić Bisera

200,00

KM

 

Forić Fadil i Amir

97,50

KM

 

Forić Ibrahim

50,00

KM

 

Forić Idriz

97,50

KM

 

Forić Maše

50,00

KM

 

Forić Mustafa

299,60

KM

 

Forić Osme

100,00

KM

 

Forić Rifet

195,00

KM

 

Forić Safija i Suljo

20,00

KM

 

Forić Sanel

215,00

KM

 

Forić Subhija

200,00

KM

 

Forić Taib i Zejna

1300,00

KM

 

Garibović Abdulah

100,00

KM

 

Garibović Amira

102,00

KM

 

Garibović Dursum

100,00

KM

 

Garibović Mirzet

100,00

KM

 

Garibović Nasiha

20,00

KM

 

Garibović Sejfo

50,00

KM

 

Garibović Zijad

50,00

KM

 

Garigović Fazima

50,00

KM

 

Gerzić Suvad i Zejna

500,00

KM

 

Glamočanin Jasmin ef.

1000,00

KM

 

Glamočanin Mustafa

97,50

KM

 

Grabić Asim

200,00

KM

 

Grabić Fatka

50,00

KM

 

Grabić Meho i Temama

2340,00

KM

 

Grabić Nijaz

20,00

KM

 

Grabić Sejad

30,00

KM

 

Grabić Tehvida

20,00

KM

 

Gredelj Mirzeta i Semir

149,60

KM

 

Grozdanić Elo

20,00

KM

 

Grozdanić Mesud

20,00

KM

 

Grozdanić Suada

100,00

KM

 

Gutić (Nijaza) Selvir

100,00

KM

 

Gutić (Sulejmana) Fikret

130,00

KM

 

Gutić Denis i Anita

97,50

KM

 

Gutić Hasan

200,00

KM

 

Gutić Husein

500,00

KM

 

Gutić Jasim

97,50

KM

 

Gutić Senad i Enisa

975,00

KM

 

Gutić(Kasima)Vasif

50,00

KM

 

Habibović

100,00

KM

 

Hadžić (Ekrema) Emina

9,75

KM

 

Hadžić (Halima) Mujo

50,00

KM

 

Hadžić (Ibre) Alija

97,50

KM

 

Hadžić (Izeta) Kemal

19,50

KM

 

Hadžić (Mehmeda) Izet

50,00

KM

 

Hadžić (Naila) Mustafa

25,00

KM

 

Hadžić (Zijada) Dževad

50,00

KM

 

Hadžić Ahmo

50,00

KM

 

Hadžić Ajdin

10,00

KM

 

Hadžić Asko

20,00

KM

 

Hadžić Džemal

50,00

KM

 

Hadžić Huse

97,50

KM

 

Hadžić Ismeta

224,40

KM

 

Hadžić Mevla

389,50

KM

 

Hadžić Mirzeta

10,00

KM

 

Hadžić Nail

25,00

KM

 

Hadžić Nedžad

20,00

KM

 

Hadžić Sada

274,50

KM

 

Hadžić Selima

50,00

KM

 

Hadžić Šaban i Razija

277,50

KM

 

Hadžić Šerif

10,00

KM

 

Hadžić Zijad

50,00

KM

 

Hadžić Zikrija, Dijaz, Admir i Redžep

195,00

KM

 

Hadžić Zlate

20,00

KM

 

Halilagić Adila

39,00

KM

 

Halilović Halida

75,00

KM

 

Haskić Ifeta

97,50

KM

 

Hašić Sulejman ef.

97,50

KM

 

Hegić Sadija

100,00

KM

 

Hegić Samir

10,00

KM

 

Hodžić Aida

50,00

CHF

 

Hodžić Bejdo

50,00

KM

 

Hodžić Draguna

195,00

KM

 

Hodžić Halil

47,00

KM

 

Hodžić Hilmija

19,50

KM

 

Hodžić Minka

20,00

KM

 

Hodžić Salko

50,00

KM

 

Hodžić Vahida

50,00

KM

 

Hrnić Abdulah

50,00

KM

 

Hrnić Ajdin ef.

50,00

KM

 

Hrnić Ajka

50,00

KM

 

Hrnić Bekir

100,00

KM

 

Hrnić Emir

50,00

KM

 

Hrnić Emir

50,00

KM

 

Hrnić Fikret

50,00

KM

 

Hrnić Hazim

10,00

KM

 

Hrnić Irfan

97,50

KM

 

Hrnić Namka

97,50

KM

 

Hrustić (Abaza) Senad

200,00

KM

 

Hrustić Asima

200,00

KM

 

Hrustić h. Nihad

200,00

KM

 

Hrustić h. Kasim

100,00

KM

 

Hrustić Ismet i Rukija

100,00

KM

 

Hrustić Kasim

125,35

KM

 

Hrustić Mirzet i Smaila

100,00

KM

 

Hrustić Nihad

250,70

KM

 

Hrustić Rasim i Mirsad

100,00

KM

 

Hrustić Sefer i Ajša

292,00

KM

 

Huremović Sabahudin

10,00

KM

 

Hurić (Mustafe) Mirsad

50,00

KM

 

Huskanović Arif

20,00

KM

 

Huskić (Muharema) Zineta

297,50

KM

 

Huskić Arnes

50,00

KM

 

Huskić Draguna

50,00

KM

 

Huskić Edin

100,00

KM

 

Huskić Enver

100,00

KM

 

Huskić Hamdija

97,50

KM

 

Huskić Ibrahim

97,50

KM

 

Huskić Isak

58,50

KM

 

Huskić Mehmedalija

50,00

KM

 

Huskić Nisveta

97,50

KM

 

Huskić Samid

97,50

KM

 

Huskić Seida

50,00

KM

 

Huskić Senad

10,00

KM

 

Huskić Zineta

97,50

KM

 

Huskić Zlatka

97,50

KM

 

Hušić (Redže) Smail

50,00

KM

 

Hušić Edis

97,50

KM

 

Hušić Muamer

100,00

KM

 

Hušić Sakib

200,00

KM

 

Ibrahimović Tifa

10,00

KM

 

Ibrić-Fako Razija

20,00

KM

 

Ičić Hamdija

50,00

KM

 

Idrizi Fadil

50,00

CHF

 

Imširović Fadil

39,00

KM

 

Imširović Fikret i Raza

97,50

KM

 

Jakupović (Galiba) Senita

100,00

KM

 

Jakupović (Ibrahima) Edin

97,50

KM

 

Jakupović (Islama) Suvad

100,00

KM

 

Jakupović (Ismeta) Edin

97,50

KM

 

Jakupović (Junuza) Fajko

20,00

KM

 

Jakupović (Naila) Taib

117,00

KM

 

Jakupović (Najila) Fatima

50,00

CHF

 

Jakupović Ahmet

70,00

KM

 

Jakupović Alen

100,00

KM

 

Jakupović Amira

20,00

KM

 

Jakupović Dedo

50,00

KM

 

Jakupović Denijal

50,00

CHF

 

Jakupović Dževad

100,00

CHF

 

Jakupović Elvir i Raza

97,50

KM

 

Jakupović Elvis

20,00

KM

 

Jakupović Enes

50,00

KM

 

Jakupović Enver

97,50

KM

 

Jakupović Esad

200,00

KM

 

Jakupović Ferida

60,00

KM

 

Jakupović Halida

195,00

KM

 

Jakupović Husein

45,00

KM

 

Jakupović Irfan

50,00

KM

 

Jakupović Jasim

100,00

KM

 

Jakupović Karanfil

40,00

KM

 

Jakupović Kasim

47,50

KM

 

Jakupović Kasim i Sabra

50,00

KM

 

Jakupović Mehmed

100,00

CHF

 

Jakupović Mesud

60,00

KM

 

Jakupović Mirzeta

40,00

CHF

 

Jakupović Mudhet

313,40

KM

 

Jakupović Muhamed

50,00

KM

 

Jakupović Muniba

100,00

KM

 

Jakupović Nisad

39,00

KM

 

Jakupović Osman

100,00

KM

 

Jakupović Rajfa

50,00

KM

 

Jakupović Rasma

50,00

KM

 

Jakupović Rifet

100,00

KM

 

Jakupović Seid

50,00

KM

 

Jakupović h. Sejdo

500,00

KM

 

Jakupović Smail

39,00

KM

 

Jakupović Smaila

97,50

KM

 

Jakupović Suljo

50,00

KM

 

Jakupović Vasif

100,00

KM

 

Jakupović Zlate

97,50

KM

 

Jaskić (Adema) Admir

125,35

KM

 

Jaskić (Bejde) Draguna

200,00

KM

 

Jaskić (Mehe) Hamdija

60,00

KM

 

Jaskić Asim

100,00

KM

 

Jaskić Enver

50,00

KM

 

Jaskić Halima

50,00

KM

 

Jaskić Hatidža

120,00

KM

 

Jaskić Jusuf

50,00

KM

 

Jaskić Kemal

62,45

KM

 

Jaskić Muhiba

100,00

KM

 

Jaskić Šefik

97,50

KM

 

Jaskić Temama

97,50

KM

 

Javor Almir

100,00

CHF

 

Jujić Nafis

50,00

KM

 

Jusović Munib

50,00

KM

 

Jusufagić Hasan

92,50

KM

 

Kadunić Sabaheta

40,00

KM

 

Kahrimanović (Ahme) Vahid

30,00

KM

 

Kahrimanović Abaz

50,00

KM

 

Kahrimanović Denis

200,00

CHF

 

Kahrimanović Džemila

100,00

CHF

 

Kahrimanović Fikret

97,50

KM

 

Kahrimanović Ifeta

50,00

KM

 

Kahrimanović Ismeta

100,00

KM

 

Kahrimanović Kemal

39,00

KM

 

Kahrimanović Mehmed

97,50

KM

 

Kahrimanović Mirsad

100,00

CHF

 

Kahrimanović Nihad

195,00

KM

 

Kahrimanović Sadik

58,50

KM

 

Kahrimanović Sadik

50,00

CHF

 

Kahrimanović Sead

97,50

KM

 

Kahrimanović Sead

100,00

KM

 

Kahrimanović Šaban

10,00

KM

 

Kajdić (Muharema) Nijaz

300,00

KM

 

Kaltak Elvis

20,00

KM

 

Karabašić (Dede) Amir

50,00

KM

 

Karabašić (Ibrahima) Hase

50,00

KM

 

Karabašić (Ibrahima) Jasmin

100,00

KM

 

Karabašić (Ibrahima) Suvad

100,00

KM

 

Karabašić (Osmana) Edina

100,00

KM

 

Karabašić (Paše)Mina

50,00

KM

 

Karabašić Amir

48,75

KM

 

Karabašić Anela

50,00

KM

 

Karabašić Armin

20,00

KM

 

Karabašić Besima

300,00

KM

 

Karabašić Dedo

150,00

KM

 

Karabašić Emsud

39,00

KM

 

Karabašić Hajra

100,00

KM

 

Karabašić Hajrudin

20,00

KM

 

Karabašić Halid

200,00

KM

 

Karabašić Hamdija

134,15

KM

 

Karabašić Hilmija

50,00

KM

 

Karabašić Jusuf

50,00

KM

 

Karabašić Mina

20,00

KM

 

Karabašić Vahida

50,00

KM

 

Karabašić Zinajda

50,00

KM

 

Kararić Mediha

78,00

KM

 

Kararić Nasiha

50,00

KM

 

Karić (Keme) Džemal

20,00

KM

 

Kenjar (h. Bajre) h. Besim

200,00

KM

 

Kenjar (h. Bajre) h. Nijaz

300,00

KM

 

Kenjar (Jusufa) Fahrudin

59,00

KM

 

Kenjar (Mehe) Mirsad

100,00

KM

 

Kenjar (h. Muhameda) Armin i Ermana

247,50

KM

 

Kenjar (Murata) Besim

97,50

KM

 

Kenjar (Murata) h. Muhamed

100,00

KM

 

Kenjar (h. Nijaza) Ilijaz

97,50

KM

 

Kenjar Armin i Ermana

97,50

KM

 

Kenjar Fadila

120,00

KM

 

Kenjar Fikret

200,00

KM

 

Kenjar Hilmija

107,25

KM

 

Kenjar Ismet

100,00

KM

 

Kenjar Midhet

146,00

KM

 

Kenjar Mirsad

200,00

KM

 

Kenjar Muharem

50,00

KM

 

Kenjar Rasma

200,00

KM

 

Kenjar Zilha

200,00

KM

 

Kenjar Zorka

50,00

KM

 

Kešić Fehima

150,00

KM

 

Kešić Salih

150,00

KM

 

Kevac Senad

20,00

KM

 

Kevljanin Rasma

50,00

KM

 

Kevljanin Refik

50,00

KM

 

Kevljanin Senada

50,00

KM

 

Kilić Fadil

97,50

KM

 

Kilić Hasan

100,00

KM

 

Kilić Jasmin

195,00

KM

 

Klipić Fikret

48,75

KM

 

Klipić Zajim

48,75

KM

 

Ključanin Rahima

50,00

KM

 

Krkić (Dede) Elvira

19,50

KM

 

Krkić Besim

50,00

KM

 

Krkić Fikret

50,00

KM

 

Krkić Salih

50,00

KM

 

Krkić Sulejman

50,00

KM

 

Kudić Sakib

97,50

KM

 

Kulašić Adis

100,00

KM

 

Kulašić Almir

100,00

KM

 

Kulašić Ibrahim

48,75

KM

 

Kulašić Jasmin i Indira

97,50

KM

 

Kulašić Ramo

30,00

KM

 

Kulašić Tahir

50,00

KM

 

Kulašić Teufik

100,00

KM

 

Kusuran Admir

100,00

KM

 

Kusuran Derviša, Avdo i Enes

600,00

KM

 

Lović Meliha

10,00

KM

 

Mahić Amir ef. i Fatima

2000,00

KM

 

Mahić Asim

150,00

KM

 

Mahić Sakib

30,00

KM

 

Mahić Saud

97,50

KM

 

Mahić Suvad

100,00

KM

 

Mahić Zijad

50,00

KM

 

Mahmuljin (h. Hasana) Sadija

3500,00

KM

 

Mahmuljin (Murata) h. Devla

1126,00

KM

 

Mahmuljin Asim

100,00

KM

 

Mahmuljin Aziz

100,00

KM

 

Mahmuljin Devla

100,00

KM

 

Mahmuljin h. Devla za rah. Bešić Safiju

1126,00

KM

 

Mahmuljin Ferid

210,00

KM

 

Mahmuljin Ismet

50,00

KM

 

Mahmuljin Ismeta

100,00

KM

 

Mahmuljin Selma

450,00

KM

 

Mahmuljin Suvada

19,50

KM

 

Mahmuljin Vedad

100,00

KM

 

Mahmuljn Devla

100,00

KM

 

Majdanac Muhamed

100,00

KM

 

Malagić Rašid ef.

10,00

KM

 

Malkoč Irfan i Jasna

100,00

CHF

 

Marošlić Alisa

20,00

KM

 

Marošlić Mirzet

100,00

KM

 

Medić Ajša

100,00

KM

 

Medić Esma

50,00

KM

 

Medić Šerif

60,00

KM

 

Mehanović Fadil

50,00

KM

 

Mehanović Rifet

50,00

KM

 

Mehmedagić (Ibre) Sabahudin

50,00

KM

 

Mehmedagić Ibro

50,00

CHF

 

Mehmedagić Irfan

100,00

CHF

 

Mehmedagić Muhamed

89,00

KM

 

Melkić Temama

300,00

KM

 

Melkić Zilha

100,00

KM

 

Menković (Rame) Jusuf

50,00

KM

 

Menković (Redže) Hasan

97,50

KM

 

Menković Ajka i Suad

100,00

KM

 

Menković Asima

97,50

KM

 

Menković Bahrija

50,00

KM

 

Menković Dada

97,50

KM

 

Menković Džemal

100,00

KM

 

Menković Esad

30,00

KM

 

Menković Fikret

47,50

KM

 

Menković Halima

50,00

KM

 

Menković Jasmina

97,50

KM

 

Menković Jusuf

39,00

KM

 

Menković Sefer

100,00

KM

 

Menković Suvad

20,00

KM

 

Mešić Kemal

50,00

KM

 

Mujagić Elvir

50,00

KM

 

Mujagić Ibrahim

50,00

KM

 

Mujagić Sulejman

10,00

KM

 

Mujagić Vasif

50,00

KM

 

Mujakić Šuhra i Fadil

97,50

KM

 

Mujanović (Abaza) Edin

95,00

KM

 

Mujanović (Hasana) Mirsad

39,00

KM

 

Mujanović Hilmija

100,00

KM

 

Mujanović Ramo

50,00

KM

 

Mujanović Rifet

50,00

KM

 

Mujčić Armin

30,00

KM

 

Mujčić Bahrija

50,00

KM

 

Mujkanović Mejra

300,00

KM

 

Mujkanović (Ajše) Amira

19,50

KM

 

Mujkanović (Hakije) Hamdija

195,00

KM

 

Mujkanović Adnan

100,00

KM

 

Mujkanović Ahmet

60,00

KM

 

Mujkanović Ajša

50,00

KM

 

Mujkanović Amir

20,00

KM

 

Mujkanović Asija

30,00

KM

 

Mujkanović Bejza

50,00

KM

 

Mujkanović Derviš

40,00

KM

 

Mujkanović Edhem

10,00

KM

 

Mujkanović Emir

59,00

KM

 

Mujkanović Hamdija

195,00

KM

 

Mujkanović Islam i Umka

50,00

KM

 

Mujkanović Ismet

39,00

KM

 

Mujkanović Izet

39,00

KM

 

Mujkanović Jasmin

147,50

KM

 

Mujkanović Jusuf

20,00

KM

 

Mujkanović Mejra

300,00

KM

 

Mujkanović Mevla

19,50

KM

 

Mujkanović Mevlida

20,00

KM

 

Mujkanović Nedžad

20,00

KM

 

Mujkanović Nermin

5,00

KM

 

Mujkanović Nijaz

150,00

KM

 

Mujkanović Rifet

20,00

KM

 

Mujkanović Sabiha

20,00

KM

 

Mujkanović Safet

100,00

KM

 

Mujkanović Salima

10,00

KM

 

Mujkanović Senada

20,00

KM

 

Mujkanović Suljo

220,00

KM

 

Mujkić Beska

195,00

KM

 

Muminhodžić Hasema

194,00

KM

 

Muminhodžić Ismet

50,00

KM

 

Muminhodžić Mirsad

50,00

KM

 

Muratčehajić Abaz ef.

200,00

KM

 

Muratčehajić Armin

100,00

KM

 

Muratčehajić Fadil

100,00

KM

 

Muratčehajić Hajra

50,00

KM

 

Muratčehajić Hasiba

50,00

KM

 

Muratčehajić Mujo

100,00

KM

 

NN

50,00

KM

 

Nukić Asim

100,00

KM

 

Nukić Šefik

30,00

KM

 

Omerbašić Mustafa

146,25

KM

 

Omerbašić Namka

50,00

KM

 

Omerbašić Teufik

50,00

KM

 

Omerović Hamdija

60,00

KM

 

Oruč Redžepa

100,00

KM

 

Paratušić (Huesina) Ramo

100,00

KM

 

Paratušić (Huseina) Enes

58,50

KM

 

Paratušić (Huseina) Suljo

58,50

KM

 

Paratušić (Teufika)

50,00

KM

 

Paratušić Nedžad

47,50

KM

 

Paratušić Ramiza

42,60

KM

 

Paratušić Selim

40,00

KM

 

Pervanić Huzeir

19,50

KM

 

Pervanić Idriz

20,00

KM

 

Pervanić Mirzet

19,50

KM

 

Pervanić Muharem

20,00

KM

 

Pervanić Sadik

30,00

KM

 

Pidić Idriz

100,00

KM

 

Pidić Mirsad

195,00

KM

 

Pidić Nedžad

97,50

KM

 

Pidić Šuhra

297,50

KM

 

Pihić Hatidža

50,00

KM

 

Pjanić (Emina) Samil

20,00

KM

 

Poljak (Smaila) Ismet

100,00

KM

 

Poljak (Smaila) Samir

150,00

KM

 

Poljak Bajazit, Bejra, Almedina i Cepić Ajled

195,00

KM

 

Poljak Muhamed

100,00

CHF

 

Poljak Rasma

1100,00

KM

 

Poljak Safija

300,00

KM

 

Rachidi Samy

2000,00

KM

 

Ramić Adnan

150,00

KM

 

Ramić Irfan

50,00

KM

 

Ramić Nermina

140,00

KM

 

Razić Amel

50,00

KM

 

Redžić (Jusufa) Amir

50,00

KM

 

Redžić (Sulejmana) Idriz

20,00

KM

 

RIJASET

5000,00

KM

 

Salihović Azra

50,00

KM

 

Saltagić Sabina

285,35

KM

 

Semenić Damir i Zlate

43,40

KM

 

Sinanagić Ismet

100,00

KM

 

Sinanagić h. Ismeta

80,00

KM

 

Sinanbegović Amel

60,00

KM

 

Sivac (Hameda) Armin

50,00

KM

 

Sivac (Husnije) Hajrudin

50,00

KM

 

Sivac (Husnije) Sabahudin

50,00

KM

 

Sivac (Sadika) Bego

97,50

KM

 

Sivac (Sadika) Vasif

97,50

KM

 

Sivac (Sakib) Said

97,50

KM

 

Sivac (Zaima) Ahmo

20,00

KM

 

Sivac Aida

50,00

KM

 

Sivac Bego

50,00

KM

 

Sivac Dika

30,00

KM

 

Sivac Dževad

195,00

KM

 

Sivac Haska

30,00

KM

 

Sivac Refik

300,00

KM

 

Sivac Rubija

20,00

KM

 

Sivac Said

100,00

KM

 

Sivac Senad

100,00

KM

 

Sivac Vehid

195,00

KM

 

Softić (Adema) Edhem

200,00

KM

 

Softić (Hamdije) Senad

100,00

KM

 

Softić (Husein) Husnija

97,50

KM

 

Softić (Karanfila) Teufik

138,70

KM

 

Softić (Keme) Edo

100,00

CHF

 

Softić (Nedžiba) Nedžad

73,00

KM

 

Softić Abdija

50,00

KM

 

Softić Dino

100,00

CHF

 

Softić Edhem

300,00

KM

 

Softić Edin

300,00

KM

 

Softić Elvedin

50,00

KM

 

Softić Elvir

50,00

KM

 

Softić Emin

50,00

KM

 

Softić h. Ahmo

195,00

KM

 

Softić h. Ibrahim

100,00

KM

 

Softić Husnija

197,50

KM

 

Softić Meho

100,00

CHF

 

Softić Mirzet

100,00

CHF

 

Softić Mujo

50,00

CHF

 

Softić Rejhan

500,00

KM

 

Softić Rukija

50,00

KM

 

Softić Samir

100,00

KM

 

Softić Subha i Avdija

100,00

KM

 

Solaković Ismet

50,00

KM

 

Solaković Samir

200,00

KM

 

Sušić h. Mevlida

161,70

KM

 

Sušić Mirsad

30,00

KM

 

Sušić Suad

300,00

KM

 

Sušić Šerif

500,00

KM

 

Šabić Adis

100,00

CHF

 

Šabić Nihad

25,00

KM

 

Šahbaz (Mehmeda) h. Irfan

50,00

KM

 

Šahbaz Almir i Jusuf

500,00

KM

 

Šahbaz Emsud

50,00

KM

 

Šahbaz Mehmed

100,00

KM

 

Šahbaz Nijaz

65,30

KM

 

Šahbaz Smail

100,00

KM

 

Šahman Nermin

50,00

CHF

 

Šahurić Mirhet

39,00

KM

 

Šanta Mustafa

1000,00

KM

 

Šeperović Muharem ef.

50,00

KM

 

Šuljić Emir

50,00

CHF

 

Taći Safet

100,00

KM

 

Tadžić (Galiba) Emir

100,00

KM

 

Tadžić (Mustafe) Haris

50,00

KM

 

Tadžić (Safeta) Hamdija

195,00

KM

 

Tadžić Dževad

97,50

KM

 

Tadžić Emka

50,00

KM

 

Tadžić Senija

125,00

KM

 

Tadžić Senija

195,00

KM

 

Tadžić Suljo i Zekija

100,00

KM

 

Talić Amir

39,00

KM

 

Talić Esma

39,00

KM

 

Talić Hatema

19,50

KM

 

Taraš Meho i Samira

120,00

KM

 

Terzić Ahmet

100,00

KM

 

Terzić Idriz

97,50

KM

 

Terzić Rifet

200,00

KM

 

Terzić Subha

100,00

KM

 

Tnjanin Hajrija

50,00

KM

 

Todorovac Fadila

138,70

KM

 

Todorovac Samir

100,00

KM

 

Todorovac Senad

50,00

KM

 

Trnjanin (Hasana) Mujaga

39,00

KM

 

Trnjanin (Muje) Ilijaz

50,00

KM

 

Trnjanin Ahmet

128,00

KM

 

Trnjanin Kasim

50,00

KM

 

Trnjanin Zuhra

50,00

KM

 

Turkanović (Arifa) Esad

80,00

KM

 

Turkanović (Atifa) Hase

100,00

KM

 

Turkanović (Ibrahima) Sada

1072,50

KM

 

Turkanović (Mehe) Nihad

97,50

KM

 

Turkanović Amir i Tojaga Amra

130,95

KM

 

Turkanović Dževad

20,00

KM

 

Turkanović Husein

50,00

KM

 

Turkanović Nijaz

50,00

KM

 

Turkanović Rahima

245,30

KM

 

Turkanović Sead

100,00

KM

 

Turkanović Senad

70,00

KM

 

Vehabović (Miralema) Nihad

50,00

KM

 

Velić Adevija

50,00

KM

 

Velić Dževad

27,00

KM

 

Velić Eso

19,50

KM

 

Velić Fikret

30,00

KM

 

Velić Hilmija

50,00

KM

 

Velić Jasmin

50,00

KM

 

Velić Maho

50,00

KM

 

Velić Mina

50,00

KM

 

Velić Nermin

10,00

KM

 

Velić Šaban

10,00

KM

 

Velić Zijad

10,00

KM

 

Zenkić Safija

50,00

KM

 

Zulić Bahrija

50,00

KM

 

Zulić Samir

146,25

KM

 

Žbibanović Sebina

39,00

KM

 

Žerić Ahmet i Gutić Mirela

390,00

KM

 

Žerić Enver

39,00

KM

 

Žerić Halima

125,00

KM

 

Žerić Hazim

19,50

KM

 

Žerić Ifeta

10,00

KM

 

Žerić Jasmin

97,50

KM

 

Žerić Mesud

97,50

KM

 

Žerić Mevlida

97,50

KM

 

Žerić Mirhad

97,50

KM

 

Žerić Mirsad

50,00

KM

 

Žerić Mirzeta

30,00

KM

 

Žerić Redžep

50,00

KM

 

Žerić Tenzila

50,00

KM

 

Žerić Vahid

195,00

KM

 

Žerić Zaim

255,00

KM

 

NAPOMENE:

 

-Evidencija donatora je sačinjena na osnovu uplata koje su donatori izvršili u 2009. i 2010. godini. Ostale godine u ovom spisku donatora nisu navedene jer do 2009. godine nije bila ni pokrenuta akcija za izgradnju turbeta.

-Svi donatori koji su donirali ili će donirati 1000 KM ili 500 Eura (kada se sve uplate saberu) ili više, postaju zvanični vakifi Turbeta, te će u to ime dobiti zvaničnu Vakufnamu iz Vakufske direkcije u Sarajevu i bit će evidentirani u arhivi Vakufske direkcije kao Vakifi IZ-e u Bosni i Hercegovini (obilježeni su crvenom bojom!).

-Postoji mogućnost da se prilikom prepisivanja blokova ulaza napravila greška prilikom evidentiranja imena ili iznosa, pa molimo one koji takav propust uoče da se jave direktno na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., da bi se eventualni propust ispravio.

-Kod većine donatora valute su pretvorene u KM-ove prema kursu u trenutku kada je novac mijenjan.

citiramo:

U redu, ja sam izdajnik srpstva, a vi svi koji ste ćutali ste izdajnici čovečanstva."