Izdvajamo

 

Na bolji svijet je preselio Kozaračanin Taib Forić. Taibu je tokom agresije pobijeno mnogo članova porodice, kojima je prije nekoliko godina u Kozarcu otkrivena spomen ploča.

Taibu Foriću su četnici, pripadnici vojske i policije RS 1992. godine pobili cijelu familiju.

U Kamičanima, zaseoku Forići, godine 2018. otkrivena je spomen-ploča ubijenoj, 1992. godine, porodici Taiba Forića.

Spomen ploču su otkrili Taib, te Zerina unuka od Taibovog brata i Said također unuk od brata Osme, a koji je dobio ime po Taibovom sinu Saidu.

Na ploči su ispisana imena 8 članova Taibove porodice:

Hadži Muharem Forić otac od Taiba

Hanifa Forić supruga od Taiba Forića

zatim sinovi:

Said Forić

Samir Forić

Adem Forić

Amir Forić

Munib Forić Taibov brat i

Halida Softić snaha od Taiba Forića

Za zločin nad porodicom Forić još niko nije odgovarao.

"Ako pravdu ne nađeš na ovozemaljskoj sudnici, svoju parnicu usmjeri ka ahiretskoj sudnici, gdje će svjedoci biti meleki, gdje su sve tužbe brižno čuvane i gdje je sudija Najpravedniji i Najmudriji od svih!"

Aid el-Karni