Izdvajamo

 

Gradska uprava Prijedor, Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i ove godine planira da na simboličan način obilježi prvi dan proljeća i Svjetski dan šuma.

Akcija “Čisto proljeće” zaživjela je 2021. godine, kako bismo uticali na ekološku svijest sugrađana.

U akciji se ujedno i obilježava Svjetski dan šuma.

Akcija je jedan od načina na koji pokušavamo da podignemo svijest građana, da ne bacaju otpad mimo mjesta koja su za to predviđena i da čuvaju životnu sredinu.

Moto akcije je “Za jedan dan očistimo naš grad”.

Ova akcija ujedno predstavlja uvertiru za aprilsku akciju proljetnog uređenja grada.

Ovom prilikom pozivamo građane da sakupe otpad u svojim naseljima i parkovima, na izletištima i aigralištima, te da tako svoju sredinu učine čistijom, ljepšom, ugodnijom za svakodnevni život , rad i odmor. Molimo građane da sakupljeni otpad dopreme do najbližih kontejnera. Učestvovanje u akciji je dobrovoljnog karaktera.

Ukoliko građani žele da učestvuju i osvoje prigodne nagrade u akciji, potrebno je da nam pošalju dvije fotografije na mail adresu Kontakt e-mail
Prva fotografija treba da bude prikaz odabrane lokacije prije čišćenja, a druga fotografija prikaz očišćene lokacije. Poželjno je da obe fotografije prikazuju stanje prije i poslije čišćenja sa iste pozicije.

Jedna osoba treba poslati dvije odabrane fotografije na pomenutu adresu.

Fotografije slati do 23. 3. 2023. godine do 12 časova.

prijedorgrad.org

Samo oni koji se plaše da zauzmu neki stav u životu, prihvataju na sebe ulogu dobre duše. Uvijek je neuporedivo lakše vjerovati u sopstvenu dobrotu, nego se sukobiti sa drugima i boriti se za svoja prava. Sigurno je lakše otrpjeti uvredu ne uzvrativši je, nego smoći hrabrost i upustiti se u borbu sa jačim od sebe; uvijek možemo reči da nas bačeni kamen nije pogodio, a onda tek noću, u samoći, oplakivati, svoj kukavičluk... Trgni se čovječe.