Izdvajamo

 

Osiguranici, koji će u toku naredne godine ispuniti uslove za sticanje prava na starosnu penziju, treba da se obrate u poslovnicu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske radi kompletiranja dokumentacije i uređenja podataka potrebnih za postupak rješavanja o pravu na penziju.
Iz Fonda su naveli da je poziv upućen s ciljem efikasnijeg rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju.

Osiguranici se prijavljuju u poslovnicu Fonda PIO prema mjestu svog prebivališta, a preporučuje se da ponesu raspoloživu dokumentaciju kao što su radne knjižice ili fotokopije radnih knjižica, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem, potvrdu staža iz drugih država, ako je prethodno pribavljena, kao i druge dokaze o stažu ako ih osiguranik posjeduje.

Fond posebno apeluje da osiguranici, koji imaju navršenog staža osiguranja van Republike Srpske, u drugim državama i Federaciji BiH, podnesu zahtjev za potvrdu staža iz inostranstva putem Fonda i prije samog podnošenja zahtjeva za penziju, s obzirom na to da se za taj dokument, bez kojeg se ne može donositi konačno rješenje o ostvarivanju prava, iz pojedinih država potražuje i čeka više mjeseci, čak i godina, na šta Fond PIO ne može bitno uticati.

U saopštenju je istaknuto da se blagovremenim pribavljanjem potvrde staža osiguranja iz inostranstva znatno skraćuje postupak odlučivanja o pravu na penziju.

“Odzivom osiguranika na poziv Fonda za kompletiranje dokumentacije i uređenje podataka iz Matične evidencije stiču se uslovi da filijale Fonda PIO, kao prvostepeni organi odlučivanja o pravu, rješenja o ostvarivanju prava donose u maksimalno kratkom roku od sedam do 15 dana, što je znatno manje od zakonom propisanog roka od dva mjeseca”, navedeno je u saopštenju.

Uslovi pod kojima osiguranik u 2023. godini, shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, može ostvariti pravo na starosnu penziju su za žene navršenih 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, navršenih 59 godina i četiri mjeseca života i 40 godina penzijskog staža ili navršenih 57 godina i četiri mjeseca života i 35 godina staža osiguranja.

Za muškarce su ovi uslovi navršenih 65 godina života i 15 godina staža osiguranja ili navršenih 59 godina i četiri mjeseca života i 40 godina penzijskog staža.

“Uslov u pogledu navršenih godina života povećava se postepeno za četiri mjeseca, još na početku 2024. i 2025. godine, kada se u potpunosti navršava uslov od 60 godina života i 40 godina penzijskog staža za muškarca i ženu, kao i uslov, samo za ženu osiguranika, od navršenih 58 godina života i 35 godina staža osiguranja”, napomenuli su iz Fonda.

Kozarski

U perverznoj realnosti, dželati i ubice su dobile svoje obilježje i istorijski pomen. Naime, U bivšem Društvenom domu Trnopolje, mjestu gdje se nalazio jedan od najzloglasnijih prijedorskih logora, otvorena je spomen-soba poginulim vojnicima Vojske Republike Srpske.

Koliko bolestan moraš biti da to uradiš?

Zamislite spomen-sobu posvećenu snagama Vermahta u Mathauzenu ili Aušvicu? Ne možete? Dabome da ne možete. Zato u nas može sve.

Dragan Bursać