Izdvajamo

Na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (Sl. glasnik BiH br. 10/12 i 18/13) i člana 7. Zakona o organizaciji i provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj (Sl. glasnik RS br. 70/12 i 39/13) Popisna komisija grada PRIJEDOR objavljuje


JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA GRADSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE GRADA

PRIJEDOR

Ovim Javnim pozivom Popisna komisija grada PRIJEDOR poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje poslova gradskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine na području grada  PRIJEDOR.

Zainteresovani kandidati za gradske instruktore i popisivače su dužni da se lično prijave u prostorijama Popisne komisije na adresi ZGRADA STANICE JAVNE BEZBJEDNOSTI PRIJEDOR – ULAZ DO MUZEJA.

Prijave za sudjelovanje u Popisu će se zaprimati od 11.7. do 31. 7. 2013. godine, u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Gradske popisne komisije.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu gradskog instruktora ili popisivača.


GRADSKI INSTRUKTORI

Obaveze u Popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organizacija i praćenje rada popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora.

Uvjeti koje kandidat za gradskog instruktora treba da ispunjava:

-     da je državljanin BIH;

-     da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

-     da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

-     da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

-     da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili grada u kojoj će obavljati poslove gradskog instruktora;

-     da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

-     da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Spiskovi kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljeni najkasnije do 25. 8. 2013. godine u prostorijama Gradske popisne komisije i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. 8. 2013. godine Popisnoj komisiji grada podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Indexa (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za gradske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 6. do 10. 9. 2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu gradskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u Popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ”od vrata do vrata” i drugi poslovi po nalogu gradskog instruktora i Popisne komisije. Popisivači moraju u dvije sedmice popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstava i stanove). Popisivanje na terenu traje od  1. do 15. oktobra 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.


Uvjeti koje kandidat za popisivača treba da ispunjava:

-     da je državljanin BIH;

-     da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

-     da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

-     da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;

-     da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili grada u kojoj će obavljati poslove popisivača;

-     da ima čitak rukopis;

-     da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

-     da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Lista kandidata koji budu izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. 8. 2013. godine u prostorijama Gradske popisne komisije i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. 8. 2013. godine Popisnoj komisiji grada podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Indexa (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. 9. 2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati za gradske instruktore ili popisivače koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju u Popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat neće ući u izbor za gradskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove gradskog instruktora ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 75,00KM po jednom popisivaču.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2=1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95KM i P-2=1,95KM.

PREDSJEDNIK POPISNE KOMISIJE GRADA

Rade Aleksić, s.r.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE GRADA

Sead Jakupović, s.r.

Meša Selimović

Kakvi su ljudi Bosanci? To su najzamršeniji ljudi na svijetu, ni skim se istorija nije tako pošalila kao sa Bosnom. Juče smo bili ono što danas želimo da zaboravimo, a nismo postali ni nešto drugo.

Opširnije...