Izdvajamo

 

Obavijest!
Odjel za brak i porodicu MIZ Kozarac
Druga halka Časnog Kur'ana, hatma namijenjena šehidima povodom noći Lejletul-regaib
Četvrtak 26. 01. 2023 godine iza jacije namaza u džematu Kozaruša!
Bujrum!

"Vidiš ovu moju podignutu ruku, koja kao kameni cvijet osta, da svjedoči zločin vaš...
Vidiš ovaj cvijet sa latica pet, to je dokaz protiv vas, koje je vrijeme sačuvalo...
Vidiš li i čuješ vapaj moj, preklinjanje moje da me u životu ostavite...

Ova ruka moja osta podignuta, da te sjeća, i da pamtiš, da ti strah od Božije kazne ispunjava i noći i dane...

Predajem te Bogu Svemogućem ubico tijela i duha moga, neka ti Bog sudi, a ja ti oprostiti neću...."

Taif Rose 2013

Opširnije...