Izdvajamo

Matični ured Kozarac preseljen u ulicu Hasana Hušidića bb. - Zgrada Ambulante
tel.: 052 344 473
int.: +387 52 344 473

Prof.dr. Lavić: RS jeste nastala na genocidu, sigurno nije nastala seobom “ptica selica”.