Izdvajamo

 

Stotinu dva pupoljka i srce

Ubijenoj Prijedorskoj djeci…
Vaše blistave oči stvaraju nova sazvježđa

Nebesko-plavi oblačak, satkan od leptirova,
lebdi nad praznom avlijom, tražeći prijatelje.
Pregršt šarenih klikera, u kosi mašnica nova,
ostaće neostvarene obične dječije želje.


Tople i meke ručice, ne jure šarena krila,
sablasno pusta mahala, utihli kikot i graja.
Podivljale voćke i trava, tu gdje kuća je bila.
Prođe godina mnogo, nerado sjećam se maja.


Ipak sjećanja ostaju, život surovo sudi,
pravda je umrla isti čas, kada i mališani.
Uvenuše u jednom danu, danas bi bili ljudi,
mržnjom i rukom bezumlja, pupoljci pokidani.

Kojem Bogu se moliš, čijoj se nadaš milosti?
Krupna dječija suza, proklinje i svjedoči.
Nema tog koji može, meleke da ti oprosti,
njihove svijetle, nevine i uplakane oči.

Svoje krvave ruke, pred kadijom ćeš da kuneš,
svilene skute da ljubiš, grijehe da bi ti prašt’o.
I kad se lažno pokaješ i nakrivo se zakuneš,
vrijedi li dječijeg uzdaha, običnog pitanja? Zašto?

Meho Jakupović

Meša Selimović

Kakvi su ljudi Bosanci? To su najzamršeniji ljudi na svijetu, ni skim se istorija nije tako pošalila kao sa Bosnom. Juče smo bili ono što danas želimo da zaboravimo, a nismo postali ni nešto drugo.

Opširnije...