Izdvajamo

Armin Alijagić donosi priču o inicijativi za uspostavu Savjetodavnog vijeća investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore

Od pokretanja saradnje kroz USAID Projekat “Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine” razgovaramo sa poduzetnicima, predstavnicima iz lokalnih zajednica, institucija i medija o potrebi jednog značajnijeg okvira za zagovaranje potreba investitora koji dolaze iz bosanskohercegovačke dijaspore. I dok svi snažno podržavamo kreiranje strateškog okvira na državnom nivou, koji bi bio rezultat komunikacije svih aktera u društvu, smatramo izuzetno važnim pravljenje pomaka i na polju samoorganizovanja i okupljanja investitora u interesnu grupaciju koja će artikulisati njihove zahtjeve, ideje i inicijative.

Iz takvog razmišljanja je proizašao prijedlog za formiranje Savjetodavnog vijeća investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore, koji bi djelovao u sklopu Biznis centra bh. dijaspore, te smo prije par dana održali inicijalni sastanak sa nekoliko investitora iz cijele zemlje. U pripremi tog događaja sastavili smo spisak par tema koje bi mogle doći na 'dnevni red', međutim, kada su poduzetnici počeli da govore, bilo je jasno da već imaju listu prioriteta i pitanja koja žele pokrenuti. Jednostavno, do tog trenutka nisu imali adekvatnu platformu za razgovor o svemu što vjeruju da može bolje i drugačije u poslovanju u našoj zemlji.

Izazovi sa kojima se suočava bosanskohercegovačka dijaspora u cjelini, ali i pitanja koja stoje pred potencijalnim investitorima, mnogo su šira – jer se dotiču niza statusnih pitanja, od državljanstva do zaštite prava vlasništva na imovini. Prijedlozi i prakse drugih zemalja nerijetko se odbacuju kao 'teško ostvariva', kao 'incijative koje će naići na opstrukcije', a izgradnja novih institucija na ovom polju – uzima se sa zadrškom od predstavnika realnog sektora i investitora. Ali prijedloga ima, i prostora za optimizam.

Međutim, kroz sam sastanak smo vrlo brzo došli do nekoliko konkretnih prijedloga. Razgovarali smo o porezu na dobit, dividendama, parafiskalnim nametima, gdje zapravo investitori iz bh. dijaspore dijele stavove većeg dijela kompanija i privrednika u BiH. Jednostavno rečeno, oni se mnogo ne razlikuju po svojim zahtjevima po primjedbama i prijedlozima koji dolaze od bilo kojeg drugog investitora, ali postoji nekoliko posebnosti zbog koje smo dužni ulagače iz bh. dijaspore posmatrati na jedan drugačiji način.

Prva stvar je da investitori iz bh. dijaspore u investicije ulaze 'srcem', oni nerijetko ulažu u zajednice koje su marginalizovane ili ih strani ulagači zaobilaze. Druga važna tačka je da njihovo 'pozitivno iskustvo' i dobra priča ide znatno dalje od nekog drugog dobrog poslovnog rezultata. Kada investitor koji se vratio iz Holandije kaže da je imao podršku lokalnih vlasti u Vogošći, to je nešto što ostaje kao poruka drugim poduzetnicima i onima koji razmišljaju o pokretanju biznisa u Bosni i Hercegovini.

Konačno, investitori iz bh. dijaspore su nerijetko spremni formirati takozvane firme-kćerke kompanije u kojima rade u zemljama izvan BiH. Novoosnovana preduzeća su u pravilu – izvozno orijentirana, sa unaprijed planiranim tržištem za plasiranje proizvoda, te već zadovoljavaju standarde, imaju razrađenu proceduru i stalnu asistenciju svojih partnera iz inostranstva.

No, i oni su nekada u strahu. Jedna od sagovornica na sastanku mi poručuje 'mi smo tu, nama valja raditi, ali za širenje našeg posla i dolazak novih, trebamo više povjerenja'. Istina, za širenje posla investitora koji su već tu, kao i za dolazak novih, izuzetno je važno da oni kažu šta im je potrebno, koje promjene naša zemlja mora pokrenuti, te kako da njihovi primjeri uspješnog poslovanja ne budu samo izuzeci u široj slici, već pravilo koje potvrđuje da je BiH najbolja poslovna destinacija za ljude u dijaspori.

Na narednom Biznis forumu bh. dijaspore, koji je zakazan za 27. decembar u Tuzli, predstavnici Savjetodavnog vijeća investitora iz bh. dijaspore će razgovarati sa širim auditorijem o tome – šta su ključni zahtjevi poduzetnika koji se vraćaju u zemlju, ulažu novac i znanje te stvaraju nova radna mjesta.

Nadam se da kroz DIAC i kroz artikulisanje njihovih zahtjeva prema institucijama – vraćamo povjerenje i ohrabrujemo nove investitore da svoj kapital ulože u Bosnu i Hercegovinu. Oni su donosioci dobrih vijesti, vrijeme je da prepoznamo njihove potrebe.

diasporainvest.ba

PUTNIČE,

TO ŠTO SI SAD TI,

TO SAM NEKAD BIO JA!

A TO ŠTO SAM SAD JA,

TO ĆES JEDNOM BITI TI!

Sa jednog nišana sa mezarija u Kozarcu