Izdvajamo

 

SAVEZ LOGORAŠA U BOSNI I HERCEGOVINI
Saopštenje u povodu obilježavanja 31. godišnjice prvog raspuštanja logora
Manjača kod Banja Luke i obilaska masovne grobnice Bunarevi
U subotu, 18. novembra 2023. godine, od 11.00 sati, na lokaciji bivšeg logora Manjača kod Banja Luke,
članice Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Savez logoraša USK ,dr.Irfan Ljubjankić" i Regionalni savez
udruženja logoraša Banja Luka, sa svojim članicama, će obilježiti 3 1. godišnjicu od početka raspuštanja logora
Manjača i posjetiti masovnu grobnicu - jamu Bunarevi.
Torture logora Manjača, ograđenog bodljikavom žicom i minskim poljima, u čijem užem okruženju su
pronađene imasovne grobnice, prosšlo je preko 5000 logoraša pretežno bošnjačke i hrvatske, a jednim dijelom i
srpske nacionalnosti. Prepoznatljivi ćirilićni naziv ,LOGOR" iznad ulaza, je bez dileme ukazivao na činjenicu
da su pozitivne nade onih koji udu svedene na minimum. Formiran na vojnom poligonu iznad Banja Luke radi
pritvaranja zarobljenih osoba sa ratišta u susjednoj Republici Hrvatskoj već 1991. godine, naknadno je korišten
za zatvaranje logoraša Ključa, Sanskog Mosta, Prijedora, Kotor Varoši, Doboja, Mrkonjić Grada, Šipova, Banja
Luke. Tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Francuske, Bernard Kouchner u avgustu 1992. godine
posjećuje ovaj logor i upoznaje svijet o torturama logora Manjača, a jedan je od najzaslužnijih za to prvo
raspuštanje i zatvaranje ovog logora. Na žalost, kratko nakon tog prvog raspuštanja, logor je ponovo otvoren,
ali ovaj put za logoraše sa područja širom Bosne i Hercegovine.

U subotu, nakon obiljcžavanja u logoru, nastavit ćemo putem prema Ključu, do mjesta masovne grobnice,
jame Bunarevi, u kojoj su avgusta 2000. godine, po prijavi stanovnice tog kraja, Borke Ožegović ( koja će nešto
kasnije takode biti ubijena ), pronađeni i kompletirani ostaci 23 ubijena logoraša sa područja sela Humići kod
Ključa. Kasnijom istragom Jasmina Odobašića a.r., člana Instituta za traženje nestalih osoba BiH, je potvrdeno
da taj broj žrtava nije i konačan i da je potrebno ponovo uraditi kvalitetniju ekshumaciju žrtava Bunareva, u
čemu ga je spriječila smrt u martu ove 2023. godine.

Za dokazane ratne zločine u logoru Manjača, osudeni su samo neki od glavnih zločinaca na 130 godina
zatvora, dok je zločin nad jamom Bunarevi, kao i ubistvo svjedokinje Borke Ožegović, do današnjih dana ostao
nerazješnjen neradom policije RS-a i Okružnog tužilaštva u Banja Luci.
Zbog ovih, ali i svih drugih razloga, te zbog borbe za izgradnju kvalitetnog društva i jakih državnih
institucija, Savez logoraša u Bosni i Hercegovini zajedno sa svojim članicama, će pamtiti i podsjećati na žrtvu
logoraša širom države, te kontinuirano davati svoj doprinos borbi za tu istinu i pravdu i konačno za adekvatan
tretman i Zakon o zaštiti žrtava ratne torture. Dajte i vi svoj doprinos !

DA SE NE ZABORAVI- DA SE NE PONOVl!

SAVEZ LOGORAŠA U BOSNI I HERCEGOVINI
predsjebnik
prof Seid Omerović, mr.ecc.

Hoce li ikad oprostiti,

Beco i Sadeta Medunjanin, ko smije oprostiti u ime njihovog Harisa, Ko ce oprostiti umjesto nastavnica: Velide i Asime Mahmuljin, hoce li im ikad oprostiti moj jaran Kockar ili moj Braco, ko ce im oprostiti u ime Damira Blaževica -Kroke, Hasana Mujicica Didinog, Brace i Mirse Bejdinih sinova, Zile i Ilkana iz Kozaruše, Muamera Kulenovica, Zoke i Ante Murgica, Mensurke Poljak i Majde Zulic, Ko ce oprostiti u ime Salke Sinanagica-Žutog ili u ime Ermina i Hirzada Bešica il’ Ademovic Emira, Hoce li iko smjeti oprostiti u ime Ekrema, Nedada i Velida, sinova Muhameda ef. Bešica, ili u ime trojice sinova majke Mejre ili trojice sinova majke Redžepe Oruc, ili trojice sinova Subhe Alic, njenog Zice, Zilhe i Bahrije ili Mehinih Ene i Ekrema, ko može oprostiti u ime šestorice Forica ili kompletne porodice Taiba Forica, ko u ime Eniza Blaževica koji je živ zapaljen u Kozarcu. Ko ce oprostiti u ime svih onih nevino pobijenih cijih se imena ne mogu sjetiti u ovom trenu?