Izdvajamo

 

Na prostoru bivšeg logora Keraterm u Prijedoru, od 20 .jula do 6. avgusta, bit će izložena instalacija sa imenima 815 zatočenika koji su ubijeni ili zadnji put viđeni u logorima Keraterm i Omarska.

Instalacija nosi naziv „Prijedorski logori smrti“ i to je odrednica kojom su logore Kareterm i Omarska opisivali u Tribunalu u Hagu. Po prvi put će se na jednom mjestu naći imena svih ubijenih i nestalih zatočenika Keraterma i Omarske kao najilustrativniji dokaz da to zaista i jesu bili logori smrti.

Idejno rješenje za instalaciju ponudio je vajar iz Banje Luke Bojan Mikulić i svi oni koji je žele vidjeti moći će to uraditi svakog dana, završno sa 6 . avgustom, datumom kada je 1996. godine počelo raspuštanje prijedorskih logora smrti.

Prvobitno je instalacija trebala biti izložena na glavnom gradskom trgu u Prijedoru, 26. maja na tridesetu godišnjicu od osnivanja logora ali gradske vlasti nisu dopustile njeno postavljanje. Period u kojem će instalacija biti postavljana poklapa se sa datumima u kojima su počinjeni neki od najvećih zločina u Prijedoru: zločini u naseljima na lijevoj obali rijeke Sane, zločin u selu Briševo, masakr u prostoriji broj 3 Keraterma, julski zločin iza Bijele kuće u Omarskoj, te ubijanje nad jamom Hrastova glavica 124 zatočenika ova dva logora.

Organizatori instalacije su Centar za mlade Kvart i Fondacija za izgradnju kulture sjećanja iz Prijedora te Fondacija Friedrich Ebert iz Banje Luke. Instalacija je doprinos kulturi sjećanja u Prijedoru i rađena je u namjeri da se žrtvama da identitet kako ne bi bile svedene na puki broj. Prostor Keraterma je, uz prethodnu dozvolu vlasnika, odabran jer je dostupan većem broju građana u dužem vremenskom intervalu.
Instalacija će zvanično biti otvorena 20. jula 2022.godine u 10:00 h kada će i predstavnici medija moći dobiti više informacija.

Prijedor, 18. juli 2022. godine

Centar za mlade Kvart
Fondacija Friedrich Ebert
Fondacija za izgradnju kulture sjećanja

Mislim na moju djecu, mislim na djecu cijelog svijeta. Oni su nevini. Ne bi ih trebalo hraniti mržnjom pa da sutra postanu gori od onih koji su nam napravili toliko zla.

Ipak...Ipak treba im reci da bar znaju. Ne moraju niti da mrze niti da praštaju.

Oni to ne mogu za nas uciniti ali moraju znati da im se isto to može desiti.