Izdvajamo

 

Hefta u kojoj su  planinari išli na izlete, udruženje žena imale predavanje i razgovor na temu Izazovi današnjice i duševno zdravlje, voćari već uveliko orezuju voće, a ima ih koji su već i okrećili,

Austronet Kozarac, na čelu sa Enesom Kahrimanovićem, su na R+T Stuttgart 2024, najvećem sajmu na svijetu u oblasti zaštite od sunca.

Jutros na igralištu FK Bratstvo Kozarac je radno. Danas su električari spajali rasvjetu. Ovaj put pola igrališta će biti osvjetljeno, a kad nabave stubove za drugi dio i to će da se osvijetli.

U džematu Gornji Jakupovići radovi na musali se nastavljaju. Završeni su radovi pokrivanje musale.
Prostor, gdje će biti novo turbe, nasuto je. Uskoro slijede radovi na izgradnji turbeta.
Džematski odbor se zahvaljiva gradjanima na razumjevanju i podršci produženja akcije i proširenja prvobitnog projekta.
Takođe podsjećamo, akcija traje do završetka radova.

Ispod je spisak učesnika ove akcije, koji su u zadnjih sedam dana uplatili.

Ove hefte zujim kroz Trnopolje, sokak Mujagići. Ovdje nisam imao priliku da sretnem nekog od stanovnika ovog sokaka.

Lijep sokak u koji bi trebalo da uđu i političari, ili ne znam ko već, da vidi ovaj put, jedan od rijetkih koji nije asfaltiran, a u predizbornim kampanjama svašta se obećava.

Na kraju svratim kod poznatog poljoprivrednika, stočara Asmira Mujagića. Ipak uz dozvolu njegove supruge ja sam napravio par slika njihovog imanja. Oni se bave proizvodnjom mlijeka i sa 16 krava proizvode između 250 do 300 litara mlijeka.
Mene je oduševila urednost, čistoća u dvorištu, kao i sve ostalo oko kuće.

Fotografisao sam sve u sokaku i na kraju došao do mjesta gdje je nekad bila ova kuća. Ovo sam fotografisao prije 10 godina. Rekoše mi da je kuća počela da se urušava i bili su prisiljeni da je uklonu. Ostala je lijepa uspomena.

RADOVI U MUTNIČKOJ DŽAMIJI, SPISAK 24 VAKIFA I 93 DONATORA

Dana, 05. 02. 2024. godine otpočeti su radovi u Mutničkoj džamiji. Nakon postavljanja skele, krenulo je se sa radovima na termoizolaciji kupola i plafona od strane firme “Amir Gradnja s.p. Kozarac”, čiji je vlasnik Amir Sivac. Sama činjenica da samo velika kupola ima 240 m2 , te tri male kupole 60 m2,, ne računajući plafon oko kupola, dovoljno govori da je riječ o velikom i zahtjevnom poslu.

Ali hvala Allahu, radovi svakim danom napreduju, te je planirano da se do kraja februara mjeseca uradi glet masa kako bi nakon toga mogli otpočeti kaligrafski radovi u velikoj kupoli Mutničke džamije. Te kaligrafske radove radit će ako Bog da Munib Obradović, koji ovih dana radi na idejnim rješenjima u pogledu kaligrafije.

Također, do kraja februara mjeseca će se ako Bog da postaviti i klupice na prozorima džamije. Naravno, nakon svih spomenutih radova, planirano je Mutničku džamiju i cjelokupnu očistiti.

S toga, ukoliko neko ima želju da donira novac u spomenute radove i time pomogne da Mutnička džamija, koja je ujedno i centralna džamija na području Medžlisa IZ-e Kozarac, bude svima nama ako Bog da još ljepša i urednija, mogu svoja novčana sredstva uplatiti na sljedeće načine:

-Kod blagajnika Tarika Arifagića
(066 209 157)

-Kod imama Jasmin-ef. Glamočanina
(062 907 112)

24 VAKIFA ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI:

Arnautović hadži Husein i hadži Seida – 1.000 KM

Bešić (Hajrudin) Omar – 1.000 KM

Bešić Sabina pred dušu rah. supruga Bešić (Derviš) Rifeta - 1.000 KM

Bešić Sabina pred duše rah. roditelja Mujkanović Osmana i Mejre - 1.000 KM

Čirkić – Alić Nijaz i Maida – 1.500 KM

Ćustić (Dedo) Dijaz pred dušu rah. oca Dede - 550 EURA

Ćustić (Dedo) Dijaz, Mia i Vito - 550 EURA

Hodžić (Hasan) Ismet – 1.500 EURA

Hušidić Fidosa – 1.000 KM

Hušidić Fidosa pred duše rah. brata Hušidić Hasana i rah. sestre Šanta Šefke – 1.000 KM

Hušidić Fidosa pred duše rah. roditelja Jusufa i Fazile – 1.000 KM

Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj – 10.000 NOK

Jaskić hadži Asim i hadži Mirzeta – 1.000 KM

Kulašić Osman i Ismeta – 1.000 KM
N.N. - 1.000 KM

Omerbašić Danijel i Emina - 600 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda - 550 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda pred duše rah. roditelja Garibović Sejde i Zejne - 550 EURA

Softić (Sefer) Ismeta – 1.000 KM

Softić Ismeta pred dušu rah. Softić (hadži Ćamil) Esme - 1.000 KM

Turkanović (Nurhudin) Denis - 1.000 KM

Turkanović (Nurhudin) Elvis - 1.000 KM

Turkanović (Šero) Nurhudin - 1.000 KM

Turkanović Rahima i Irfan pred duše rah. Irfanovih roditelja Turkanović Husejina i Đule - 1.000 KM

NAPOMENA: Onima koji su dali ili budu dali donaciju u iznosu 1.000 KM i više, uručit će se vakufnama od strane Vakufske direkcije u Sarajevu. Dodjela vakufnama vakifima bit će ako Bog da upriličena na programu ‘’Večer Kur’ana i vakifa’’, koji će se održati 28. 07. 2024. godine.

93 DONATORA ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI:

Adžemović Adil i Asma – 100 EURA

Alić Fikret – 100 KM

Arifagić (Ibrahim) Haris, Aida i Mela – 200 CHF

Arifagić Adem  - 100 KM

Arifagić Kelima  - 100 KM

Arifagić Fikret, Adisa, Emin i Almina - 200 KM

Arifagić Hatemina i Fikreta - 150 KM

Arnautović (Safet) Dževad - 50 EURA

Arnautović Mustafa - 400 KM

Arnautović Safet/Sajo - 100 EURA

Bahonjić Sefer – 50 KM

Bešić – Travančić Rasima – 50 EURA

Bešić (Adem) Nedžad – 100 KM

Bešić (Kadir) Sakib – 100 KM

Bešić (rođ. Blažević) Medina – 50 CHF

Bešlagić Murfeta i Halid pred duše rah. Jusufa i Murfete – 500 KM

Bešlagić Naima/Naja - 50 EURA

Blažević (Jasmin) Vildan - 100 EURA

Blažević (Jusuf) Jasmin/Asko - 100 EURA

Brkić (Hasan) Sulejman - 20 EURA

Čaučević Mesud i Subhija – 100 EURA

Čaušević Adnan – 50 KM

Čaušević Elvedin – 50 EURA

Cerić Mirsad – 50 KM

Denić Elvira – 50 KM

Denić Husnija – 100 KM

Denić Muhiba - 50 EURA

Denić Zuhra - 50 EURA

Deumić (rođ. Ćustić) Edisa - 100 KM

Draganović Šefik i Mihriba - 100 EURA

Forić (Muharem) Osme – 50 EURA

Forić Lutva – 100 USD

Garibović Sabiha – 500 CAD

Grbić (rođ. Forić) Edita – 100 EURA

Grozdanić Behlil – 200 KM

Hadžić (rođ. Kararić) Izeta pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 300 USD

Hankić hadži Asima - 250 KM

Hankić Nedžad i Jasmina - 250 KM

Hukić Abdulah - 50 KM

Huskić Zlatka - 100 KM

Itaj Egzana za sebe i pred dušu rah. Mame Bajrami Derviše - 500 KM

Jakupović Fahrudin - 100 KM

Jakupović hadži Džehva – 300 KM

Jakupović Halida – 100 KM

Jakupović Mevludin/Melko – 50 KM

Jaskić Halima - 50 EURA

Jusufagić (Husein) hadži Hasan - 300 KM

Kapetanović – Klisura Neira – 500 KM

Kapetanović Asima, Admir, Sabiha, Mirza, Medin, Medina – 600 KM

Kapetanović Sabiha pred duše rah. roditelja Nasić Nazmije i Arzije – 200 KM

Katica Sabahudin i Elada – 50 EURA

Katica Sabahudin i Elada pred dušu rah. Eladinog oca Mehmedagić Emsuda - 50 EURA

Kenjar Hasan – 200 KM

Kulašić Dževad – 200 KM

Kusuran Enes i Senada - 100 EURA

Loznica (rođ. Forić) Medina – 50 EURA

Mahić (Husein) Mirhad - 100 EURA

Mahić hadži Zijad – 50 EURA

Mehmedagić (Derviš) Ferid/Leka – 100 EURA

Mehmedagić (Hasan) Arif – 100 EURA

Mehmedagić (Husein) Enes - 100 KM

Mehmedagić (Sejdo) Mina – 50 EURA

Menković Husein - 100 KM

Mujkanović Ajša – 100 KM

Mujkanović Bejza – 50 EURA

Mujkić (rođ. Sivac) Džemila – 50 EURA

Muminhodžić (Rifet) Nihad/Rapan – 50 EURA

N.N. – 100 EURA

N.N. – 20 KM

N.N. - 50 KM

N.N. – 50 EURA

N.N. – 50 KM

Okić Jasmin – 100 KM

Omerbašić Elvir i Raza - 100 EURA

Omerbašić Elvira - 100 EURA

Omerbašić Latif - 100 EURA

Oruč (Salih) Miralem – 50 KM

Oruč Husein – 100 EURA

Pulić Esad i Refika - 100 EURA

Saldumović Halima – 300 KM

Saračević (Denis) Ema pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD

Sivac Anel – 100 KM

Sušić (Hasan) Azra – 100 EURA

Sušić (Hasan) Emira – 100 EURA

Sušić (Hasan) Ermin – 100 EURA

Tadžić Hamdija i Sada – 200 EURA

Terzić Alen - 50 KM

Trnjanin Refik - 100 KM

Velić (Mustafa) Salih - 300 KM

Zejnić Alejna i Mesić Emil – 50 EURA

Zejnić Nelis i Elvedina – 50 EURA

Zukanović (Nermin) Ela pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD

Zulić Halima - 50 EURA

Žerić (Karanfil) Šefik - 100 KM

Molimo Allaha dž.š. da radovi u Mutničkoj džamiji proteknu u najboljem mogućem redu, da svi budemo time zadovoljni, te da Allah dž.š. ukabuli i nagradi sve one koji na bilo koji način budu dali svoj doprinos u tom pogledu. Amin

U džematu Kozaruša u toku je akcija prikupljanja sredstava za proširenje džematske kuće džemata Kozaruša

Nakon uzetih mjera i sagledavanja trenutne situacije, u saglasnosti sa imamom Emil ef. Velićem i džematskim odborom, predloženo je idejno rješenje za preuređenje džematske kuće džemata Kozaruša i predračun za radove.

Ispod slijedi spisak učesnika u ovoj akciji:

1. MAHMULJIN (FERID) LATIFA 5000KM (PRED DUŠE MAHMULJIN FERIDA,MAHMULJIN-ŽERIĆ RAHIME,MAHMULJIN FEHRETA,MAHMULJIN DŽAVID,MAHMULJIN FARUK).

2. TALIĆ ALIJA I ESMA 1000KM

3. FAMELIJA BEŠIĆ SEMIR REFIKA EMIR 1000KM

4. MAHMULJIN DERVIŠ SADIJA 1000KM

5. ČAUŠEVIĆ ŠERO 500EU

6. EMIL EF. I ALMEDINA VELIĆ 500KM

7. MUŠIĆ ISMET 500KM

8. REDŽEP BATIĆ 500KM

9. DAUTOVIĆ EMIR 500KM

10. DAUTOVIĆ EMIR 500KM (PRED DUŠU BAHRIJE)

11. ŽERIĆ DŽEVAD 500KM

12. KULAŠIĆ ALMIR 400KM

13. ŽERIĆ EDIN 400KM

14. ORUĆ SEIDA 200KM

15. ORUĆ MIHRET 100EU

16. MURATČEHAJIĆ VAHID 100KM

17. MUJKANOVIĆ AMIR 100CH

18. PIDRO RIJAD 100KM

19. ŽERIĆ MIRHAD 200KM

20. DEUMIĆ ENIZ 100EU

21. HALILOVIĆ ZILHAD 100KM

22. DAUTOVIĆ IDRIZ 300KM

23. DAUTOVIĆ MIRZET 150KM

24. DAUTOVIĆ ZILHA 100CH

25. OMERBAŠIĆ DENIJAL 100KM

26. HUŠIĆ MUAMER 200CH

27. BEŠLAGIĆ ZIJAD 100KM

28. DAUTOVIĆ MAHO 100EU

29. MAHMULJIN ESAD 200KM

30. BLAŽEVIĆ REDŽIFA 150KM

31. MEMIĆ ELVEDIN 100KM

32. OMERBAŠIĆ TOFIK 200KM

33. MELKIĆ SAKIB 100KM

34. BESLAGIĆ HASAN 100 USD

35. BEŠIĆ IRFAN 100KM

36. DEUMIĆ ADILA 300KM

37. BEŠIĆ (ŠERIF) IZET 200KM

38. BEŠIC (ALIJA) ŠEFKA 200KM

39. JUSUFSPAHIĆ DZEMILA 100KM

40. BEŠIĆ MUNIB 300KM

41. HADŽIĆ (TEOFIK) MUHAMED 100KM

42. ŽERIĆ HUSEIN 50 EU

43. MAHMULJIN LATIF 50KM

44. MAHMULJIN ALMIR 200KM

45. ČIRKIN SALIH 100EU

46. TALIĆ (ALIJA) ADMIR 100KM

47. TALIĆ (ALIJA) ALMIR 200KM

48. FORIĆ ADIS 100KM

49. BEŠIĆ NIJAZ 197 KM

50. BEŠLAGIĆ AMEL 200KM

51. GRABIĆ VAHID 50KM

52. TALIĆ HUSEIN 200KM

53. DEUMIĆ MUHAREM 100KM

54. BEŠLAGIĆ KELIMA 100KM

55. KAHRIMANOVIĆ MAJDA 100KM

56. MAHMULJIN MUHAMED I MAIDA 200EU

57. DEUMIĆ SENAD 100EU

58. GROZDANIĆ ISAK 100EU

59. FORIĆ SUAD 200KM

60. ORMAN ZUMRA 200 USD

61. MUJALO JASMINA 100KM

62. CRNIĆ AZRA 100 KM

63. HUŠIĆ ISMET SADIJA 500KM

64. HUŠIĆ SAKIB 200KM

65. HUŠIĆ ARNES 200KM

66. MAHMULJIN HUSNIJA 800KM

67. MAHMULJIN SAFET 200EU

68. KULAŠIĆ TAHIR 200EU

69. KULAŠIĆ SENADIN 100KM

70. KULAŠIĆ JASMIN 400KM

71. MUJKIĆ NARCIS 100EU

72. MURATČEHAJIĆ MIRSAD 500KM

73. NN 200KM

74. MURATČEHAJIĆ DŽEVAD I MELISA 100EU

75. HAFIZOVIĆ ALADIN 100KM

76. ZULIĆ SAMIR 100EU

77. NN 500KM

78. KOCANOVIĆ EMIR I SAIMA 200 KM

79. HRNIĆ MIRSAD 50KM

80. DAUTOVIĆ ARIFA 1000 KM

81. MURATČEHAJIĆ MUJO 200 KM

82. BEŠIĆ HALID I SAMKA 400 KM

83. MAHMULJIN (JUSUF) NESIHA 200 KM

84. OKANOVIĆ DERVIŠA, AMAR I AMAL 500 EU

85. MAHMULJIN ISMETA-MISKA 100 KM

86. BRDAR SANEL I ELVIRA 300 KM

87. ZENKIĆ (HASE) SAFIJA 2000 KM

88. BAŠIĆ (FADIL) AGAN 200 KM

89. HABIBOVIĆ MIRSAD I TESMA 200 KM

90. DEUMIĆ (IBRAHIM) SAID 500 KM

91. BAŠIĆ (FADIL) MUHAMED 200 KM

92. HALILOVIĆ (HUSEIN) AJDIN 100 KM

93. FORIĆ SUAD 300 KM

94. ŽERIĆ MESUD 200 KM

95. FAZLIĆ SAMKA 100 EU

96. DAUTOVIĆ ADNAN , AMEL I EMIN 60 KM

97. KULAŠIĆ EMIR 100 EU

98. KULAŠIĆ ELVIR 100 KM

99. KULAŠIĆ ENVER AIDA 500 KM

100. TURKANOVIĆ SENAD 200KM

101. ŽERIĆ SUAD 200 KM

102. HUŠIĆ EKREM I FATIMA 200 KM

103. DEUMIĆ MINA 100 KM

PRIKUPLJENO: 34 000 KM

POTREBNO: 66 750 KM (PREDRAČUN AMIR SIVAC ‘’AMIR GRADNJA’’

Danas na četvrtku lijepo vrijeme, dobro raspoloženje. Četvrtak je dan kad se mnogi kozarčani opuste dva sata.

Maslenica standard, Jolda se vratio iz Slovenije.

To je to za ovaj cetvrtak, a do sljedeceg, pozdrav iz sveee snage!

Nijaz - Caja Huremovic

Još samo ovo:

Što duže živimo to više otkrivamo da smo poput ostalih ljudi.
Oliver Vendel Holms

 

Hoce li ikad oprostiti,

Beco i Sadeta Medunjanin, ko smije oprostiti u ime njihovog Harisa, Ko ce oprostiti umjesto nastavnica: Velide i Asime Mahmuljin, hoce li im ikad oprostiti moj jaran Kockar ili moj Braco, ko ce im oprostiti u ime Damira Blaževica -Kroke, Hasana Mujicica Didinog, Brace i Mirse Bejdinih sinova, Zile i Ilkana iz Kozaruše, Muamera Kulenovica, Zoke i Ante Murgica, Mensurke Poljak i Majde Zulic, Ko ce oprostiti u ime Salke Sinanagica-Žutog ili u ime Ermina i Hirzada Bešica il’ Ademovic Emira, Hoce li iko smjeti oprostiti u ime Ekrema, Nedada i Velida, sinova Muhameda ef. Bešica, ili u ime trojice sinova majke Mejre ili trojice sinova majke Redžepe Oruc, ili trojice sinova Subhe Alic, njenog Zice, Zilhe i Bahrije ili Mehinih Ene i Ekrema, ko može oprostiti u ime šestorice Forica ili kompletne porodice Taiba Forica, ko u ime Eniza Blaževica koji je živ zapaljen u Kozarcu. Ko ce oprostiti u ime svih onih nevino pobijenih cijih se imena ne mogu sjetiti u ovom trenu?