Izdvajamo

Hefta u kojoj smo obilježili međunarodni dan nestalih osoba, dosta neprimjetno. Drugih dešavanja nije bilo. Dok zujim, nekad ne znam na koju stranu da okrenem ali zujim.

Danas su mirnim protestom mještani pet mjesnih zajednica Kozarca poručili nadležnima da ne pristaju na trasu autoputa Banjaluka-Prijedor, koja prelazi preko njihovih imanja.

Počela je nova školska godina, dosta neobično vidjeti učenike sa maskama. Školsku godinu 2020/21 u OŠ Kozarac upisalo je ukupno 270 učenika, a tu je 30 prvačića.

Ove godine je jabuka jako dobro rodila, zatim aronija, kruška i drugo voće. Raja pravi sokove od voća, a najbolji na našem području za proizvodnju soka su porodica Mujčić. Mensija mi priča da su prezaposleni i da ne uspjevaju sve stići, moraju vraćati raju.

Ove hefte moje zujanje ide u Kozarušu sokaci Blaževići i Dautovići.
Počeo sam od kuće Adnana Blaževića, sina od Paše po kojem je ovaj put dobio ime," Put Paše Blaževića".

Par slika i moram svratiti kod Ferise i Adema Blaživića. Ferisa je bila zauzeta pripremama za kuhanje ajvara, Adem je tu da pomogne ako zatreba.

Na kraju ovog sokaka su povratnici iz Amerike Fadila i Hajrudin Blažević. Pričaju mi da su se vratili prije dvije godine, a ove godine otišli dijeci u posjetu i zakačila ih korona pandemija. Hajrudin priča kako mu je bilo teško i dosadno, a Fadila dodaje da je lijepo kod djece i unučadi ali najljepše je kod svoje kuće.

U povratku dvije slike iz sokaka iza doma ENEA.

Zatim sokak Blaževići-Dautovići i na početku sokaka familija Saleš, Behka, Mujo, Zlatan, Kemal...
Behka i Mujo takođe povratnici iz Amerike. Behka kaže da su, kad su krećali iz Amerike, kupili kartu u jednom smjeru.

Dautović Latif došao iz Francuske.

Na kraju ovog sokaka je Derviš Blažević.

Zahvaljujući prije svega Allahu dž.š. a onda i našim vrijednim donatorima, nastavljeni su radovi na Mutničkoj džamiji. Naime, nakon renoviranja munara, otpočeti su radovi na renoviranju kupola i fasade na džamiji. S toga pozivamo i dalje sve one koji su u mogućnosti da novčano pomognu radove na našoj centralnoj Kozaračkoj džamiji.

NOVE DONACIJE ZA REKONSTRUKCIJU MUTNIČKE DŽAMIJE

(Na spisku su crnim - boldiranim slovima označeni oni donatori kojima će se na osnovu njihovih donacija u iznosu od 1.000 KM i više, od strane vakufske direkcije uručiti vakufname)

Alić Nasiha pred dušu rah. roditelja Tadžić Adema i Tadžić hadži Bademe – 1.000 KM

Alić Nasiha pred dušu rah. sestre Tadžić (rođ. Alibašić) Sabihe – 500 KM

Arifagić Esad i Nasiha – 300 KM

Arnautović Fate sa djecom pred dušu rah. supruga i oca Arnautović (Alija) Ibre – 250 EURA

Bešić (Ibrahim) Eniz – 100 EURA

Familija Pulić – 200 KM

Fazlić Mediha – 100 KM

Glamočanin Mustafa – 200 KM

Glamočanin Sadija – 300 KM

Jakupović hadži Džehva za sebe i pred dušu rah. oca Jakupović hadži Asima – 2.000 EURA

Muminhodžić Renata pred dušu rah. Muminhodžić Hakije – 300 KM

Sijerčić Demša – 200 KM

Sivac Amir – 500 KM

---------------------------------------

Alibašić Saima – 275 KM

Arifagić Fikret i Adisa – 50 KM

Arifagić Hatemina – 50 KM

Arifagić Kemal – 200 KM

Arifagić Muhamed – 100 KM

Arifagić Sefer – 200 KM

Arifagić Zekija – 100 KM

Arnautović Ferid i Asima – 100 KM

Avdagić hadži Orhan i Muhiba – 1.000 KM

Bačić Osman i Sabina – 50 KM

Bahonjić Hasan – 150 KM

Bajrić Majda – 50 KM

Bešić (Adem) Edin pred dušu rah. roditelja Bešić Adema i Safete - 1.000 KM

Bešić (Adem) Edina pred dušu rah. roditelja Bešić Adema i Safete - 1.000 KM

Bešić (Adem) Nedžad pred dušu rah. roditelja Bešić Adema i Safete - 1.000 KM

Bešić (Adem) Nihad pred dušu rah. roditelja Bešić Adema i Safete - 1.000 KM

Bešić (Ilijaz) Mirhet – 100 EURA

Bešić (Muharem) Ilijaz – 500 KM

Bešić (rođ. Hirkić) Ismeta – 50 EURA

Bešić Džemal i Halima pred dušu rah. Bešić (Junuz) Jusufa – 1.000 KM

Bešić hadži Rahima (rođ. Mehmedagić) - 1.000 KM

Bešić hadži Rahima (rođ. Mehmedagić) pred dušu rah. hadži Bešića (Ibrahim) Muharema - 1.000 KM

Bešić hadži Rahima (rođ. Mehmedagić) pred dušu rah. Mehmedagić (rođ. Mujčić) Mine - 1.000 KM

Bešić hadži Rahima (rođ. Mehmedagić) pred dušu rah. Mehmedagića (Sejdo) Arifa - 1.000 KM

Bešić Hava - 50 KM

Bešić Muamer – 200 USD

Bešić Senada i Vasif – 100 EURA

Bešlagić Murfeta i Halid - 500 KM

Bešlagić Naima – 50 KM

Blažević (Idriz) Muhamed – 500 KM

Brkić (Sulejman) Amer pred dušu rah. dida Brkić Hasana – 50 KM

Čelenka Džafer-ef. – 50 KM

Ćustić (Muharem) Mirzet – 400 KM

Ćustić Rasema pred dušu rah. supruga Ćustić Muharema – 50 KM

Ćustić Sabit – 200 KM

Demirović Emir – 200 KM

Dergić Denijal – 100 KM

Glamočanin Jasmin-ef. i Elvedina - 1.000 KM

Grozdanić Abaz i Zilha – 100 EURA

Grozdanić Behlil i Asima – 200 KM

Hadžić (Muharem) Sada – 1.000 KM

Hadžić (Muharem) Sada pred dušu rah. roditelja Murečehajić Muharema i Hatke – 1.000 KM

Hankić (hadži Adem) Nedžad pred dušu rah. Hankić Ibrahima – 1.000 KM

Hankić hadži Asima – 500 KM

Hankić hadži Asima pred dušu rah. supruga Hankić hadži Adema – 500 KM

Hercegovac Adisa – 100 KM

Hodžić Elvisa – 100 KM

Hukić (Ibrahim) Sead – 200 KM

Huremović Hasan – 100 CHF

Hušić Ismet – 100 KM

Jakupović (Rasim) Ilijaz – 1350 KM

Jakupović hadži Džehva za sebe i pred dušu rah. Jakupović hadži Asima – 500 KM

Jakupović Mahmut i Aida – 200 KM

Jakupović Meliha - 100 KM

Jakupović Mensur – 500 KM

Jakupović Zilhad i Emira – 100 USD

Joldić – 100 KM

Kahrimanović Smail – 300 EURA

Krkić (hadži Sulejman) Adem pred dušu rah. oca Krkić hadži Sulejmana – 100 KM

Krkić Adem – 100 KM

Krkić Besima pred dušu rah. oca Krkić Hase – 600 KM

Krkić Edhem – 100 KM

Krkić Hasija – 100 KM

Krkić Kerim – 100 KM

Kulašić (Ahmet) Emil - 100 EURA

Kulašić (Himzo) Albin - 500 EURA

Kulašić (Himzo) Jasmin – 500 KM

Kulašić Osman i Ismeta – 500 USD

Kusuran (Eniz) Enes – 250 EURA

Kusuran Zijad - 100 KM

Limer Tomas i Jasminka sa djecom Ajdinom i Adnanom – 100 EURA

Mehanović Ilijaz - 50 KM

Mehmedagić (Derviš) Ferid – 500 KM

Mehmedagić (Derviš) Muhamed – 100 EURA

Mehmedagić (Hakija) Hifzija – 1.000 KM

Mehmedagić (Hamdija) Fikret sa familijom – 1.000 KM

Meldić Eldar i Hasan – 150 KM

Mervan (rođ. Bešić) Emsada – 100 EURA

Muheljić Fatima - 50 KM

Mujkanović (rođ. Arifagić) Mevlida pred dušu rah. roditelja Arifagić Idriza i Fate – 50 EURA

Muminhodžić (Rifet) Nihad – 1.000 KM

Muminhodžić Hasema – 500 KM

Muminhodžić Isak (Iso) – 500 KM

Muminhodžić Ismet (Car) i Begzada - 2.000 KM

N.N. – 1.000 KM

N.N. – 200 CHF

N.N. - 200 KM

Omeragić Bahrudin-ef. – 40 KM

Omerović Belmin i Benjamin – 100 EURA

Pidić (Ilijaz) Mersad – 120 CHF

Redžić (Almir) Adian – 200 KM

Redžić Sakib i Mufida – 100 KM

Saldumović Halima – 1.000 KM

Sinanagić Š. – 1.000 KM

Sivac Sabahudin – 100 KM

Softić Sead i Indira sa djecom - 50 KM

Šahurić (rođ.Demirović) Sadija – 100 KM

Šarić Bojan i Rada sa sinom Petrom – 50 KM

Tadžić Halima – 50 KM

Tadžić Hamdija i Sada – 250 EURA

Talić Edvin (Tori) – 200 KM

Turkanović (rođ. Bešić) Rahima – 1.000 KM

Turkanović (rođ. Bešić) Rahima pred dušu rah. roditelja Junuza i Zumre – 1.000 KM

Turkanović Muhamed – 500 EURA

Turkanović Sada – 100 KM

Turkanović Zilhad – 100 KM

Zulić Bahrija – 200 KM

U džematu Garibi traje akcija prikupljanja novčanih sredstava za Asfaltiranje prilaza do mejtafa (Mesdžida) i izgradnju nove mejtahane (Gasulhane) i musale. Radovi se odvijaju onako kako je planirano. Završeno je pokrivanje mejtahana i musale. Slijede završni radovi, a uskoro, ako bude dovoljno novca, asfaltiranje prilaza.

Slijedi spisak donacija, koje su uplaćene, za izgradnju nove mejtahane, dvorišta i asfaltiranje puta do mejtafa i mejtahane u Garibima:

Garibović Munib i Hamida 1000 KM
Garibović Amira sa djecom 1500 Eura
Bašić Rizo sa suprugom i djecom 2500 KM
Sivac Suljo i Kadira 100 Eura
Sivac Jasmin 100 Eura
Sivac Sulje kćeri:Ismeta i Jasminka 100 Eura
Tadžić Vasif 50 Eura
Rekić Hikmet 800 KM
Šiljak Emir 200 KM
Garibović Enes i Indira 500 Eura
Garibović Emir i Amila 500 Eura
Elkasević Asima 200 Eura
Elkasević Mediha 50 Eura
Softić Sadik-Lepi 50 Eura
Garibović Sedika 100 KM
Garibović Esma 50 KM
Garibović Mirsada 20 KM
Matrić Smail 100 KM
Mešić Šerifa 50 Eura
Menković Ismet i Samira 50 Eura
Trnjanin Anes i Edina 50 Eura
Garibović Ismet i Zumra 200 Eura
Garibović Adis i Azra 300 Eura
Garibović Ismal 500 Eura
Garibović Edin i Verda 500 Eura
Mujagić Hamdija i Ajša 200 KM
Jakupović Zijad i Fikra 200 KM
Turkanović Senad i Semira 200 KM
Sivac Jasmin i Jasna 200 KM
Sivac Ekrem i Bahra 50 KM
Trnjanin Refik i sin 100 KM
Garibović Namko, Benjo i Azra 500 KM
Jakupović Meleća 100 KM Garibović Šećira 500 KR
Garibović Samida 500 KR
Kovač Midheta 500 KR
Garibović Midhad 500 KR
Garibović Seida 500 KR
Radojčić Nasiha 500 KR
Selimagić Esma 200 KR
Garibović (Dedić) Fikra 500 KR
Dedić Asmira 500 KR
Dedić Mediha 500 KR
Dedić Asmir 500 KR
Bešić Sabahudin 100 $
Namik Mesurović 100 $
Hrustić Taib 100 $
Garibović Mehmed i Fadila 1000 KM
Garibović Muhamed i Mida 1000 KM
Garibović Demša Sulejmanova 100 KM
Garibović Dinka kćerka Sulejmanova 100 KM
Jukić Safa, Emsud, Nevzeta i Mensur 500 KM
Jakupović Vasif 100 $
Rekić Sebiha 200 Eura
Rekić Edin 300 Eura
Rekić Haris 300 Eura
Rekić Enver i Majda 200 Eura
Menković rođena Mahmuljin Senada 50 KM
Garibović Kasim 150 Eura
Garibović Sejfo 300 KM
Garibović Muharem 500 $
Garibović anonimni 200 KM
Budimlić Fehret 500 KM
Garibović Ilijaz i Ajka 200 CHF
Garibović Nedžad 400 Eura
Garibović Nedžada 100 Eura
Ičić Izet i Sada 100 KM
Garibović Mirsada 30 KM
Elezović Rasima rođ. Garibović 200 CHF
Menković Safet 100 Eura
Menković Jasim 100 Eura
Menković Nedžad 100 Eura
Garibović Ibrahim 100 KM
Garibović Nasiha 50 Eura
Hodžić Rsma 50 KM
Čirkin Mirsad 50 KM
Garibović Mirzeta sa dijecom 150 CHF
Hadžić Hašim 50 KM
Paratušić Suad 50 KM
Garibović Sifa 50 KM
Žerić Adem i Zekira 100 KM
Turkanović Kadir 154 KM
Turkanović Hase 100 KM
Garibović Edin i Edina 500 Eura
Garibović Safeta 100 KM
Hadžić Nihad i Fatima 200 Eura
Forić Senada 250 Eura
Garibović Mirzet Rasmin sa fam. 300 KM
Trnjanin Edis 50 KM
Kararić Edis 100 KM
Jakupović Ajdin unuk Mehmeda Kararića 450 Eura
Kararić Husein sa familijom 500 Eura
Kararić Jasmin i Zemira 1000 KM
Kararić Izet i Mevlida 500 KM
Kararić Husnija 500 KM
Kajdić Nijaz i Muharema 1000 KM
Olevič Kararić Jasmina 100 KM
Brajić Milorad 50 KM
Alić Edin i Vesna 100 Eura
Garibović Sakib i Bakir 500 KM
Kararić Mehmedalija 100 Eura
Jukić Safa, Emsud, Nevzeta i Mensur 500 KM
Bilal Emir, Edina, Emina i Emin 100 KM
Trnjanin Ramo i Edina 50 Eura
Mujanović Edin i Envera 100 Eura
Garibović Mirhad i Ajdin 300 Eura
Garibović Refik i Šefika 500 KM
Softić Hasan i Edisa 200 KM
Glamočanin Vedžid i Sabaheta 200 KM
Garibović Abdulah 500 KM
Udovčić Adil i Fikra 100 KM
Trnjanin Midhat 100 KM
Ičić Fehim 50 KM
Turkanović Hase 50 KM
Bečić Hamdija 10 KM
Sivac Vasif 100 KM
Softić Zijad 50 Eura
Trnjanin Kemo 50 KM
Kararić Hasan 50 KM
Dizdarević Midhad 100 KM
Garibović Huzeir i Emira 100 Eura
Pervanić Zemka 50 KM
Deomić Ifeta 50 KM
Garibović Abdulaha Emsud 500 Eura
Garibović Emsuda Sead 500 Eura
Menković Mustafe Zlatan 100 Eura
Batić Redžo i Ismeta 200 KM
Batić Sifeta 200 KM
Anonimna 100 KM
Deomić Mesud i Muharema 50 KM
Kararić Nasiha 500 KM
Kararić Mediha 200 KM
Garibović Elvira i Armin 200 KM
Tadžić Sebiha i Meho 50 Eura
Grdan Mujo 50 KM
Trnjanin Nazif 50 KM
Garibović Sefer 220 KM
Garibović Asmir 300 KM
Garibović Vehid 500 KMž
Garibović Velid 500 KM
Redžić Jusuf 50 KM
Kararić Midhet 1000 Švedskih Kruna
Turkanović Suljo i Aida 500 Švedskih Kruna
Jukić Omer i Ismeta 50 Eura
Garibović Arifa Munib i Himka 300 Eura
Garibović Sadika Mirsada 100 KM
Garibović Fikra i sin Sabahudin 200 KM
Kešić Vasif i Fikreta 50 Eura
Garibović Fuad i Sejida 500 Eura
Garibović Ahmet i Edina 200 Eura
Menković Denis 50 KM

POKRENUTA AKCIJA ZAMJENE TEPIHA U DŽAMIJI I REKONSTRUKCIJE MUNARE I SLIVNIKA U DŽEMATU HRNIĆI
Draga i poštovana braćo i sestre, dragi naši Kozarčani, džematski odbor džemata Hrnići je pokrenuo akcije zamjene tepiha u džamiji i rekonstrukcije munare i slivnika u džematu Hrnići.
Razlog pokretanja ovih akcija jeste što su nam stari tepisi dotrajali, i na više mjesta ispucali, i oštetili se.
Radi ljepšeg izgleda naše ljepotice, i ugodnijeg ugođaja za klanjače pokrenuta je akcija zamjene starih, dotrajali, i oštećnih tepiha novim, ljepšim i ugodnijim.
Cijena tepiha po m2 je od 100- 120 KM stoga vas pozivamo da postanete donatori i vakifi novih tepiha u našoj džamiji, moleći Allaha dž.š. da one koji se odazovu ovoj akciji Svevišnji Gospodar obiklato nagradi.
S druge strane pokrenuli smo akciju renoviranja oštećenh i ispucalih dijelova na munari.
Planirano je da se komplet munara opere, fugiraju oštećeni dijelovi na munari, da se komplet munara premaže grundom i ofarba silikonskom farbom, te da se zamjene oštećena stakla na munari.
Također već nekoliko godina imamo šroblem sa slivnicima na džamiji koji upuštaju vodu s vanjske strane fasade i oštećuju nam fasadu, stoga smo odlučili pokrenuti akciju s ciljem rješavanja i ovog problem da bi nam džamija izgledala ljepše, i da bi sijala u punom sjaju.

Muhammed a.s. kaže:
‘’ Onome ko radi Allaha sagradi džamiju, Allah će sagraditi dvorac u džennetu.’’
Pozivamo vas da svojim prilozima pomognete ove hairli akcije u našem džematu.
Molimo Allaha dž.š. da nas sve nagradi i učvrsti na pravome putu.
AMIN!
Spisak onih koji su do sada učestvovali u akciji zamjene tepiha:
Hadži Jakupović Šerif i Hadži Mevlida 1500 KM
Hrnić Ajdin i Munira 500 KM
Jakupović (Šerifa) Admir 250 KM
N.N. 300 EURA
N.N. 300 CHF
Kulašić Sebiha 100 EURA
Fazlić Zemira 100 EURA
Ahmetović Melisa 20 KM
Adžemović Jusuf 50 KM
Solaković Jasmin 100 KM
Jaspović(Šerif) Elvis 300 KM
N.N. 100 KM
Familija Deumić 100 KM
Sivac Vasif 100 EURA
Bešić Edhem 100 CHF
Aida i Mahmut Jakupović 200 KM
Amel Jakupović 50 KM
Elvira Hasanović 20 EURA
Softić Bahra 100 KM
Hrnić Ismet 100 EURA
Hadži Grozdanić Behlil i Hadži Asima 200 KM
Nukić Dževad i Mevlida 100 KM
Krkić Salih 100 KM
Krkić Fikret 100 KM
N.N. 200 KM
Sanel Sivac 100 EURA
Bešić Sanela 50 KM
Deumić Nihad 50 KM
Balić Vasif i Asima 100 EURA
Solaković Ismet 100 EURA
Amir Sivac 50 EURA
Hrnić Dževad 100 KM
Nukić Fadil 50 KM
Nukić Alija i Medina 100 KMSpisak onih koji su učestvovali u akciji rekonstrukcije munare i slivnika na džamiji:
Hadži Jakupović Šerif i hadži Mevlida 500 KM
Hrnić Ajdin i Munira 200 KM
Jakupović (Šerif) Admir 250 KM
Jakupović (Šerif) Elvis 300 KM
Familija Deumić 100 KM
Hrnić Asim 50 KM
Sivac Ismal 100 KM
Nukić Amir i Medina 50 KM
Krkić Fikret 150 KM
N.N. 200 KM
Bešić Sanel 50 KM
Mujkanović Ismet 100 KM
Solaković Ismet 50 EURA i 50 KM
Bešić Edhem 100 CHF

 

Pijaca u Kozarcu, ovako izgleda već godinu dana. Kad su je zatvorili, vjerovali smo da će to trajati par hefti, a do danas baš ništa se nije učinilo da se ovaj prostor uredi i da počne sa radom pijaca. Ovo je tužna slika Kozarca i Grada Prijedora. Nemam nikakvih informacija hoće li se ovaj prostor otvoriti u narednom periodu,  nadam se da hoće, a strah me da neće narednih par godina.

Danas na četvrtku lijepo vrijeme i dosta raje. Tema razgovora je autoput, a o opštini Kozarac ni riječi, već zaboravljeno.

U nastavku slijede slike koje sam danas pravio na četvrtku.

To je to za ovaj četvrtak, a do sljedećeg, pozdrav iz sveee snage!

Nijaz - Caja Huremović

Još samo ovo: Svi smo mi u blatu, ali neki od nas gledaju ka zvijezdama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doticni Ramo Besic je reko istinu. Barem ja uvijek zeljno ocekujem cetvrtak, bas iz ovog razloga. Da bi vidio ove lijepe slike iz naseg prekrasnog Kozarca, i da procitam koji haber. Moze to biti i sitnica, mozda slika ukalamljene vocke, da meni vec bude toplo oko srca. Hvala puno za ovaj trud, na slikama i haberu i samo dalje tako.

Četvrtak