Izdvajamo

Iako predizborna kampanja za opšte izbore u BiH, koji će se održati 7. oktobra ove godine, traje već mjesecima, službeno ona počinje danas 7. septembra, i trajaće do 6. oktobra do 07.00 sati ujutro kada počinje izborna šutnja.
Ove godine za naklonost birača nadmeće se 128 političkih subjekata, od čega su 58 političke stranke, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata.

Ovjerene su i 804 redovne kandidatske liste, a u izvode centralnog biračkog spiska upisana su 3.362.933 birača koji birati članove Predsjedništva BiH, Predstavničkog doma BiH i FBiH, NS RS, predsjednika i potpredsjednike RS i kantonalne skupštine.

Šta se smije, a šta ne

U jednomjesečnoj izbornoj kampanji dozvoljena je plaćena i svaka druga promocija stranke, s tim da je obavezno pridržavati se pravila ponašanja, odnosno ne koristiti jezik mržnje, ne uništavati tuđe plakate, ne ometati tuđe skupove.

Bitno je znati da je građanima dozvoljeno da osim što glasaju, mogu biti posmatrači i prijavljivači neregularnosti tokom cijele izborne kampanje.

A tokom kampanje definitivno nije dozvoljeno:

1) uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, postere, plakate ili druge materijale koji se koriste u svrhu izborne kampanje

2) vođenje kampanje na način kojim se narušava polna (rodna!) ravnopravnost,

3) postavljanje štampanog, pisanog ili bilo kojeg drugog materijala u vezi sa izbornom kampanjom unutar ili na zgrade u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i mjesne zajednice, kao i na vjerskim objektima, javnim putevima i javnim površinama, odnosno, dozvoljeno je samo na onim mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje;

4) nositi i pokazivati oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini;

5) ometati skupove dugih političkih subjekata, kao i podsticati druge na takve aktivnosti;

6) sprečavati novinare da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i izbornim pravilima;

7) lažno predstavljanje u ime bilo kog političkog subjekta;

8) Pod izborne nepravilnosti koje građani trebaju prijaviti spadaju situacije kao što su zloupotreba ličnih podataka u svrhu glasanja poštom, nedozvoljeni pritisci na birače i zastrašivanje (nuđenje zaposlenja ili prijetnja otkazom u zamjenu za glas, pokloni, prijetnje, poziv na nasilje i ugrožavanje sigurnosti), pojavljivanje imena preminulih osoba na biračkim spiskovima, veći broj prijava i odjava prebivališta građana u općinama s ciljem manipulacije izbornom voljom građana i utjecajem na izborni rezultat.

Kako i kome prijaviti nepravilnosti

Direktor Koalicije Pod lupom Dario Jovanović pozvao je sve građane da prijave nepravilnosti Centralnoj izbornoj komisiji ili Koaliciji Pod lupom u roku od 24 sata. Prigovor se podnosi na obrascu koji je propisao CIK BiH u dva primjerka. Nepravilnosti se mogu prijaviti i ovoj organizaciji putem njihove web stranice, besplatnog telefona 080 05 05 05 ili u jednom od sedam regionalnih ureda Koalicije Pod lupom.


6yka.com


Nikada zločine naših komšija zaboraviti nećemo i dok smo živi o njima ćemo svjedočiti i sve ljude na njih podsjećati. Istinu o našem stradanju ćemo konstantno širiti, a pravdu na ovosvjetskim sudovima uporno tražiti. Za istinu ćemo živjeti, raditi i umirati! Zbog toga danas na ovom mjestu želimo još jednom jasno kazati da su nas naše komšije u nedjeljnim, poslijepodnevnim satima, 24. maja 1992. godine, svojim paravojnim snagama napali, da su tada nad nama agresorski čin započeli i u narednom vremenu realizirali, da su na području naše općine više od 3.000 naših najmiliji poubijali, a njihova tijela u mnogobrojne jame i grobnice skrili, da su naše majke i sestre silovali, da su nas u logore zatvorili i u njima najtežim torturama mučili, da su naše imetke pljačkali i uništavali, da su naše džamije palili i rušili, da su nas sa ognjišta naših protjerali, da su nam povratak na njih osporavali, da se ni nakon 25 godina za zločine svoje nisu pokajali, da zločince iz svog naroda nisu izdvojili već su se s njima poistovjetili, da kosti naših najmilijih još uvijek na njima znanim mjestima kriju, da svoju omladinu lažima o nama truju, da na započetom zlu devedesetih godina i dalje ustrajavaju.

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.