Izdvajamo

 

J A V N I P O Z I V
Obavještava se javnost da je na sjednici Skupštine grada Prijedora održanoj
22.10.2019.godine donesena Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana grada
Prijedora 2020-2040.godina („Sl. glasnik Grada Prijedora“ br. 11/19). U toku su
pripremne aktivnosti na prikupljanju prijedloga i sugestija za planska rješenja u sklopu
obuhvata Plana.
Izradom Prostornog plana će biti obuhvaćeno područje teritorije grada Prijedor,
grafički prikazano na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave Grada
Prijedor – Oglasna tabla na II spratu i na web-site-u: http://www.prijedorgrad.org/.
POZIVAJU SE zainteresovana lica, vlasnici nekretnina, korisnici prostora i učesnici
u njegovoj izgradnji i uređenju, da uzmu učešća u izradi Plana DOSTAVLJANJEM
PISMENIH PRIJEDLOGA I SUGESTIJA za planska rješenja na zemljištu u njihovom
vlasništvu ili zemljištu čiji su korisnici.
Pismeni prijedlozi i sugestije dostavljaju se putem protokola Gradske uprave Grada
Prijedor - Odjeljenju za prostorno uređenje u formi dopisa do 08.11.2021.god.

Potrebne dodatne informacije u vezi sa navedenim aktivnostima mogu se
dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje (kancelarija br. 52, 53 i 55, II sprat zgrade
Gradske uprave).
Odjeljenje za prostorno uređenje

Evo vam ova misao Meše Selimovića za buđenje i razmišljanje.

"Život je izbor a ne sudbina, jer običan čovjek živi kako mora a pravi kako hoće. Život na koji se bez otpora pristaje to je bjedno tavorenje, a izabrani život je sloboda. Čovjek posta...je slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem."