Izdvajamo

 

Ispratimo šehide Prijedora u srijedu, 19. jula 2023. godine u vašim gradovima:
Hala Šejkovača - Sanski Most - 11 sati
Sanski Most – Trg ljiljana - 11:30 (zadržavanje na trgu 10 minuta, intoniranje državne himne i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Ključ: Ispred zgrade općine - 12:30 (zadržavanje na cesti ispred zgrade općine 10 minuta, intoniranje državne himne i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Bosanski Petrovac: Ispred zgrade općine - 14:00 (zadržavanje na cesti ispred zgrade općine 10 minuta, intoniranje državne himne i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Bihać: Na Gradskom mostu - 15:30 (zadržavanje na mostu 10 minuta, intoniranje državne himne i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Bosanska Krupa: Na Gradskom mostu - 16:40 (zadržavanje na mostu 10 minuta, intoniranje državne himne i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Bosanska Otoka: Na Gradskom mostu - 17:40 (zadržavanje na mostu 5 minuta i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Bosanski Novi: Kod džamije u Blagaj - Rijeci - 18:30 (zadržavanje ispred džamije 5 minuta i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Prijedor: Ispred Čaršijske džamije - 19:15 (zadržavanje ispred džamije 10 minuta i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Tužna povorka pristiže u prostor memorijalnog centra „Kamičani“ u 20 sati

"U ovoj novoj godini želim da moji pravi prijatelji ostanu kakvi jesu, te da ih steknem još puno više, to je nešto što teško nađeš a lako možeš da izgubiš. Prijatelji u kojima možemo potražiti najveću podršku. Znamo da će ostati uz nas nevažno kamo nas vodio naš lični put. Naravno i njima želim sve najbolje kao i sebi u ovoj novoj godini." Šerif Jaskić - Hifo