Izdvajamo

U javnosti je u zadnje vrijeme bilo prisutno nekoliko informacija koje su plasirane u vezi sa procesom identifikacije i priprema posmrtnih ostataka žrtava sa Korićanskih stijena za kolektivnu dženazu-sahranu i iz tog razloga je održan sastanak sa relevantnim institucijama radi pojašnjenja i informisanja predstavnika Medžlisa IZ Kozarac i članova porodica nestalih. U prostorijama Medžlisa IZ Kozarac, dana 10. aprila 2019. godine održan je sastanak na kome su prisustvovali predstavnici Medžlisa IZ Kozarac, predstavnici porodica nestalih sa Korićanskih stijena, ICMP-a i Instituta za nestale osobe BiH-Područni ured Bihać.

Tema sastanka bila je dinamika antropološke obrade posmrtnih ostataka žrtava sa Korićanskih stijena i njihova priprema za kolektivnu dženazu. Tom prilikom predstavnici ICMP-a su informisali prisutne o toku i aktivnostima rada u KIP Šejkovača na antropološkoj obradi posmrtnih ostataka žrtava. Do sada je prema DNK nalazima potvrđen identitet za ukupno 179 žrtava nestalih na Korićanskim stijenama. Sa ekshumacije iz 2017. godine utvrđen je identitet 61 žrtve. Ukupno sa Korićanskih stijena je uzeto 1.894 uzorka za DNK analizu. Do 10. aprila 2019. godine u KIP Šejkovača antropolozi ICMP-a su izvršili antropološku obradu 112 žrtava. Na sastanku su doneseni sljedeći zaključci:

1. Da se druga faza antropološke obrade posmrtnih ostataka po novopristiglim DNK nalazima radi u periodu 1-15. juni 2019. godine,

2. Da se od 15-30. juna 2019. godine uradi obdukcija posmrtnih ostataka,

3. Da se u periodu 1-10. jula 2019. godine obavijeste porodice radi identifikacije i davanja saglasnosti za dženazu-sahranu i ukop identifikovanih žrtava,

4. Postoji mogućnost da jedan broj posmrtnih ostataka (sitni dijelovi kostiji) ne budu identificirani do kolektive dženaze ali da porodice odluče o ukopu,

5. Da porodice koje nisu dostavile nove kontakte (telefon, e-mail) dostave Institutu ili Medžlisu IZ Kozarac

Na sastanku je naglašeno da radnje na pripremi za identifikaciju i dženazu teku prema ranije utvrđenom planu, a opredjeljenje je da se poduzmu sve aktivnosti kako bi posmrtni ostaci žrtava sa Korićanskih stijena bili dostojno ukopani i da nakon 27 godina porodice žrtava i žrtve nađu smiraj. U KIP Šejkovača od 2003. godine se nalaze posmrtni ostaci žrtava sa Korićanskih stijena i ljudski, civilizacijski i vjerski je da budu dostojno sahranjeni.

Kozarac; 10. april 2019. godine

MIZ Kozarac

 


Poziv u akciju za kupovinu zemljišta za proširenje Šehidskog mezarja u Kamičanima

Kakav sram? Dok danas polugetoizirani Bošnjaci u mimohodu hodaju Prijedorom, iz bašta kafića, smijulje im se saučesnici asasina. Dok LJUDI, jedni uz druge, sa bijelim trakama obilježavaju četvrt vijeka od početka masakra neviđenih razmjera, u Prijedoru se juče slavilo.

Šta se slavilo, zaurlikaće zdrav razum?

Slavila se godišnjica "oslobođenja grada". Dan grada, rekoše.

Zapitajmo gospodu iz Grada Prijedora:

Jel' to dan kada ste ozvaničili ubijanje hiljada svojih sugrađana, među kojima 102 djece, kada ste protjerali i u logore strpali desetine hiljada ljudi?

Jel' to dan kada ste ozvaničili pljačku, paljevinu i nezakonito useljavanje u nesrpske kuće i stanove?

Jel' to dan kada su vam monstrumi postali heroji i "branioci"?

Jel' to dan kada ste obrukali sebe sve do svog šestog koljena i kada ste unizili svoj narod u ime nekakve bolesne ideje?

Jel to dan kad vam je na um pala nacistička ideja da ljudima na kuće stavljate bijele čaršafe, a oko ruku bijele trake, kako bi krvnicima omogućili i olakšali ubijanje?

Jel' to dan kada ste stvorili spiralu zla i mržnje, koja do dan danas usisava u sebe sve što se kreće Potkozarjem?

Jel' to dan kada ste iskopali prvi busen u Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici nakon Drugog svjetskog rata?

Jel' to dan od koga vam djeca po svijetu spuštaju pogled i od sramote lažu odakle su?

Jel' to dan kad ste pljunuli po Mladenu Stojanoviću, po partizanskim tekovinama i onako đuture se upisali u četnike krvoloke?

Šta li slavite i obilježavate, doli svoje nemoći, bruke, jada i sramote!?

Dragan Bursać
31.05.2017.