Izdvajamo

U javnosti je u zadnje vrijeme bilo prisutno nekoliko informacija koje su plasirane u vezi sa procesom identifikacije i priprema posmrtnih ostataka žrtava sa Korićanskih stijena za kolektivnu dženazu-sahranu i iz tog razloga je održan sastanak sa relevantnim institucijama radi pojašnjenja i informisanja predstavnika Medžlisa IZ Kozarac i članova porodica nestalih. U prostorijama Medžlisa IZ Kozarac, dana 10. aprila 2019. godine održan je sastanak na kome su prisustvovali predstavnici Medžlisa IZ Kozarac, predstavnici porodica nestalih sa Korićanskih stijena, ICMP-a i Instituta za nestale osobe BiH-Područni ured Bihać.

Tema sastanka bila je dinamika antropološke obrade posmrtnih ostataka žrtava sa Korićanskih stijena i njihova priprema za kolektivnu dženazu. Tom prilikom predstavnici ICMP-a su informisali prisutne o toku i aktivnostima rada u KIP Šejkovača na antropološkoj obradi posmrtnih ostataka žrtava. Do sada je prema DNK nalazima potvrđen identitet za ukupno 179 žrtava nestalih na Korićanskim stijenama. Sa ekshumacije iz 2017. godine utvrđen je identitet 61 žrtve. Ukupno sa Korićanskih stijena je uzeto 1.894 uzorka za DNK analizu. Do 10. aprila 2019. godine u KIP Šejkovača antropolozi ICMP-a su izvršili antropološku obradu 112 žrtava. Na sastanku su doneseni sljedeći zaključci:

1. Da se druga faza antropološke obrade posmrtnih ostataka po novopristiglim DNK nalazima radi u periodu 1-15. juni 2019. godine,

2. Da se od 15-30. juna 2019. godine uradi obdukcija posmrtnih ostataka,

3. Da se u periodu 1-10. jula 2019. godine obavijeste porodice radi identifikacije i davanja saglasnosti za dženazu-sahranu i ukop identifikovanih žrtava,

4. Postoji mogućnost da jedan broj posmrtnih ostataka (sitni dijelovi kostiji) ne budu identificirani do kolektive dženaze ali da porodice odluče o ukopu,

5. Da porodice koje nisu dostavile nove kontakte (telefon, e-mail) dostave Institutu ili Medžlisu IZ Kozarac

Na sastanku je naglašeno da radnje na pripremi za identifikaciju i dženazu teku prema ranije utvrđenom planu, a opredjeljenje je da se poduzmu sve aktivnosti kako bi posmrtni ostaci žrtava sa Korićanskih stijena bili dostojno ukopani i da nakon 27 godina porodice žrtava i žrtve nađu smiraj. U KIP Šejkovača od 2003. godine se nalaze posmrtni ostaci žrtava sa Korićanskih stijena i ljudski, civilizacijski i vjerski je da budu dostojno sahranjeni.

Kozarac; 10. april 2019. godine

MIZ Kozarac

 


Poziv u akciju za kupovinu zemljišta za proširenje Šehidskog mezarja u Kamičanima

Hoce li ikad oprostiti,

Beco i Sadeta Medunjanin, ko smije oprostiti u ime njihovog Harisa, Ko ce oprostiti umjesto nastavnica: Velide i Asime Mahmuljin, hoce li im ikad oprostiti moj jaran Kockar ili moj Braco, ko ce im oprostiti u ime Damira Blaževica -Kroke, Hasana Mujicica Didinog, Brace i Mirse Bejdinih sinova, Zile i Ilkana iz Kozaruše, Muamera Kulenovica, Zoke i Ante Murgica, Mensurke Poljak i Majde Zulic, Ko ce oprostiti u ime Salke Sinanagica-Žutog ili u ime Ermina i Hirzada Bešica il’ Ademovic Emira, Hoce li iko smjeti oprostiti u ime Ekrema, Nedada i Velida, sinova Muhameda ef. Bešica, ili u ime trojice sinova majke Mejre ili trojice sinova majke Redžepe Oruc, ili trojice sinova Subhe Alic, njenog Zice, Zilhe i Bahrije ili Mehinih Ene i Ekrema, ko može oprostiti u ime šestorice Forica ili kompletne porodice Taiba Forica, ko u ime Eniza Blaževica koji je živ zapaljen u Kozarcu. Ko ce oprostiti u ime svih onih nevino pobijenih cijih se imena ne mogu sjetiti u ovom trenu?