Izdvajamo

 

Projekat naše škole koji smo aplicirali Gradu Prijedoru kroz program “Sport u školi” fokusirali smo ovaj put na gimnastiku u školi.

Aktivnosti su predviđene u toku školske godine u kojima bi bili uključeni svi učenici od prvog do devetog razreda.

Cilj ovog projekta je da djeca kroz sportsku, korektivnu i rekreativnu gimnastiku poprave svoje držanje tijela, hodanje, te aktivnije budu uključena u sportske aktivnosti. Glavni rekvizit u ovom projektu je tatami podloga 2cm debljina od 100 kvadrata koju smo nabavili, a finansirao je Grad Prijedor.

S ovim se nadamo još aktivnijoj djeci i još boljim rezultatima!

juoskozarac.com

"Vidiš ovu moju podignutu ruku, koja kao kameni cvijet osta, da svjedoči zločin vaš...
Vidiš ovaj cvijet sa latica pet, to je dokaz protiv vas, koje je vrijeme sačuvalo...
Vidiš li i čuješ vapaj moj, preklinjanje moje da me u životu ostavite...

Ova ruka moja osta podignuta, da te sjeća, i da pamtiš, da ti strah od Božije kazne ispunjava i noći i dane...

Predajem te Bogu Svemogućem ubico tijela i duha moga, neka ti Bog sudi, a ja ti oprostiti neću...."

Taif Rose 2013

Opširnije...