Izdvajamo

Uvidom u stanje vodostaja vodotoka rijeke Sane,Gomjenice i Miloševice dana 12.03.2018. godine u 07,00 časova utvrđeno je sljedeće:
1.Vodostaj rijeke Sane iznosio je 428 cm što predstavlja kritični nivo vodostaja, sa tendencijom daljeg rasta s obzirom na intenzivno topljenje snijega na slivnom području vodotoka rijeke Sane.

2. Postojeći nivo vodostaja rijeke Sane uzrokovao zaplavljivanje oko 80 stambenih objekata u naselju Tukovi i Raškovac i Brezičani i velikog dijela poljoprivrednih površina MZ Tukovi, Raškovac i Brezičani, takođe je došlo do presjecanja puta Prijedor – Bišćani..

3.Vodostaji rijeka Gomjenice i Miloševice su ispod kritičnog nivoa i isti ne ugrožavaju stambene objekte i komunikacije u zoni ovih vodotoka.

4.Na bazi postojećeg stanja predlaže se Načelniku grada Prijedora da donese sljedeće mjere:
– Proglašava se prvi stepen pripravnosti- stanje redovne odbrane od poplava na području grada Prijedora.
– Obavezuju se sve nadležne institucije i subjekti zaštite i spasavanja da preduzimaju mjere zaštite, predviđene planom zaštite iz ovog stepena.
– Potrebne mjere zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara na područjuma koja su ugrožena poplavom vršiti u skladu sa operativnim planovima zaštite od poplava grada Prijedora.

– Obavezuju se svi subjekti zaštite i spasavanja da i vlastite kapaciete i sredstava stave u stanje pripravnosti i da iste prema ukazanim potrebana a na zahtjev Gradskog štaba za vanredne situacije Prijedora, stave u funkciju zaštite i spasavanja stanovništva u ugroženim područjima.
– Nalaže se JP „Vodovod“ Prijedor da preduzme mjere pojačanog hlorisanja i druge neophodne sanitarno tehničke mjere s obzirom na potencijalnu opasnost prodora plavnih voda u izvorište
– Obavezuje se Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Prijedor Prijedor i JP « Vodovod» da preduzmu potrebne mjere nadzora i provođenja Higijensko-epidemioloških mjera radi obezbjeđenja higijenski ispravne vode za piće na području grada Prijedora.
– Obavezuje se Odsjek za civilnu zaštitu da prati stanje na terenu, redovno izvještava nadležne subjekte i da koordinira rad subjekata za zaštitu od poplava, te da ostvaruje razmjenu informacija sa susjednim opštinama i nadležnim republičkim organima.
– Obavezuje se Odsjek civilne zaštite da o stanju i potrebnim mjerama zaštite i spasavanja blagovremeno i redovno obavještava stanovništvo na ugroženim područjima.

Šef Odsjeka
Dušan Vranješ


stare slike 1.jpg

Uzvišeni Allahu, neka tuga bude nada, neka osveta bude pravda, neka majčina suza bude dova da se više nikada i nikome više ne ponovi ni Kozarac, ni Prijedor, ni Srebrenica!

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.