Izdvajamo

 

Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da tokom turističke sezone i u vrijeme godišnjih odmora zaštite svoju ličnu imovinu, imajući u vidu da tokom dužeg odsustva iz stambenih jedinica imovina može postati meta izvršiocima imovinskih krivičnih djela.

Pozivaju se građani da preduzmu sve potrebne mjere kako bi smanjili mogućnost pristupa ličnoj imovini licima koja koriste nepažnju i odsustvo vlasnika i ugožavaju ličnu imovinu vršenjem krivičnih djela, a mogućnost ugrožavnja lične imovine posebno je povećana tokom sezone godišnjih odmora.

Savjetujemo građane da ukoliko odlaze na godišnji odmor ili duže vrijeme ne borave u svojim kućama i stanovima preduzmu sve potrebne preventivne mjere zaštite, koje se prvenstveno odnose na obavještavanje komšija, rodbine ili prijatelja o odsustvu koji će vršiti obilazak stambenih jedinica. Za vrijeme vašeg odsustva ne ostavljajte novac, nakit i druge vrijednost u stanu ili kući, već ih ponesite sa sobom ili ih povjerite na čuvanje. Ključeve od stanova i kuća ne ostavljajte ispred objekata, na vidnim mjestima ili mjestima gdje su lako dostupna izvršiocima krivičnih djela. Ne objavljujte na društvenim mrežama fotografije sa odmora koje pokazuju vaše odsustvo sa adrese stanovanja.

Apelujemo na građane da u slučaju uočavanja sumnjivog kretanja nepoznatih lica oko objekata čiji su vlasnici odsutni, isto prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu besplatan servisni broj ''122'', kako bi se efikasnim djelovanjem na vrijeme spriječilo izvršenje krivičnog djela i uhvatili izvršioci.

Tokom turističke sezone pojačano je prisustvo policijskih službenika na terenu, intenzivira se saradnja sa lokalnom zajednicom, a građani se pozivaju na aktivno učešće pružanjem bezbjednosno interesantnih i korisnih informacija u cilju očuvanja stabilnog stanja bezbjednosti i jačanja povjerenja međusobnog odnosa građani-policija.

"Vidiš ovu moju podignutu ruku, koja kao kameni cvijet osta, da svjedoči zločin vaš...
Vidiš ovaj cvijet sa latica pet, to je dokaz protiv vas, koje je vrijeme sačuvalo...
Vidiš li i čuješ vapaj moj, preklinjanje moje da me u životu ostavite...

Ova ruka moja osta podignuta, da te sjeća, i da pamtiš, da ti strah od Božije kazne ispunjava i noći i dane...

Predajem te Bogu Svemogućem ubico tijela i duha moga, neka ti Bog sudi, a ja ti oprostiti neću...."

Taif Rose 2013

Opširnije...