Izdvajamo

Prošle sedmice „Vodovod“ a.d. Prijedor je završio radove na iskopu i polaganju cjevovoda u dužini od 160 metara u naselju Kozarac, u blizini rezervoara Barakovac.

Razlog zamjene postojećeg cjevovoda je rješavanje dugogodišnjeg problema stanovnika koji žive ispod rezervoara Barakovac, a vezan je za višak vode u situacijama ispuštanja vode iz rezervoara.

Završetkom navedenih radova trajno su riješeni problemi sa plavljenjem obradivih površina ispod rezervoara.

prijedor24h


Kahrimanović kaže kako je teško procijeniti koliko je trenutno stanovnika u Kozarcu. "Negdje oko 8.000. Prije rata živjelo je ovdje blizu 25.000 stanovnika, od kojih je 95 posto bilo bošnjačko stanovništvo. Zato smo toliko i stradali. Sve kuće, svi objekti, sve je u Kozarcu bilo porušeno. Po zadnjem popisu ima nas oko 20.000."