Izdvajamo

Ljetnje aktivnosti SSDBIH: Dijaspora se uključuje u razvoj bh. ekonomije

SSDBiH je suorganizator na ovim biznis forumima X Rukovodstvo organizacije koristi priliku da pozove sve potencijalne biznismene koji žive i rade u iseljeništvu, a imaju volju da ulažu u domovinu


Tokom ljetne pauze članovi  GO Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine  učestvovaće na dvije  biznis konferencije koje se održavaju u Mostaru 26. jula  i  u Prijedoru 11-12. avgusta. Inače, SSDBiH je suorganizator na ovim biznis forumima.  Rukovodstvo organizacije koristi priliku da na konferencije o mogućnosti ulaganja u Bosnu i Hercegovinu pozove sve potencijalne biznismene koji žive i rade u iseljeništvu,  a imaju volju da ulažu u domovinu. Takođe, svoje mjesto na  konferenciji mogu rezervisati svi zainteresirani Bosanci i Hercegovci koji rade u raznim svjetskim kompanijama, a imaju mogućnost  i želju da svoje firme u kojima rade spoje sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Detaljnu informaciju o dosadašnjim biznis aktivnostima  SSDBiH, te o ovim ljetnim privrednim dešavanjima u našoj  domovini dao nam je sekretar organizacije Anes Cerić:
“Ove konferencije su nastavak višegodišnjih aktivnosti Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine  u cilju uključivanja bh. dijaspore u privredne tokove naše domovine kroz uspostavljanja poslovne saradnje. Kao što vam je vjerovatno poznato, još 2006. godine organizovali smo biznis forum u Sarajevu  na kojem smo okupili naše poslovne ljude iz 18 država u okviru programa Dani dijaspore (2009), takođe smo organizovali okrugli sto sa sličnom temom u Jajcu 2010, Velikoj Kladuši 2011. Osim konferencija koje organizujemo u domovini, u saradnji s našim članicama organizovali smo slične konferencije i van naše domovine (Holandija, Austrija, Njemačka, Velika Britanija, Hrvatska, Turska, Norveška...). Za jesen u Bihaću planiramo organizovanje okruglog stola  sa sličnom temom i ciljem.
Primarni cilj ovih konferencija je promovisati bh. tržište i stimulisati  prije svega samu dijasporu, a uz pomoć dijaspore i strane investitore da investiraju u Bosnu i Hercegovinu, konkretno u ovim slučajevima u regije Mostar i Prijedor. S druge strane želimo povećati svijest o dijaspori kao razvojnom potencijalu sa strane relevantnih aktera lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini, jer trenutno to nije na željenom nivou.  Primjera radi, Armenija, država koja slično kao BiH ima ogromnu dijasporu, i Ministarstvo industrije u ovoj državi je prepoznalo svoju dijasporu kao jednu od komparativnih prednosti. U Bosni i Hercegovini to još uvijek nije slučaj iako se dijaspora u mnogim međunarodnim analizama spominje kao potencijalno veoma važan ekonomski faktor. Nadamo se da će konferencije još jednom ukazati na činjenicu da dijaspora može da ima mnogo značajniju i za bh. ekonomiju dugoročno gledano pozitivniju ulogu, od novčanih doznaka koje već godinama šalje svojoj rodbini (a što čini više od 21% GDP), i prema mišljenju mnogih održava socijalni mir u BiH.

Na osnovu ovoga se da zaključiti da su ciljana grupa ovih konferencija naši poslovni ljudi koji imaju svoje biznise u državama gdje žive i/ili rade u firmama koje su potencijalni strani investitori.  Učešće na konferencijama je besplatno, a zainteresovani se mogu registrovati  preko web stranice SSDBiH www.bihdijaspora.com ili direktno kod domaćina  preko  internet stranica http://www.bhdiafor.org za konferenciju u Prijedoru i www.connceto.com za Mostar.“

Pripremio:
Namik  Alimajstorović

 

Hvala ti Caja od zemlje do neba,
sve za svoju raju, tako i treba!!
Svakog cetvrtka vidim nova lica,
poslije teskog radnog dana, ti si poslastica.
I kad sunce grije i kad kisa po prozoru kvrca,
zato ti hvala iskreno od srca.

Senad Bajrektarevic