Izdvajamo

 

Kao dio projekta „Mir sa ženskim licem – Ženska inicijativa za suočavanje sa prošlošću“, Udruženje Prijedorčanki „Izvor“ organizuje javni događaj Promociju pokretanja akcije za podnošenje Prijedloga kojim bi se šest prijedorčanki iz Leksikona „100 žena-100 ulica po ženama“ uvrstile prilikom izmjena i dopuna naziva ulica. Javna promocija akcije će se održati u srijedu 22.06.2022. godine sa početkom u 18.00 sati, u Prijedoru, ulica Muharema Suljanovića 52.
Udruženje Prijedorčanki „Izvor“ kao dio ženske mirovne inicijative “Mir sa ženskim licem” u saradnji sa Forumom ZFD u periodu od aprila do avgusta 2020.godine je bilo dio istraživačkog tima, od ukupno 14 organizacija civilnog društva, koje su radile na istraživanju naziva i broja ulica u 12 gradova u Bosni i Hercegovini koje nose ime po ženama ili su povezane sa ženskim aktivizmom i iskustvom. Među njima su i ulice koje nose nazive po zajedničkim postignućima žena i muškaraca.
U 12 gradova/opština u našoj zemlji, od ukupno 4076 ulica, samo njih 115 (dakle samo 2,82 %) nosi ime po ženama. Kada je upitanju grad Prijedor, od ukupno 476 ulica, 16 nosi imena po ženama, što iznosi 3,36%. Rezultat te saradnje jeste i Leksikon „100 žena-100 ulica po ženama“ koji ima prije svega cilj da se kroz kulturu sjećanja u BiH vrednuje i čuva sjećanje na postignuća, iskustva, i doprinos žena kroz istoriju i danas. Prilikom pripreme leksikona o ženama koje su pomjerile granice u svojim zajednicama u Bosni i Hercegovini sa područja grada Prijedora našlo se 6 žena a to su Vera Višicki, Mira Cikota, Nada Ševo, Besima Kahrimanović, Dinka Kovačević, Milja Marin. Obzirom da će ovakve inicijative biti realizovane u 12 gradova Bosne i Hercegovine i bilo bi poželjno da Prijedor bude među prvima koji će ulogu žene u društvu učiniti vidljivijom i prepoznati značaj ove Inicijative odnosno prijedloga.
Ovim putem pozivamo nevladine organizacije i građane Prijedora da nam se pridruže u akciji dodjela naziva ulica po predloženim ženama, kao i medije da poprate ovaj događaj.

Udruženje Prijedorčanki „Izvor“

Hvala Caja.!! Ti si nas prozor Četvrtkom u naše malo misto..!!

Haris
Četvrtak