Izdvajamo

Spisak pristiglih DNK-a nalaza sa lokaliteta masovne grobnice Korićanske stijene

r/b Ime (ime oca) prezime    
1. Aliji (Nedzib) Enver    
2. Avdić (Ibrahim) Sead    
3. Avdić (Sulejman) Rasim    
4. Bešić (Meho) Nihad    
5. Bašić (Muharem) Rasim    
6. Ćoralić (Hasan) Emin    
7. Draguljić (Grgo) Stipo    
8. Fazlić (Ismet) Jasim    
9. Fazlić (Ismet) Mirsad    
10. Fazlić (Refik) Almir    
11. Garibović (Osman) Šefik    
12. Gutić (Hasan) Mirsad    
13. Hirkić (Husein) Ismet    
14. Hodžić (Redžep) Rasim    
15. Hrnić (Mumin) Harun    
16. Jakupović (Mustafa) Dedo    
17. Kahrimanović (Fehim) Dursum    
18. Kapetanović (Mustafa) Alija    
19. Kararić (Emin) Zebir    
20. Krivdić (Mehmed) Nihad    
21. Kuburaš  (Ćazim) Fahrudin ili Sabahudin    
22. Mahmuljin (Arif) Ibrahim    
23. Marošlić (Himzo) Fikret    
24. Muranović  (Salih) Samir    
25. Muretčehajić (Jusuf) Edin    
26. Murćehajić (Hase) Idriz    
27. Softić (Edhem) Ekrem    
28. Šljivar (Imsir) Omer    
29. Trnjanin (Ibrahim) Zijad    
30. Zulić (Uzeir) Mesud    

Spisak novih DNK-a nalaza na dan 04.07.2018.

r/b Prezime (ime oca) ime lokacija

1. Antunović (Ivo)  Ilija     Korićanske stijene

2. Bajrić   (Ramo) Šerif     Korićanske stijene

3. Beriša (Smail) Razim    Korićanske stijene

4. Elezović (Muharem) Edin ili Emir    Korićanske stijene

5. Grabić (Meho) Mustafa ili Vejsil     Korićanske stijene

6. Hegić (Avdo) Mesud       Korićanske stijene

7. Ičić (Hajro) Sabahudin      Korićanske stijene

8. Jaskić (Jasim) Fehret       Korićanske stijene

9. Kahrimanović (Edhem) Almir      Korićanske stijene

10. Kahrimanović (Abid) Rifet       Korićanske stijene

11. Karabašić (Dedo) Samir        Korićanske stijene

12. Kadirić (Meho) Zuhdija         Korićanske stijene

13. Kulašić (Mustafa) Husein       Korićanske stijene

14. Marošlić (Redžo) Himzo        Korićanske stijene

Spisak novopristiglih DNK-a nalaza ( 16. 07. 2018. )

1. Ahmetović (Fehim) Hamdija Korićanske stijene
2. Blažević (Sejdo) Ćamil ili Džemal Korićanske stijene
3. Čolić (Muho) Hamdija Korićanske stijene
4. Čolić (Džemal) Hasan Korićanske stijene
5. Elezović (Salih) Hajrudin Korićanske stijene
6. Elezović (Hajrudin ) Jasmin Korićanske stijene
7. Jezerkić (Avdaga) Ahmet Korićanske stijene
8. Kešić (Hasan) Senad Korićanske stijene
9. Mujkanović (Redžep) Fahrudin Korićanske stijene
10. Pervanić (Zaim) Mustafa Korićanske stijene
11. Sivac (Šefik) Kasim Korićanske stijene
12. Sivac (Ibrahim) Merzuk Korićanske stijene
13. Šljivar (Halil) Omer Korićanske stijene
14. Turkanović (Hamdija) Senad ili Suad Korićanske stijene

SPISAK NOVOPRISTIGLIH DNK NALAZA SA KORIĆANSKIH STIJENA NA DAN 1. AUGUST 2018. GODINE

1. Bajrić (Šerif) Zarif

2. Blažević (Hamdija) Ahmet

3. Duračak (Redžep) Dževad

4. Džonlagić (Kemal) Emir

5. Hirkić (Husein) Rifet

6. Hirkić (Husein) Šefik

7. Kararić (Ahmet) Isak

8. Kulašić (Omer) Abaz

9. Tadžić (Ibrahim) Zijad

10. Zulić (Latif) Nedžad

Spisak novopristiglih DNK-a nalaza sa Korićanskih stijena dana 14.09.2018. godine

1. Balić (Selim) Jusuf

2. Bešić (Hamid) Zilhad

3. Bešić (Muhamed) Nihad

4. Ćejvan (Ibrahim) Zijad

5. Draguljić (Franjo) Grgo

6. Hodzić (Fehim) Midhet

7. Jakupović (Rešid) Ibrahim

8. Memić (Sulejman) Nihad

9. Trnjanin (Bejdo) Sakib

10. Vehabović (Miralem) Mirsad ili Seid

11. Velić (Pašo) Zijad

12. Zulić (Alija) Mirsad

 

Spisak novopristiglih DNK-a nalaza sa Korićanskih stijena dana 15.10.2018. godine

1. Ćejvan (Hasan) Alija

2. Draguljić (Ivo) Anto

3. Garibović (Emin) Zuhdija

4. Garibović (Sadik) Sakib ili Samir

5. Mehmedagić (Bećo) Alija

 

Spisak novopristiglih DNK-a nalaza sa Korićanskih stijena dana 13.11.2018. godine

1. Bešić (Adem) Bećir

2. Crnić (Derviš) Uzeir

3. Draguljić (Grgo) Marko

4. Garibović (Šaćir) Esad

5. Horozović (Alija) Said

 

Spisak novopristiglih DNK-a nalaza sa Korićanskih stijena dana 07.12.2018. godine

1. Ališić (Mehmed) Edin

2. Blažević (Avdo) Elvir

3. Horozović (Alija) Emsud

4. Krivdić (Zijad) Muharem

5. Medić (Hilmija) Šefik

 

Spisak novopristiglih DNK-a nalaza sa Korićanskih stijena 16.01.2019.godina

1. Mujkanović (Esad) Senad
2. Oruč (Osman) Refik

Spisak novopristiglih DNK-a nalaza sa Korićanskih stijena dana 15.02.2019. godine

1. Bešić (Smajo) Nedzib

Spisak novopristiglih DNK-a nalaza sa Korićanskih stijena dana 23.04.2019. godine

1. Zulić (Alija) Suad

 

Spisak novopristiglih DNK-a nalaza sa Korićanskih stijena dana 28.05.2019. godine

1. Elezović (Kasim) Fahrudin

Spisak novopristiglih DNK-a nalaza sa Korićanskih stijena dana 28.05.2019. godine

1. Elezović (Kasim) Fahrudin

Spisak novopristiglih DNK-a nalaza sa Korićanskih stijena dana 26.06.2019. godine

1. Blažević (Sulejman) Šerif

 Obavještavamo članove porodica nestalih osoba sa Korićanskih stijena da su do sada prema informacijama Instituta za nestale osobe BiH pristigli DNK-a nalazi za gore navedene nestale osobe ekshumirane 2017. godine. Ujedno Vas obavještavamo da ćemo i u narednom periodu u suradnji sa INO BiH na ovaj način obavještavati porodice o pristiglim DNK-a nalazima. Ujedno molimo porodice da Institutu za nestale osobe BiH –Područni ured Bihać i Terenski ured Sanski Most dostave kontakte (telefone i adrese) ukoliko je došlo do promjena ili nisu ih dostavili (kontakt 037 223 606 i 037 684 300, Medžlis IZ Kozarac, Udruženje Izvor ili Udruženje logoraša Kozarac).

Postovani Nijaze,

Hvala mnogo na predivnim prilozima i fotografijama kojima nas uvijek obradujes. Sve ovo sto radite danas, trag je koji ostavljate za sobom, a koji ce jednoga dana pripadati kozarackoj arhivi. Svaki put imam osjecaj da sam prosla kroz nas dragi Kozarac i zavirila pomalo u svaki njegov sokak. Vrijeme prebrzo leti, a u toj neuhvatljivoj brzini zaboravimo koliko je svaki trenutak vazan i kako ga trebamo cijeniti i po mogucnosti zabiljeziti.

Kako su govorili nasi stari, "Danas jesmo, sutra nismo.." U ovozemljskoj trci koja se sve vise pretvara u borbu za meterijalne stvari koje dominiraju, veoma se rijetko nadje vremena za dusu i cesto znacaj malih, obicnih stvari spoznamo tek kada ih pocnemo gubiti. U sustini zivimo samo za danas, jer proslost ne mozemo promijeniti, a buducnost i njenu tajnu ne mozemo unaprijed spoznati.
Vec smo to jednom iskusili na svojoj kozi, u proteklom ratu, kada smo tako brzo izgubili ono sto smo godinama sticali, a najgore od svega je gubitak ljudskih zivota.

26.04.2014
Semira Jakupovic