Izdvajamo

Jusuf Arifagić kandidat NBL za podpredsjednika RS iz reda Bošnjačkog naroda. Poziv građanima da sami odluče o svojoj sudbini.

 

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
NBL
POVELJA NEZAVISNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE LISTE


Svjesni moralne i političke odgovornosti prema sadašnjoj agoniji bosanskohercegovačkog društva i njegove
države;
Uvjereni da nijedan čovjek kojem bosanskohercegovačko društvo i njegova država pripadaju, ne smije ostati
ravnodušan prema sadašnjem stanju;
Znajući da to neprihvatljivo stanje može i mora biti izmijenjeno političkim, kulturnim i ekonomskim
djelovanjima pojedinaca i organizacija;
Tvrdeći da je bosanskohercegovačka država najveće dobro njenih ljudi te da zato mora biti u službi
vladavine zakona, štićenja nepovredivosti dostojanstva pojedinaca i njihovih prava i sloboda;
Smatrajući da je bosanskohercegovačka država danas u velikoj mjeri blokirana nesposobnošću i
neodgovornošću u postojećim političkim djelovanjima;
Saglasni da su bosanskohercegovačkom društvu i njegovoj državi, s ciljem njihovog oslobođenja od sadašnjih
zapriječenosti, hitno potrebne nove vizije i na njima osnovana politička, kulturna i ekonomska organiziranja;
Mi, općinski načelnici, izabrani na lokalnim izborima 2016. godine, zajedno s drugim osnivačima NEZAVISNE
BOSANSKOHERCEGOVAČKE LISTE 30. septembra 2017. godine u Sarajevu usvojili smo dokument

POVELJA

NEZAVISNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE LISTE

 

Pozivamo sve pojedince, organizacije i ustanove u bosanskohercegovačkoj državi da odlučnim
političkim, kulturnim i ekonomskim djelovanjem otklonimo sadašnje stanje razbijenosti i blokade
bosanskohercegovačkog društva i njegove države. Samo otklanjanjem tog stanja moguće je ljude
osloboditi sada vladajućeg straha za budućnost i otvoriti im puteve povjerenja u domišljanje i djelovanje u
skladu s najboljim svjetskim praksama. A to je potrebno za promjenu političkih, kulturnih i ekonomskih
prilika bosanskohercegovačkog društva i njegove države. Jedino takvim promjenama moguće je zaustaviti
sadašnje tokove propadanja i beznađa u većini bosanskohercegovačkog naroda.
Mi, članovi i vodstvo NEZAVISNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE LISTE, javno izražavamo spremnost i odlučnost
da zagovaramo promjene sadašnjeg političkog, kulturnog i ekonomskog stanja u državi. Takvu odluku
donosimo u skladu s najboljim interesom bosanskohercegovačkog naroda. Spremni smo raditi za takvo
opredjeljenje.

 

U raspoloživim prirodnim i drugim resursima bosanskohercegovačke države, u njenom
geopolitičkom položaju, u graditeljskim sposobnostima njenih ljudi, u njihovom historijskom
iskustvu postoje sve pretpostavke da sada vladajuća politička, kulturna i ekonomska agonija bude
poražena. Tako bi bosanskohercegovačko društvo i njegova država bili usmjereni poželjnom razvoju koji
mora biti građen kao alternativa sadašnjoj blokadi. Samo u organiziranom političkom, kulturnom i
ekonomskom djelovanju moguće je otkloniti sadašnju sramotu i grehotu siromaštva, nepravde,
korumpiranosti i nesigurnosti proširenim u bosanskohercegovačkoj državi. Odlučni da se takvom stanju
suprotstavimo novom vizijom i radom za njeno ostvarenje, pozivamo sve bosanskohercegovačke ljude da
nam se pridruže u tom velikom političkom, kulturnom i ekonomskom projektu.
Mi, članovi i vodstvo NEZAVISNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE LISTE, javno izražavamo spremnost i odlučnost
da zagovaramo promjene sadašnjeg političkog, kulturnog i ekonomskog stanja u državi. Takvu odluku
donosimo u skladu s najboljim interesom bosanskohercegovačkog naroda. Spremni smo raditi za takvo
opredjeljenje.

 

Pred svim bosanskohercegovačkim ljudima neodloživa je obaveza da preuzmu odgovornost za svoje
sadašnje stanje i njegovu promjenu. Svi koji hoće promjenu ovog nepodnošljivog stanja moraju
priznati nužnost vraćanja pojedinačnog čovjeka u središte svakog djelovanja. Moraju to učiniti, jer
samo je pojedinačni čovjek mjera svake politike. Valja znati da nema općenitih i apstraktnih ljudskih patnji.
Poniženost, obespravljenost, ugroženost i prestravljenost uvijek su u konkretnome čovjeku, pojedincu.
Takva se stanja ne liječe velikim obećanjima. Vladajuća bosanskohercegovačka politička oligarhija
zanemarila je i gotovo posve zaboravila odgovornost za konkretnog bosanskohercegovačkog čovjeka.
Isključila ga je iz svog vidokruga. Velikim obećanjima, koja ne ispunjava, ta ga oligarhija vara i uspavljuje u
njegovim životnim nevoljama. Takva politika je obuzeta sobom i najprizemnijim interesima svojih
protagonista. Da takvo stanje bude promijenjeno, potrebna su nova viđenja i djelovanja. Pozivamo
bosanskohercegovačke ljude da nam se pridruže u suprotstavljanju sadašnjem stanju, kako bismo sami radili
na onoj budućnosti koja priliči našim pravima i slobodama. Samo u takvome radu za bosanskohercegovačku
budućnost moguće je otkloniti sada vladajuće bolesti u političkom, kulturnom i ekonomskom djelovanju a
otvoriti nove vidike demokratskog legitimiranja vlasti, štićenja ljudskih prava, vladavine zakona i branjenja
ljudskog dostojanstva.
Mi, članovi i vodstvo NEZAVISNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE LISTE, javno izražavamo spremnost i odlučnost
da zagovaramo promjene sadašnjeg političkog, kulturnog i ekonomskog stanja u državi. Takvu odluku
donosimo u skladu s najboljim interesom bosanskohercegovačkog naroda. Spremni smo raditi za takvo
opredjeljenje.

 

Posvuda u našoj zemlji čuje se tvrdnja: bosanskohercegovačkom društvu i njegovoj državi navučena
je luđačka košulja, pa su nemoćni da djeluju u skladu sa životnim potrebama konkretnog čovjeka.
Kada bi to i bilo tačno, to nikoga ne amnestira da djeluje na otklanjanju postojećeg stanja
siromaštva, nepravde, korupcije, neefikasne administracije na svim nivoima i tome sličnih pojava u politici,
kulturi i ekonomiji. Uporedo s teškim i širećim nevoljama bosanskohercegovačkih ljudi kartelski
organizirana politička oligarhija nemoralna je i neodgovorna u odnosu prema javnim finansijama. Ostvaruje
privilegije kakve joj ne bi pripadale čak ni u uvjetima da bosanskohercegovačko društvo i njegova država
danas nisu tu gdje jesu. A gotovo u svemu su na začelju liste država članica Organizacije Ujedinjenih naroda.
Takvo stanje ničim nije opravdivo. Moralna je obaveza svakog pojedinca da mu se suprotstavi.
Mi, članovi i vodstvo NEZAVISNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE LISTE, javno izražavamo spremnost i odlučnost
da zagovaramo promjene sadašnjeg političkog, kulturnog i ekonomskog stanja u državi. Takvu odluku
donosimo u skladu s najboljim interesom bosanskohercegovačkog naroda. Spremni smo raditi za takvo
opredjeljenje.


O neprihvatljivome stanju bosanskohercegovačkog društva i njegove države neosporivo svjedoče tri
očite činjenice. Prvo, siromaštvo većine bosanskohercegovačkih ljudi, koje je i sramota i grehota,
među nama je, nasuprot svim pretpostavkama da ga u ovoj državi nikad ne bude. Drugo, osjećanje
političke, kulturne i ekonomske nesigurnosti te stalno slabljenje društvenog povjerenja sa snaženjem
psihologije besperspektivnosti podstiču i pokreću najvitalniji dio bosanskohercegovačkog stanovništva da
egzistencijalna rješenja traži u iseljavanju. A ljudi zapravo bježe od nemoralnih sadržaja politike, kulture i
ekonomije u svojoj zemlji. I treće, hobotnica užasavajuće korumpirane i neefikasne administracije na svim
razinama državnog poretka onemogućuje pojedince, skupine i organizacije u ispunjavanju njihovih moralnih
obaveza. A upravo ih to sprječava da svoje društvo i državu grade i štite u funkciji svojih najboljih interesa.
Sve to odražava se u nebrizi za socijalno ugrožene dijelove stanovništva, nebrizi za razvijanje obrazovnog
sistema u skladu s kriterijima naprednoga svijeta, nebrizi za održavanje i snaženje slike
bosanskohercegovačkog društva kao modela društvene pluralnosti, nebrizi za dostojnu zdravstvenu zaštitu i
neosporiva penzijska prava i tome slično. Takvo stanje može i mora biti promijenjeno, ali ne očekivanjem
tuđih milostinja i imaginarnih ideologijskih prijatelja i njihovih obećanja. Ono može i mora biti promijenjenjeno novim djelovanjem bosanskohercegovačkih ljudi. Ovo je neopoziv zahtjev svima nama da takvu promjenu
otpočnemo, te ustrajno vodimo i snažimo.
Mi, članovi i vodstvo NEZAVISNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE LISTE, javno izražavamo spremnost i odlučnost
da zagovaramo promjene sadašnjeg političkog, kulturnog i ekonomskog stanja u državi. Takvu odluku
donosimo u skladu s najboljim interesom bosanskohercegovačkog naroda. Spremni smo raditi za takvo
opredjeljenje.

 

Iskustva bosanskohercegovačkih ljudi nastala u dugim razdobljima tuđih ideologijskih i totalitarnih
vladavina uzrokovala su mentalitete straha, snishodljivosti, potkupljivosti i pasivnosti. Te tuđinske
vlasti snažile su takve mentalitete i koristile ih kao sredstvo potčinjavanja ljudi. U takvim
mentalitetima politička, kulturna i ekonomska rješenja se očekuju od drugih. U skladu s time,
bosanskohercegovački ljudi za svoje muke uglavnom i okrivljuju druge. Za sve privilegije nezakonito
dodjeljivane pojedincima i grupama tuđe vlasti zahtijevale su potpunu lojalnost. A danas to isto traže
domaće, pseudodemokratske oligarhije. Sada, kada za bosanskohercegovačko društvo i njegovu državu
odgovornost snose prvenstveno njihovi ljudi, oslobađanje od spomenutog mentaliteta neodložna je zadaća. A
to je moguće jedino u gradnji nove vizije bosanskohercegovačke budućnosti kojoj će suština biti
dostojanstvo i sloboda pojedinca. Svi organizacijski oblici države i sva politika moraju služiti upravo tome.
Takva vizija budućnosti bit će, nema sumnje, uvjerljiva, privlačna i prihvatljiva svima. Tek kad budu svjesni
svoje odgovornosti za takvu budućnost, kad za nju budu radili tu gdje jesu u svojoj konkretnosti,
bosanskohercegovački ljudi u različitim oblicima političkih organiziranosti postat će relevantni i pouzdani
partneri subjektima međunarodnog političkog, kulturnog i ekonomskog poretka. Za uspostavljanje takve
bosanskohercegovačke subjektivnosti gotovo da nema nade u sadašnjim političkim, kulturnim i ekonomskim
nedorečenostima i varanjima. Nužno je vratiti bosanskohercegovačkim ljudima nadu u onu budućnost koju
će smatrati svojim dobrom, pa zato za nju i raditi. A to znači nužno je najsposobnijim
bosanskohercegovačkim ljudima osigurati perspektive poduzetničkog djelovanja i razvoja u svim
područjima života. Upravo je to suština ovog poziva na novo političko djelovanje.
Mi, članovi i vodstvo NEZAVISNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE LISTE, javno izražavamo spremnost i odlučnost
da zagovaramo promjene sadašnjeg političkog, kulturnog i ekonomskog stanja u državi. Takvu odluku
donosimo u skladu s najboljim interesom bosanskohercegovačkog naroda. Spremni smo raditi za takvo
opredjeljenje.

 

Za izlazak iz postojećeg stanja bosanskohercegovačkog društva i njegove države potrebno je
temeljito kritičko preispitivanje svih sadržaja dosadašnjih politika. To mora postati najvažniji
sadržaj bosanskohercegovačke javnosti. Naime, izgrađene su i nametnute maske kolektivnih
autoriteta političkih i drugih organizacija. Iza njih se kriju, kako se to jasno vidi, političke hulje i kukavice koji
ne mare za patnje naroda na koji se pozivaju. Bosanskohercegovačkim ljudima – koji imaju neosporiva prava
na zaštitu pojedinačnih i kolektivnih dostojanstava, prava na poštena stjecanja dobara, prava na jednakost
pred sudovima i pravedna presuđivanja, prava na slobodan pristup obrazovanju, zdravstvenoj i penzijskoj
zaštiti, prava na zasnivanje i razvoj privatnog poduzetništva, prava na nepovredivost svih oblika imovine i
privatnosti, prava na udruživanja i kritičko preispitivanje svega što ih se tiče, prava na državnu
administraciju koja im služi a ne administraciju koja njima vlada, prava na pravednu raspodjelu javnih
dobara – potrebni su u političkom predstavljanju hrabri i prepoznatljivi pojedinci. Takvi pojedinci neće se
kriti iza maski ustanova, organa i organizacija. Takvi pojedinci moraju biti spremni da stanu otvoreno pred
one koji ih biraju, koji im osiguravaju plate za javne poslove. Takvi pojedinci moraju pristati na to da za sve
što obećaju i rade polažu račun javnosti.
Mi, članovi i vodstvo NEZAVISNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE LISTE, javno izražavamo spremnost i odlučnost
da zagovaramo promjene sadašnjeg političkog, kulturnog i ekonomskog stanja u državi. Takvu odluku
donosimo u skladu s najboljim interesom bosanskohercegovačkog naroda. Spremni smo raditi za takvo
opredjeljenje

 

Kahrimanović kaže kako je teško procijeniti koliko je trenutno stanovnika u Kozarcu. "Negdje oko 8.000. Prije rata živjelo je ovdje blizu 25.000 stanovnika, od kojih je 95 posto bilo bošnjačko stanovništvo. Zato smo toliko i stradali. Sve kuće, svi objekti, sve je u Kozarcu bilo porušeno. Po zadnjem popisu ima nas oko 20.000."