Izdvajamo

Učenici devetih razreda u entitetu RS od ove će školske godine historiju učiti iz novog udžbenika, u okviru kojeg je obrađen i posljednji rat u BiH te historija tog bosanskohercegovačkog entiteta.


U BiH se vodio građanski rat u kojem je malobrojnija srpska vojska bila nadmoćna, mjesta počinjenih zločina su Srebrenica i Kazani, a Haški tribunal je nakon rata sudio i presuđivao najviše Srbima, što je dokaz političkog utjecaja. Četnički pokret u Drugom svjetskom ratu bio je antifašistički, dok su "Mladi muslimani" bili "prohitlerovska organizacija".

Dio je ovo sadržaja novog udžbenika historije za deveti razred osnovnih škola u entitetu RS, autora Dragiše D. Vasića, iz kojeg će učenici već od nove školske godine, koja počinje u septembru, imati priliku učiti i o posljednjem ratu u BiH, odnosno historiji tog bh. entiteta.

U Poglavlju XI, koje se odnosi na "RS, BiH i prostor bivše Jugoslavije na kraju XX i početku XXI vijeka", autor navodi kako su Ustav iz 1974. godine, kao i dugotrajna ekonomska, politička i društvena kriza, kumovali raspadu Jugoslavije. Dodaje se kako je Savez komunista nestao kada je njegovo članstvo izgubilo vjeru u Jugoslaviju i komunizam.

- Zapad, opijen pobjedom u Hladnom ratu, nije prepoznao interes za održavanje Jugoslavije na novim društvenim i idejnim osnovama. SAD, Njemačka, Vatikan i drugi moćnici podržali su nasilne secesije i uskratili Srbima pravo na samoopredjeljenje. Jugoslavija je propala u seriji građanskih ratova – navodi se u udžbeniku.

Sukob u Sloveniji je, pojašnjava se, započet tako što su Slovenci "pokušali da preuzmu kontrolu na graničnim prelazima prema Austriji i Italiji". U Hrvatskoj je, s druge strane, došlo do sukoba Hrvata i Srba, a JNA je "pokušavala da razdvoji sukobljene strane".

Kada su posljedice ratova u bivšoj Jugoslaviji u pitanju, autor ističe podatak UN-a o 102.622 poginule osobe u BiH od 1992. do 1995. godine.

- Mjesta masovnih zločina bila su: Srebrenica, Kozarac, Kazani, Kravice, Ahmići, Pakrac, Ovčara, Medački džep - piše autor, stavljajući u istu ravan genocid u Srebrenici sa zločinom na Kazanima.

Još za vrijeme rata, napominje, osnovan je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.

- Nesrazmjerno veliki broj optuženih i osuđenih Srba u odnosu na ostale ratne strane dokazuje političke utjecaje na Haški sud. Na taj način opravdavani su razbijanje Jugoslavije i protivsrpska politika u ratovima koji su vođeni – piše u udžbeniku.

U udžbeniku je priložen i tekst Čedomira Antića i Nenada Kecmanovića, koji govori o "iskrivljenoj predstavi o Srbima kao jedinim krivcima za rat i njegove strahote" u inostranim medijima, a u tom kontekstu se ističu i holivudski filmovi snimani od 1996. do 2011. godine.

U zasebnom poglavlju "Građanski rat u BiH i stvaranje RS-a" autor pojašnjava da su, u kontekstu uzroka rata, SDA i HDZ radili na izdvajanju BiH iz Jugoslavije te da su pokušali da "zaobiđu volju izabranih predstavnika srpskog naroda".

O istaknutim akterima rata

U kratkim crtama je autor udžbenika opisao i istaknute političke i vojne aktere u BiH za vrijeme rata. Zanimljivo je da su osuđeni ratni zločinci opisani gotovo hvalospjevima, za razliku od prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovića.

- Radovan Karadžić (1945), psihijatar, pjesnik i političar. Kao osnivač i vođa Srpske demokratske stranke imao je izuzetno važnu ulogu u stvaranju RS-a, čiji je bio prvi predsjednik. Vlasti Srbije su ga 2008. godine izručile Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu.

- Ratko Mladić (1943), kao pukovnik JNA imao je važnu ulogu u odbrani Srba u Hrvatskoj 1991. godine. kao general, bio je od 1992. do 1996. godine načelnik Glavnog štaba Vojske RS-a. Vlasti Srbije su ga 2011. godine izručile Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu.

 

 

- Alija Izetbegović (1925 – 2003), pravnik, islamski teolog i političar. U mladosti je bio aktivan u prohitlerovskoj organizaciji "Mladi muslimani", zbog čega je robijao poslije Drugog svjetskog rata. Napisao je Islamsku deklaraciju, u kojoj se založio za državu zasnovanu na Kur'anu, zbog čega su ga komunističke vlasti ponovo osudile. Bio je osnivač i vođa Stranke demokratske akcije i predsjednik Predsjedništva BiH.

Rat i Dejtonski sporazum

Autor je osjetio potrebu da sa učenicima podijeli konstataciju da su Bošnjaci činili gotovo cijeli sastav Armije RBiH, bez sličnih konstatacija o etničkom sastavu Vojske RS-a ili HVO-a, s tim što napominje angažman vojske iz Hrvatske na teritoriju BiH.

- Muslimanima je najveća materijalna i vojna pomoć stizala iz islamskih zemalja, uključujući i dobrovoljce (mudžahedini) koji su uključivani u redove ARBiH – navodi autor te dodaje:

- Iako malobrojnija, srpska vojska u BiH bila je, naročito u početku rata, nadmoćnija. Njoj je pripao veliki dio naoružanja jugoslovenske vojske, koja se nakon prijema BiH u UN maja 1992. povukla u SRJ. VRS imala je obučenije oficire.

Pojašnjava se kako je rat obilježilo "miješanje međunarodne zajednice", koju su predstavljali SAD i EU.

- Tako su već na početku rata zabranjeni letovi srpskoj avijaciji – požalio se autor.

U kontekstu kraja rata, autor piše da je Vojska RS-a u julu 1995. godine "zauzela Srebrenicu i Žepu", što je rezultiralo kasnijim NATO udarima. Mir je, podsjeća, postignut Dejtonskim sporazumom.

- Posebno bolno za srpsku stranu bilo je prepuštanje Bošnjacima gotovo cijelog grada Sarajeva i velikog dijela njegove okoline – navodi se u udžbeniku.

BiH nakon rata

Posebno poglavlje je posvećeno "RS-u u dejtonskoj BiH", a u okviru tog poglavlja je na vrh liste problema stavljena "težnja bošnjačkih stranaka ka centralizaciji i unitarizaciji BiH", dok su SAD i Evropska unija uglavnom pružale podršku bošnjačkoj strani. Ističe se kako je od 5,3 milijardi dolara pomoći za obnovu BiH tek petina pripala entitetu RS i da su odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH uglavnom bile protiv interesa RS-a.

- Visokim predstavnicima proširena su ovlaštenja, tako da su oni u vrijeme snažnog stranog intervencionizma od 2000. do 2006. godine donosili zakone i odluke kojima su čak mijenjali ustavno uređenje i Dejtonski mirovni ugovor, koji su trebali da štite i provode. Mnoge nadležnosti RS-a prenijete su na nivo zajedničkih institucija BiH. One koji su se suprostavili takvoj politici visoki predstavnik je strogo kažnjavao – dio je sadržaja udžbenika.

Djeca će također imati priliku naučiti kako su bošnjačke i strane sudije u važnim pitanjima preglasavale srpske i hrvatske sudije.

- Uprkos svemu, RS ima i dalje široku samoupravu. Predstavlja stabilniji dio BiH. Njeguje bliske veze sa svojom maticom Srbijom, na osnovu Sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama, predviđenim Dejtonskim mirovnim ugovorom – piše u udžbeniku.

Autor nije propustio spomenuti, "za ljubav" predsjednika tog bh. entiteta Milorada Dodika, kako je poslije 2013. godine u entitetu RS nastupio period privrednog rasta i smanjivanja broja nezaposlenih te da su postignuti zapaženi pomaci u saobraćaju, energetici, turizmu i poljoprivredi.

Draža Mihailović – antifašista

U ovom udžbeniku su obrađeni i raniji historijski događaji, iz kojih ćemo izdvojiti nekoliko segmenata iz perioda Drugog svjetskog rata. U poglavlju "Antifašistički pokreti otpora i rat u Jugoslaviji od 1941. do 1943. godine" je cijela lekcije posvećena četničkom pokretu, odnosno njegovom vođi Dragoljubu Draži Mihailoviću.

- Grupa pripadnika jugoslovenske vojske koju je predvodio pukovnik Dragoljub Draža Mihailović nije se poslije kapitulacije predala Nijemcima. Smjestila se na Ravnoj gori – pojašnjava autor.

Dodaje kako se četnički pokret borio za oslobođenje Jugoslavije te da je po karakteru bio antifašistički, nacionalni i građanski.

Novi udžbenik historije, iz kojeg će djeca u entitetu RS učiti o događajima iz prošlosti, kontinuitet je historijskoj revizionizma kojim se nastoje, između ostalog, minimizirati počinjeni zločini te izjednačiti odgovornost za rat u BiH.

Izvor: Faktor

Draga braćo i sestre, vama poručujem da se nikoga osim Uzvišenog Allaha ne bojite i da istinu ni od koga ne krijete, već je svim ljudima oko sebe uporno govorite. Ne sjećajte se šehida svojih samo učenjima Kur'ana i dova, već ih se sjećajte vašim svjedočenjima o njihovoj nevinosti i komšijskoj krvoločnosti. Sjećajte ih se upiranjem prsta u njihove ubice. Sjećajte ih se svjedočenjem na sudovima. Sjećajte ih se tako što ćete djecu i unučad svoju učiti ko ih je ubio. Čuvajte ova polja koja su krvlju njihovom natopljena. Čuvajte ovu planinu po kojoj su kosti njihove rasijane. Čuvajte državu Bosnu i Hercegovinu zbog koje su oni ubijani. Budite ponosni na vjeru svoju čistu, naciju svoju hiljadugodišnju, jezik svoj bosanski! Budite ponosni na šehide svoje, bilo one koji su svoje živote izgubili nakon agresorskog upada ili one što se boriše u redovima armije Republike Bosne i Hercegovine.

Mr. Amir ef Mahić
25.05.2017. god.