Izdvajamo

U prvom polugodištu školske 2019/2020. školske godine sprovedena je još jedna akcija u nizu.

Sanacija i renoviranje pojedinih učionica u decembru bila je inicijativa predstavnika roditelja ispred Savjeta roditelja, koju su ostali roditelji određenih odjeljenja rado prihvatili. Roditelji su prikupili potrebna sredstva, a ubrzo su nastupili i radovi. Tako su renovirane učionice VIIa, VIIb i VIIIa odjeljenja.

U produžetku možete vidjeti slike prije i poslije renoviranja.

VIIa

VIIb

VIIIb


Kabinet muzičke kulture također je renoviran u mjesecu augustu. Inicijator ovdje je bio nastavnik muzičke kulture Nebojša Dragičević uz dogovor s našim direktorom škole, koji je obezbijedio i potrebna novčana sredstva. Radilo se na sanaciji zidova, farbanju, krečenju, lakiranju parketa, uljepšavanju enterijera, kao i postavljanju ozvučenja. Radove je izvodio također nastavnik Nebojša uz pomoć našeg domara Kemala Jakupovića.


juoskozarac.com

PUTNIČE,

TO ŠTO SI SAD TI,

TO SAM NEKAD BIO JA!

A TO ŠTO SAM SAD JA,

TO ĆES JEDNOM BITI TI!

Sa jednog nišana sa mezarija u Kozarcu