Izdvajamo

Tender za nabavku pasoških knjižica, peti dosad, ponovo je obustavljen i to zbog žalbe koja je uložena na tendersku dokumentaciju.

Prema informacijama medija žalbu je podnijela rumunska kompanija “Primatehnik Servis SRL”.

Branimir Gojković, stručni savjetnik Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH ističe da je uložena žalba na tendersku dokumentaciju i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, žalbeni navodi žalitelja će zajedno sa izjašnjenjem Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH biti proslijeđeni na dalje postupanje drugostepenom organu tj. Kancelariji za razmatranje žalbi BiH. Dakle, Kancelarija za razmatranje žalbi BiH će donijeti konačnu odluku u vezi sa ovim tenderskim postupkom.

"U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, ostavljena je mogućnost da svi zainteresovani subjekti u svakoj fazi postupka javne nabavke mogu uložiti žalbu. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH ne može uticati na odluke subjekata u postupku nabavke (ulaganje žalbi), niti prejudicirati odluke drugostepenog organa u žalbenom postupku", rekao je za BUKU Branimir Gojković iz Agencijae za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

On kaže da će Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH u narednom periodu preuzeti sve neophodne aktivnosti koje će osigurati kontinuitet u izdavanju putnih isprava, a u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Podsjetimo da su građani koji su predali dokumente u maju ove godine morali čekati duže od zakonskog roka predviđenog za dobijanje dokumenata. Ovo se odrazilo i na to da su mnogi građani morali prolongirati putovanja van BiH.

Tender za nabavku pasoških knjižica vrijedan je oko 20 miliona KM.

Izvor:Buka


Spomen Obiljezje u Kozarcu.jpg

Zbogom, Kozaro
Postrojena stoji četa,
A sa strane narod stao;
Ljuta zima osvojila,
Dubok snijeg svuda pao.

Opširnije...