Izdvajamo

Obavezivanje žrtava ratne torture na plaćanje troškova postupka predstavlja povredu njihovog prava na imovinu i prava na pravično suđenje utvrđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, stav je Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Time je usvojena apelacija jedne članice Saveza logoraša BiH, koju je S. A. podnijela protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske i presude Okružnog suda u Banjoj Luci, prema kojima je bila obavezna platiti 3.000 KM za troškove Pravobraniteljstva RS, proizašlih iz izgubljenog spora po tužbi za naknadu nematerijalne štete protiv RS.

Iz Saveza logoraša BiH poručuju i da očekuju da Ustavni sud korigira odluku kada je u pitanju zastara tužbi bivših logoraša za naknadu nematerijalne štete, a sve na osnovu preporuka i stava Komiteta UN-a protiv torture.

- Ovo je prva odluka Ustavnog suda BiH kojom je utvrđena povreda prava na imovinu i prava na pravično suđenje logoraša, žrtava torture u predmetima po tužbama za naknadu nematerijalne štete te je, kao takva, izuzetno značajna za sve nas - rečeno je iz Saveza.

Avaz


https://www.youtube.com/watch?v=-KwqvaJmA2c

Naznaka "Za Adnana Kenjara"
Fond solidarnosti -
Marsala Tita bb, 79202,
Kozarac, Prijedor, BiH
IBAN BA395620078058221026
Swift code: RAZBBA22

Snijeg na Mrakovici.jpg

"Skloni obuću kad prelaziš Unu,Savu,Drinu. Operi noge u rijekama Bosna je ćilimom zastrta." Nedžad Ibrišimović