Izdvajamo

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine zaprimilo je Informaciju
Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (RUGIP) da
je u tom entitetu počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama i
utvrđivanju prava na nekretninama, u svrhu osnivanja katastra nekretnina kao jedinstvene
evidencije o nekretninama.
Svrha ovog postupka je usklađivanje podataka u zemljišnim knjigama sa stvarnim stanjem na
terenu, te je u tom smislu potrebno informirati što više bh građana da aktivno učestvuju u
ovim aktivnostima u općinama u kojim posjeduju nekretnine.
Oglasi o javnom izlaganju za pojedinačnu katastarsku općinu objavljuju se 30 dana prije
izlaganja na stranici: http://rgurs.org/lat/oglasi-o-pojedinacnom-izlaganju
RUGIP vrši i pojedinačna izlaganja na zahtjev stranaka za pojedinačnu katastarsku česticu (u
tom slučaju stranka snosi troškove postupka).
U slučaju da određeni vlasnik nekretnine nije dostupan, postavlja se privremeni zastupnik te
se na taj način okončava postupak.
Nakon završenog javnog izlaganja nije moguće podnositi pojedinačne zahtjeve – vlasnička
prava moguće potraživati putem suda.
RUGIP je ovu informaciju dostavio Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH kako bi je
učinili dostupnom većem broju izbjeglica u BiH i inostranstvu, obzirom da su uočili da
građani propuštaju priliku da prisustvuju javnim izlaganjima.


Agenda

Klikni na sliku: spisak donatora, asfaltiranje puta kroz Hadžiće

Ko je na portalu: 124 gostiju i nema prijavljenih članova

Maline sa Kozare.jpg

Nikada zločine naših komšija zaboraviti nećemo i dok smo živi o njima ćemo svjedočiti i sve ljude na njih podsjećati. Istinu o našem stradanju ćemo konstantno širiti, a pravdu na ovosvjetskim sudovima uporno tražiti. Za istinu ćemo živjeti, raditi i umirati! Zbog toga danas na ovom mjestu želimo još jednom jasno kazati da su nas naše komšije u nedjeljnim, poslijepodnevnim satima, 24. maja 1992. godine, svojim paravojnim snagama napali, da su tada nad nama agresorski čin započeli i u narednom vremenu realizirali, da su na području naše općine više od 3.000 naših najmiliji poubijali, a njihova tijela u mnogobrojne jame i grobnice skrili, da su naše majke i sestre silovali, da su nas u logore zatvorili i u njima najtežim torturama mučili, da su naše imetke pljačkali i uništavali, da su naše džamije palili i rušili, da su nas sa ognjišta naših protjerali, da su nam povratak na njih osporavali, da se ni nakon 25 godina za zločine svoje nisu pokajali, da zločince iz svog naroda nisu izdvojili već su se s njima poistovjetili, da kosti naših najmilijih još uvijek na njima znanim mjestima kriju, da svoju omladinu lažima o nama truju, da na započetom zlu devedesetih godina i dalje ustrajavaju.

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.