Izdvajamo

Kakanj - Kozarac (nastavak saradnje sestrinskih džemata)

U subotu 07.010.2017 godine realizirane su aktivnosti u projektu „Preventivom do zdravlja“, s ciljem testiranja izvodivosti cjelokupnog projekta.


U ranim jutarnjim satima krenula je put Kozarca ekipa iz Kaknja u sastavu : dr.interne medicine Muvedeta Lemeš, dr.ginekolog Hatidza Avdagić , dr.radiolog Adnan Mehić, medicinski tehničar Ahmed, glavni imam MIZ Kakanj Sulejman ef.Čeliković, koordinatorica Elvedina Plasto.Odmah po dolasku pristupilo se realizaciji pregleda po već utvrđenom spisku i rasporedu koji su sačinili predstavnici MIZ Kozarac glavni imam Amir ef. Mahić i koordinatorica Refija Arifagić.

Pregledi su obavljeni u prostorijama O.Š“ Kozarac“. Veliki odziv i zainteresiranost stanovništva za preglede potvrđuju opravdanost ovakvih vidova podrške povratničkim džematima.

U toku dana urađeno je 78 ultrazvučnih , 30 internističkih te 30 ginekoloških pregleda.

Nosioc projekta je MIZ Kakanj a partneri u projektu su MIZ Kozarac, Intermed poliklinika Kakanj.

Projekat su podržali : Ured za društvenu brigu i Ured za vjerske poslove Rijaseta IZ.

Ideja za projekat se izrodila nakon posjete i održane tribine u martu 2017 godine.

U naselju Kozarac je održano predavanje vezano za žensko zdravlje , prvenstveno karcinom dojke, kao i drugu problematiku. Nakon predavanja i druženja sa ženama uočena je glavna problematika koja je inače karakteristična za povratnička naselja. Problem zdravstvene zaštite, dostupnosti, duga čekanja, onda posebno problematika starijih. Veliki problem predstavljaju specijalistički pregledi i ultrazvučna dijagnostika te udaljenost i dostupnost pojedinih zdravstvenih usluga. Zbog svega toga odlučili smo se na ovaj korak.

Projekat „Preventivom do zdravlja“ je koncipiran tako da se povratničko stanovništvo medicinski zbrine tako što će se uz edukaciju uraditi preventivni pregledi za žene i muškarce. Preventivni pregledi u svijetu se rade redovno da bi se na vrijeme otkrila bolest i da bi postigli izlječenje ili bolest stavili pod kontrolu.

Napravili smo iskorak vezano za edukaciju žena vezano za ženske bolesti prvenstveno karcinom dojke, a sad želimo nastaviti dalje vezano za uzv preglede dojki , štitne žlijezde, abdomena, ginekološke preglede te preglede mušakaraca - uzv bubrega i prostate.

Tekst:Elvedina Plasto
Koordinatorica za porodicu i ženski aktivizam MIZ Kakanj
Projekt menadžer udruženja "Sultanov Konak - Sultans Dream" Kraljeva Sutjeska

Foto i video: Nijaz-Caja Hremović

 


Ograda.jpg

Uzvišeni Allahu, neka tuga bude nada, neka osveta bude pravda, neka majčina suza bude dova da se više nikada i nikome više ne ponovi ni Kozarac, ni Prijedor, ni Srebrenica!

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.