Izdvajamo

Sjećanja

Comment

Nakon 9 dana u trapu, gdje smo čak, i nuždu vršili, glad nas istjerala vani.

Vidjeli smo komšinicu traži hranu, kaže došla iz Sivaca i dole su sve žene i djeca a muški su u logorima. Zatim nam reče da je bolje da idemo u Sivce jer ovdje koga nađu ubijaju. Naravno objasnila nam je da moramo imati bijele trake oko ruke i napred neko mora nositi bijelu zastavu.

Ja i Asim smo odlučili da idemo sa porodicom u Sivce. Sljedeći dan ujutro oko 6 sati kad su se, po našem mišljenju vršile smjene vojnika, krenuli smo sa bijelim trakama oko ruku, moj sin Adnan i Asimova kćerka Ilda sa dvije bijele zastave (bile su to dvije pelene jer drugo ništa nismo uspjeli naći u izgorjelim kućama) na čelu kolone.

Tako sam ja sa bijelom trakom došao u Sivce, dan poslije u Duračke, zatim logori Keraterm i Trnopolje.

Nijaz-Caja Huremović

Comment

https://www.youtube.com/watch?v=-KwqvaJmA2c

Naznaka "Za Adnana Kenjara"
Fond solidarnosti -
Marsala Tita bb, 79202,
Kozarac, Prijedor, BiH
IBAN BA395620078058221026
Swift code: RAZBBA22

Sehidska Dzamija.jpg

PUTNIČE,

TO ŠTO SI SAD TI,

TO SAM NEKAD BIO JA!

A TO ŠTO SAM SAD JA,

TO ĆES JEDNOM BITI TI!

Sa jednog nišana sa mezarija u Kozarcu