Izdvajamo

 

Za vrijeme kada je sagrađena crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarcu, bila je prilično velikih dimenzija i posebne arhitekture. Dugaćka je spolja 18 metara, a široka 10 metara. Do sljemena krova crkva je visoka oko 10 metara, a u tom nivou se završava i zidani dio zvonika, na koji su postavljene izdužene barokne kape od pocinčanog iima, pa tako dva zvonika dosežu do 20 metara, Arhitektura ove crkve gotovo se u potpunosti podudara sa tipskim projektom za grkokatoličke crkve. ikonostas je jednostavna pregrada sa troje dveri, a dokumentarnu vrijednost više čine ikone s kraja 19. vijeka. Nalazi se na Privremenoj listi nacionalnih spomenika kulture Bosne i Hercegovine. U istoj porti je 2006. godine sagrađena i osveštana nova crkva Svetih apostola Petra i Pavla.

 

Evo vam ova misao Meše Selimovića za buđenje i razmišljanje.

"Život je izbor a ne sudbina, jer običan čovjek živi kako mora a pravi kako hoće. Život na koji se bez otpora pristaje to je bjedno tavorenje, a izabrani život je sloboda. Čovjek posta...je slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem."