Izdvajamo

 

Pomoćnik načelnika Policijske uprave Prijedor Zoran Inđić zajedno sa saradnicima prisustvovao je sastanku koji je održan danas u prostorijama udruženja građana u Kozarcu na temu sprovođenja Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora.

Subjekti realizacije Akcionog plana razgovarali su o aktivnostima koje su realizovane tokom ove godine i zaključili da je ostvarena dobra saradnja svih subjekata radne grupe. Istaknut je značaj uključivanja mladih u ostvarivanje primarnih ciljeva Akcionog plana kao i uloga medija i društvenih mreža kada je u pitanju informisanje javnosti o događajima iz ove oblasti.

Poseban akcenat stavljen je na preventivne aktivnosti subjekata tokom turističke sezone kada veći broj građana iz dijaspore provodi vrijeme godišnjih odmora na području Prijedora, i kada dolazi do organizovanja proslava, svadbenih veselja i drugih vidova okupljanja, a sve sa ciljem stvaranja povoljnog bezbjednosnog ambijenta i međusobne tolerancije građana.

Pomoćnik načelnika Policijske uprave Prijedor istakao je da će Policijska uprava Prijedor i u narednom periodu, pravovremeno i u saradnji sa drugim subjektima preduzeti aktivnosti u okviru svojih nadležnosti kako bi se očuvalo stabilno stanje bezbjednosti na području grada Prijedora i prijedorske regije.

Emil Velić podsjeća da je upravo u Kozarcu obnovljena i svečano otvorena prva džamija u RS-u, zbog čega je dobila naziv "Prva džamija nade", jer su je prije 17 godina otvorili predstavnici Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine i tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. "I ovdje je zanimljivost da je sve urađeno sredstvima građana, a jedna od najstarijih mještanki, Fatima Hadžić, dala je svoju životnu ušteđevinu, čime je zapravo i počela obnova ove 'prve džamije', sada već davne 1999. godine", prisjeća se Sakib Džaferović.