Izdvajamo

 

Policijska uprava Prijedor podsjeća građane na mogućnost korištenja SMS servisa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za dobijanje potrebnih informacija iz Registra Ministarstva, umjesto čekanja ispred lokacija za izdavanje ličnih dokumenata.

Da bi građani mogli da koristite SMS servis potrebno je da svoj broj mobilnog telefona prijave u Policijskoj stanici Policijske uprave na čijoj teritoriji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište.

Slanjem SMS poruke na broj 091 110 122 možete da:

1. izvršite provjere u registrima MUP-a koje podrazumjevaju:

- uvid u status dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – dobijanje informacije putem SMS o trenutnom statusu podnesenog zahtjeva za izdavanje dokumenta,

- uvid u novčane kazne i uplate, pojedinačne po broju naloga i ukupne,

- uvid u izrečene kaznene bodove (pojedinačne po broju naloga sa datumom isteka ili zbirne sa datumom isteka),

- uvid u registraciju motornog vozila

2. se prijavite na servis ako želite da dobijate obavještenje iz registara MUP-a i to:

- obavještenje o isteku važenja dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti dokumenta,

- obavještenje o prestanku važenja izrečenih kaznenih bodova – obavještenje MUP šalje na dan prestanka važnosti kaznenih bodova,

- obavještenje o isteku važenja registracije - obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti,

Građani se mogu prijaviti da putem SMS servisa dobijaju obavještenja za sve navedene servise ili pojedinačne (npr. građanin se prijavi da dobije informaciju kada je lična karta za koju je podnio zahtjev prešla u status „spremna za izdavanje“ te može doći na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata MUP i preuzeti dokument).

Takođe, odjava građanina sa servisa, može biti pojedinačna ili za sve navedene informacije.

Servis je omogućen za sva tri mobilna operatera koja pružaju usluge u Republici Srpskoj, a cijena SMS poruke je 0,1 KM.

Detaljne informacije o namjeni i korištenju SMS servisa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske dostupne na internet stranici www.mup.vladars.net.

Malena Maida Bašić, djevojčica od jedanaest godina, sjedila je na skemliji koju joj je od drveta napravio otac Ibrahim. Skrivali su se osam mjeseci u šumi Kozare. Tog hladnog zimskog jutra, 12.februara 1993.godine, ispred šatora od cerade i najlona, jela je grah sa udrobljenim bajatim kruhom. Zavladala je potpuna tišina. Vojnici su ih opkolili i prišli na dvadesetak metara. Kada je zapucalo prvi je pao njen otac. Osjetila je oštar bol u stomaku i strovalila se na leđa. Pokušala je da dozove majku Mirsadu ali glas je ostao u grlu. Gledala je kako meci kidaju komadiće odjeće sa majčinih grudi dok istrčava iz šatora. Maidini prstići stezali su kašiku. Tanjir se nije prevrnuo. Pokušala je udahnuti ali bolni grč iz stomaka nije dao. Vid joj se mutio i mogla je prigušeno čuti jedino još vrisak brata Mirsada koji pokušava pobjeći. Dječijim grudima prostrujao je zadnji drhtaj.

Piše: Edin Ramulić

* Opis zadnjih trenutaka života djece u tekstu baziran je na autentičnim forenzičkim, sudskim i informacijama dobijenim od očevidaca.