Izdvajamo

 

Policijska uprava Prijedor podsjeća građane na mogućnost korištenja SMS servisa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za dobijanje potrebnih informacija iz Registra Ministarstva, umjesto čekanja ispred lokacija za izdavanje ličnih dokumenata.

Da bi građani mogli da koristite SMS servis potrebno je da svoj broj mobilnog telefona prijave u Policijskoj stanici Policijske uprave na čijoj teritoriji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište.

Slanjem SMS poruke na broj 091 110 122 možete da:

1. izvršite provjere u registrima MUP-a koje podrazumjevaju:

- uvid u status dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – dobijanje informacije putem SMS o trenutnom statusu podnesenog zahtjeva za izdavanje dokumenta,

- uvid u novčane kazne i uplate, pojedinačne po broju naloga i ukupne,

- uvid u izrečene kaznene bodove (pojedinačne po broju naloga sa datumom isteka ili zbirne sa datumom isteka),

- uvid u registraciju motornog vozila

2. se prijavite na servis ako želite da dobijate obavještenje iz registara MUP-a i to:

- obavještenje o isteku važenja dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti dokumenta,

- obavještenje o prestanku važenja izrečenih kaznenih bodova – obavještenje MUP šalje na dan prestanka važnosti kaznenih bodova,

- obavještenje o isteku važenja registracije - obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti,

Građani se mogu prijaviti da putem SMS servisa dobijaju obavještenja za sve navedene servise ili pojedinačne (npr. građanin se prijavi da dobije informaciju kada je lična karta za koju je podnio zahtjev prešla u status „spremna za izdavanje“ te može doći na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata MUP i preuzeti dokument).

Takođe, odjava građanina sa servisa, može biti pojedinačna ili za sve navedene informacije.

Servis je omogućen za sva tri mobilna operatera koja pružaju usluge u Republici Srpskoj, a cijena SMS poruke je 0,1 KM.

Detaljne informacije o namjeni i korištenju SMS servisa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske dostupne na internet stranici www.mup.vladars.net.

Kahrimanović kaže kako je teško procijeniti koliko je trenutno stanovnika u Kozarcu. "Negdje oko 8.000. Prije rata živjelo je ovdje blizu 25.000 stanovnika, od kojih je 95 posto bilo bošnjačko stanovništvo. Zato smo toliko i stradali. Sve kuće, svi objekti, sve je u Kozarcu bilo porušeno. Po zadnjem popisu ima nas oko 20.000."