Izdvajamo

 

Načelnik Odjeljenja za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Aleksandar Miladinović i policijski službenici Policijske uprave Prijedor

Načelnik Odjeljenja za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Aleksandar Miladinović i policijski službenici Policijske uprave Prijedor na zahtjev Osnovne škole „Kozarac“ u Kozarcu danas su održali predavanja za učenike na temu prevencije štetnih uticaja društvenih mreža i bezbjednog korištenja interneta.

Tokom predavanja učenici su upoznati o bezbjednosnim rizicima i opasnostima korištenja društvenih mreža. Predočeni su im načini zaštite vlastite aktivnosti na društvenim mrežama i mehanizmi zaštite uređaja kojima se pristupa internetu kao što su mobilni uređaji, računari i tableti.

Šta je poželjno i podrazumjevano ponašanje na internetu i kako spriječiti zlupotrebu ličnih objava i fotografija od strane nepoznatih lica, samo su neke od tema sa kojima su policijski službenici upoznali učenike i razgovarali.

Kroz edukativna predavanja učenici su savjetovani da pravovremeno reaguju u slučajevima postojanja opasnosti ili rizika da postanu meta krivičnog djela putem interneta, te da o tome obavjeste roditelje ili punoljetne osobe koje će dalje adekvatno postupiti u cilju spriječavanja negativnih posljedica.

Savjeti o postupanju u slučajevima susretanja sa oblicima visokotehnološkog kriminaliteta mogu se pronaći na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Odjeljenje za visokotehnološki kriminalitet

Tokom predavanja učenici su upoznati o bezbjednosnim rizicima i opasnostima korištenja društvenih mreža. Predočeni su im načini zaštite vlastite aktivnosti na društvenim mrežama i mehanizmi zaštite uređaja kojima se pristupa internetu kao što su mobilni uređaji, računari i tableti.

Šta je poželjno i podrazumjevano ponašanje na internetu i kako spriječiti zlupotrebu ličnih objava i fotografija od strane nepoznatih lica, samo su neke od tema sa kojima su policijski službenici upoznali učenike i razgovarali.

Kroz edukativna predavanja učenici su savjetovani da pravovremeno reaguju u slučajevima postojanja opasnosti ili rizika da postanu meta krivičnog djela putem interneta, te da o tome obavjeste roditelje ili punoljetne osobe koje će dalje adekvatno postupiti u cilju spriječavanja negativnih posljedica.

Savjeti o postupanju u slučajevima susretanja sa oblicima visokotehnološkog kriminaliteta mogu se pronaći na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Odjeljenje za visokotehnološki kriminalitet

Prof.dr. Lavić: RS jeste nastala na genocidu, sigurno nije nastala seobom “ptica selica”.