Izdvajamo

 

Policijskoj upravi Prijedor tokom prethodnog vikenda prijavljeno je devet požara koji su nastali paljenjem korova i niskog rastinja u kojima nije bilo posljedica po lica, ali je prouzrokovana veća materijalna šteta

U Prijedoru u mjestu Gaćani prilikom paljenja biljnog otpada došlo je do širenja požara na prostor privatnog preduzeća kom prilikom je plamen zahvatio repromaterijal i teretno vozilo, čime je počinjeno krivično djelo „Paljevina“.

U Novom Gradu paljenjem niskog rastinja požar je zahvatio pomoćne objekte privatnog vlasništva, dok je u šest prijavljenih slučajeva požara na području Novog Grada, Oštre Luka i Krupe na Uni požar zahvatio šumske parcele.

Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da spaljivanje korova i drugog gorivog materijala, prilikom uređenja imanja i pripremanja poljoprivrednih parcela, obavljaju samo za vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje mogu kontrolisati.

Podsjećamo da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno paljenje korova i drugog poljoprivrednih otpada bez prethodnog obavještenja Vatrogasno - spasilačkih jedinica, a propisana je i obaveza preduzimanja svih neophodnih radnji s ciljem sprečavanja širenja vatre.

Novčane kazne predviđene ovim Zakonom su od 100 KM do 1000 KM za prekršaj koji počine fizička lica djelujući suprotno propisanim zakonskim odredbama.

U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah obavjestiti vatrogasce na broj 123 ili policiju na broj 122.

"Ovdje je bila nagrada smrt. Kroz šta su prolazili logoraši, porodice žrtava, nijedna knjiga, nijedan film ne može opisati.
Mi koji smo imali čast i privilegiju da preživimo torture, preživimo logore, nama je u amanet ostavljeno da svjedočimo, da pričamo, da pozivamo sve one koji su preživjeli torturu, patnje, mučenje, logore, torturu u kućama, u dvorištima, avlijama, da pričaju o tome. To je borba za istinu, to je sprečavanje ponavljanja. Ono što smo mi prošli nebi trebalo smjela i ne trebaju preživjeti naša djeca. Istina na zločine u Trnopolju i sve druge logore ne smije biti zaboravljena." Kazao je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.

26.05.2017. god.