Izdvajamo

 

U Prijedoru je u prošloj godini rođeno 699 beba ili za 31 više nego u 2020. godini, izjavila je načelnik Odjeljenja za opštu upravu Gradske uprave Prijedor Jasminka Murselović. “Broj upisa u knjigu umrlih je 1.630 i za 270 je veći nego u 2020. godini”, rekla je Murselovićeva danas Srni.

Prema ovim podacima, broj umrlih je za 931 veći od broja rođenih i negativni prirodni priraštaj je još izraženiji nego u 2020. godini.

“Broj sklopljenih brakova je 407 ili za 81 više nego u prethodnoj godini”, dodala je Murselovićeva.

Ona je pojasnila da je ovdje riječ o redovnim upisima u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, a da naknadni upisi nisu obuhvaćeni jer oni ni ne utiču na trendove u lokalnoj zajednici niti se uvijek odnose na godinu koja se posmatra.

Paradoks našeg vremena!

Naučili smo kako da preživljavamo, ali ne i kako da živimo. Dodajemo godine životu, ali ne i život godinama.

"Paradoks našeg vremena je da imamo veće zgrade, ali kraće živce; šire puteve, ali uže vidike; trošimo više, a imamo manje; kupujemo više, uživamo manje. Imamo veće kuće, a manje porodice; više udobnosti, a manje vremena; imamo više diploma, ali manje razuma; više znanja, a manje rasuđivanja; više stručnjaka, a još više problema; više znanja u medicini, a sve manje zdravlja.

Kaže Uzvišeni: “Znajte da život na ovom svijetu nije drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onom svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.” (El-Hadid, 20.)

#Lijepa_riječ