Izdvajamo

Jedna od mnogobrojnim akcijama koje se organiziraju u ovom periodu , radi prikupljanja humanitarne pomoći za poplavljena područja u BiH je i akcija od strane naših Kozarčana i Prijedorčana koji žive u Švicarskoj. Tačnije rečeno, radi se o BKC ( Bosanskom  kulturnom centru ) koji se nalazi u Küssnachtu.

Naime, želeći  da njihova humanitarna pomoć iz Švicarske ide preko Islamske zajednice, rukovodstvo BKC-a Kula Küssnacht je stupilo u kontakt sa Medžlisom IZ-e Kozarac, koji mu je pomogao u prikupljanju potrebnih dokumenata kako bi vozači, Ahmo Mujić i Edin Jakupović  što lakše prešli državnu granicu, te dovezli kamion kojeg je za ovakve usluge ustupio Rufik Rufo iz Konjica,  na mjesto koje je potrebno za pomoći. Ovu humanu akciju oko putnog troška snosili su svi pripadnici BKC-a u Küssnachtu.

Dobivši informacije od tuzlanskog muftijstva, da na njihovom području ima nekoliko mjesta kojima je pomoć neophodna, te da se preko humanitarne organizacije ,, Merhamet '', može najlakše preći državna granica te uručiti određena pomoć, odlučili smo da čim Ahmo i Edin dođu u Kozarac, krenemo za Tuzlu.

Pošto su Ahmo i Edin, došli u srijedu naveče u Kozarac, odlučilo se da se u četvrtak sa polaskom u 5:30 krene za Tuzlu. U putu kroz Tuzlu, mogla se vidjeti sva ona nedaća koja je pogodila mještane ovog grada.

Negdje oko 10:30, stigli smo na odredište, tačnije pred vojnu kasarnu ,, Nesib Malkić '', gdje nas je dočeka jedna ekipa, sa oko 20-tak momaka koji su čekali da pomoć iz kamiona istovare. A da se radi o velikoj pomoći iz Švicarske, svjedoče i ti momci koji su vidjevši pun kamion do vrha rekli, da još do sada nisu imali prilike istovarati toliku pomoć kao što je ova sada.

Dok smo čekali da se stvari iz kamiona istovare, ponudili su nas kafom , sokom. To smo vrijeme iskoristili za razgovor sa organizatorima, želeći da znamo kako oni dalje tu pomoć uručuju. Kažu nam, da ukoliko ljudi koji šalju pomoć nisu napravili pakete sa raznim potrepštinama, mi onda po istovaru pomoći iz kamiona, svaku kutiju otvaramo i pravimo pakete, te ih redamo u kombi vozila i šaljemo  na mjesta kojima je pomoć potrebna.

U slučaju da je nekoj porodici ili osobi potrebna pomoć, a mi za to nismo znali, ta porodica ili osoba može slobodno doći ovdje kod nas i reći šta joj je potrebno i mi ćemo takvoj porodici ili osobi odmah uručiti pomoć.
Na pitanje koliko vremenski ostanu radeći sve to, kažu, da zbog pakovanja paketa ostaju već nekih 10-tak noći i do 12 sati. U tom pakovanju im pomaže još jedna grupa ljudi i žena.

Po završetku istovara, dobili smo dokumente na kojima je navedeno gdje je ta pomoć uručena. Zahvalili su se svim Kozarčanima i Prijedorčanima na velikoj pomoći, moleći Allaha dž.š. da nas za uloženi trud obilno nagradi, a posebno Bosanki kulturni centar u Kussnachtu.

Jasmin ef Glamočanin


PUTNIČE,

TO ŠTO SI SAD TI,

TO SAM NEKAD BIO JA!

A TO ŠTO SAM SAD JA,

TO ĆES JEDNOM BITI TI!

Sa jednog nišana sa mezarija u Kozarcu